Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Fintech Technologies and Applications
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2023-2024

Edició
1a Edició
Crèdits
15 ECTS (126 hores lectives)
Modalitat
En línia
Les sessions seran en línia i en directe.
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.300€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Març de 2025
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?
El terme fintech fa referència a l'aplicació de la tecnologia a la indústria financera per millorar l'eficiència, reduir els costos i oferir nous serveis financers als consumidors. El sector fintech és una indústria en creixement degut a la seva capacitat per democratitzar l'accés a les finances i millorar-ne la transparència donant lloc a solucions innovadores per a les persones a tot el món.

Segons l'informe Fintech Global Vision 2023 de la consultora Finnovating, el sector fintech a Espanya el conformen 977 empreses que generen més de 12.000 llocs de treball directes tecnològics de qualitat amb altes competències digitals i s'espera que aquesta xifra es multipliqui en un futur proper. Només el 2022 es van crear 70 fintechs noves i Espanya és el tercer país europeu en nombre d'empreses tecnofinanceres.

El sector fintech inclou una àmplia gamma de productes i serveis, que inclouen banca mòbil, pagaments electrònics, gestió d'actius, préstecs, criptoactius, assegurances en línia i molts d'altres. Aquest sector és un focus d'innovació constant i on s'utilitzen tecnologies avançades com blockchain, ciberseguretat, intel·ligència artificial, anàlisi de dades i automatització, entre d'altres. El canvi de model en les tecnologies financeres genera moltes oportunitats de negoci i una gran demanda de professionals especialitzats en l'àmbit.

La UPC School i la Barcelona Finance School impulsen conjuntament aquest postgrau en Fintech Technologies and Applications amb una gran orientació pràctica i dirigit a professionals que vulguin comprendre, gestionar i desenvolupar aplicacions amb tecnologies financeres. Impartit per professionals reconeguts, el postgrau inclou formació exhaustiva sobre les finances (models, mercats, instruments, aplicacions, casos d'ús, etc), anàlisi de dades aplicada a les fintech, aplicacions segures, blockchain i el desenvolupament d'aplicacions descentralitzades (DApps) i finances descentralitzades (DEFI). Es tracta, doncs, d'un programa molt complet que combina el coneixement teòric del sector financer amb una forta vocació pràctica d'ús i desenvolupament de les tecnologies.

Objectius
 • Comprendre el funcionament de les tecnologies fintech en les principals variants com els mercats, models i sistemes financers.
 • Implementar solucions adaptades als canvis tecnològics de la indústria fintech.
 • Conèixer les estructures i els protocols necessaris per crear aplicacions segures en el món de les finances.
 • Assolir un nivell adequat per al desenvolupament i el desplegament d'aplicacions financeres descentralitzades (DApps) i conèixer el funcionament de la blockchain.
 • Tenir una visió de negoci, de les tendències, casos dús i innovació que puguin existir al voltant de les fintech.
A qui va dirigit?
 • Desenvolupadors amb experiència que busquin canviar o especialitzar-se a la indústria fintech a nivell tècnic.
 • Perfils de l'àmbit de les TIC que vulguin gestionar i desenvolupar projectes amb les tecnologies fintech.
 • Professionals del sector financer que vulguin actualitzar els coneixements i adaptar-se als canvis tecnològics de la indústria.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
2 ECTS 18h
Sistema Financer i Tècniques Instrumentals en Finances
 • Matemàtica financera i mètodes quantitatius
  • Valor dels diners.
  • Operacions financeres.
  • Estadístiques i indicadors.
 • Economia i sistema financer
  • Entorn econòmic, macroeconomia i previsions.
  • Microeconomia financera.
  • Política monetària i fiscal.
  • Sistema financer.
 • Anàlisi d'estats financers
  • Diagnòstic financer.
  • Gestió i estratègia financera empresarial.
  • Cash management.
  • Operacions corporatives.
 • Compliment legal i fiscal
2 ECTS 21h
Mercats Financers i Negoci Financer
 • Mercats i instruments financers
  • Mercats de deute i crèdit.
  • Renda variable.
  • Derivats i estructurats.
  • Divises i altres mercats financers.
  • Finançament alternatiu.
 • Risc i gestió
  • Risc de crèdit.
  • Risc financer.
  • Gestió avançada de carteres.
 • Negoci financer
  • Gestió, estratègia i productes a banca tradicional, digital i fintech.
  • Assegurances i insurtech.
  • La indústria de la gestió d'actius.
  • Assessorament financer i coneixement del client.
3 ECTS 24h
Aplicacions Fintech
 • Backends i Application Programming Interfaces (APIs)
  • Necessitat de les APIs.
  • Representational State Transfer (REST).
  • Remot Procedure Calls (RPC).
  • Microserveis i docker.
  • Open Banking APIs.
 • Seguretat
  • Principis bàsics de seguretat
  • Protecció d'APIs: CORS, XSS i Oauth2.
 • Desenvolupament del frontend
  • Principis bàsics.
  • Consum d'APIs.
  • Web2 i Web3.
2 ECTS 21h
Anàlisi de Dades en Fintech
 • Introducció a fintech.
 • Introducció a la intel·ligència artificial en fintech.
 • Fonaments daprenentatge automàtic.
 • Conceptes bàsics daprenentatge automàtic (machine learning).
 • Processament del llenguatge natural.
 • Xarxes neuronals i deep learning.
 • Mineria de dades financeres.
 • Aplicacions de la intel·ligència artificial a fintech.
3 ECTS 33h
Tecnologies Blockchain i Finances Descentralitzades
 • Blockchain
  • La cadena de blocs.
  • Introducció i motivació a la descentralització.
  • Replicació d'estat versus replicació de màquina d'estats.
  • Ledgers centralitzats i distribuïts.
  • Algorismes de consens.
  • Sistemes de negoci blockchain.
  • Carteres digitals (Wallets).
 • Contractes intel·ligents
  • Introducció a la programació de contractes intel·ligents.
  • Aplicacions descentralitzades (DApps).
  • Estudi de casos dús: pagaments remots, tokenization, Initial Coin Offerings (ICOs).
 • Introducció a les finances descentralitzades (DEFI).
 • Tokenomics (Fungible i NFTs)
 • Organització autònoma descentralitzada (DAOs).
 • Exchanges Centralitzats (CEX) i exchanges descentralitzats (DEX).
 • Automated Market Makers (AMM).
 • Plataformes de préstecs.
 • Stable coins.
3 ECTS 9h
Projecte Final
 • Casos d'ús i productes fintech.
 • Desenvolupament d´un projecte fintech.
Titulació
Títol de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament de l'estudi expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Muñoz Tapia, Jose Luis
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Noya Espinazo, Eloi
  Noya Espinazo, Eloi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Administració d'Empreses per ESADE i màster en International Management per la Universitat McGill (Montréal). Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Executive Master en Digital Business per ESADE. Actualment és director general de la consultora financera Altria Corpo i director dinnovació i tecnologia a l'Institut d'Estudis Financers. Professor de la Barcelona Finance School (IEF) i d’ESADE Business School, entre d’altres. Experiència de vint anys com a directiu bancari. Cofundador de la fintech LoanBook Capital. Autor del llibre Fintech.
Professorat
 • Aixelà Ventura, José Ramón
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Estudis de Ciències Empresarials a la Universitat de Barcelona (UB) amb diferents titulacions, postgraus i cursos d´especialització en mercats financers, gestió de carteres i inversions. Amb quasi trenta anys d´experiència en aquest sector, actualment és Strategic Investment Manager i Investment Consulting independient per a Societats Gestores d’Institucions d’Inversió Colectives (SGIIC), agències de valors i family office. A més és assessor de vehicles d´inversió, destacat divulgador (inclòs en la prestigiosa llista #twecos 2024 de persones influents) i docent en mercats financers i economia en escoles de negocis com la Barcelona Finance School o la Universitat de Barcelona.
 • Fernández Duran, Pablo
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diploma d'Estudis Avançats per la UPC. Professor de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). Autor de minidosis.org.
 • Larraga López, Pablo
  info

  Professor de Finances amb trenta anys d'experiència. Va ser director comercial del Banc de Finances FIBANC, admisnitrador del mercat de Futurs MEFF, planificador financer número 1 d'Espanya, acreditat per EFPA ESpaña. Professor expert en derivats, renda fixa, matemàtiques financeres i assessorament i planificació financera.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Noya Espinazo, Eloi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Administració d'Empreses per ESADE i màster en International Management per la Universitat McGill (Montréal). Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Executive Master en Digital Business per ESADE. Actualment és director general de la consultora financera Altria Corpo i director dinnovació i tecnologia a l'Institut d'Estudis Financers. Professor de la Barcelona Finance School (IEF) i d’ESADE Business School, entre d’altres. Experiència de vint anys com a directiu bancari. Cofundador de la fintech LoanBook Capital. Autor del llibre Fintech.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Barcelona Finance School
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Difon l'estudi en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.

Sortides professionals

 • Dissenyador i desenvolupador d'aplicacions fintech segures.
 • Especialista en solucions fintech amb tecnologia blockchain (smart contracts).
 • Especialista en mercats financers amb els corresponents models i instruments.
 • Analista de dades de fintech.
 • Especialista en finances descentralitzades (DEFI) i desenvolupament a través d'aplicacions descentralitzades (DApps).

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Olga Garrán González
(34) 93 112 08 67
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar