Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació
Aquest curs té les places exhaurides. Si vols més informació per properes edicions, posa't en contacte amb nosaltres.

Programa

Edició
22a Edició
Crèdits
20 ECTS (156 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.000 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 14/10/2019
Data de fi: 22/05/2020
Horari
Dilluns: 19:00 a 22:00
Dimecres: 19:00 a 22:00
Lloc de realització
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona
Per què aquest programa?

El desenvolupament de nous productes financers i l’accelerada complexitat del mercat nacional i internacional de les finances, requereix d’uns instruments específics per analitzar-lo i modelar-lo, un fet que ha generat la necessitat d'incorporar personal amb un perfil quantitatiu avançat al món financer.

El postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers ofereix una formació pràctica avançada en l’àmbit financer. Aprofundeix tant en els elements constituents dels mercats financers (bons, tipus d’interès, divisa, etc.), com en la metodologia, les tècniques i les eines necessàries per l’activitat financera professional; tot plegat tenint en compte les directrius regulatòries del mercat. Vol formar especialistes capaços de dissenyar, valorar i modelitzar productes, avaluar riscos i prendre decisions financeres amb una visió estratègica de mercat.

Així mateix, el postgrau destaca també pel seu equip docent format per professionals d’àmbits diversos: sector bancari, entitats financeres, consultoria, etc., que aporten la seva experiència des de diferents àrees de negoci (tresoreria, anàlisi de mercat, riscos, inversions, etc.).

Els titulats del postgrau podran desenvolupar i millorar la seva activitat professional en entitats financeres, formant part de qualsevol de les àrees responsables de disseny, anàlisi o control de riscos.

Impulsat per:
Objectius
 • Entendre els models financers i modelitzar possibles evolucions de subjacents (de tipus d’interès,  de divisa,  de renda variable, etc.).
 • Dissenyar productes financers o carteres d’inversió, amb possibilitat d'incloure productes derivats sobre subjacents de renda fixa i variable.
 • Valorar productes financers propis o externs a fi de determinar el seu valor teòric de mercat en casos com podrien ser auditories, tresoreries d’entitats financeres, gestió de compres dins d’empreses, etc.
 • Gestionar carteres d’actius amb metodologies d’optimització de beneficis amb control de risc.
 • Analitzar i quantificar els riscos inherents als productes financers, per prendre les decisions més adequades en cada cas, segons el marc regulatori corresponent.
 • Implementar estratègies per a l’elaboració de productes i realització d’inversions d’acord amb una determinada visió de mercat.
A qui va dirigit?

Llicenciats, diplomats o graduats en les àrees de ciències (matemàtiques, físiques, estadística, etc.) i en les àrees d’econòmiques i d’enginyeria.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 24h
Els Mercats i el seu Funcionament
 • Introducció als Mercats Financers.
  • Conceptes i objectius del sistema financer.
  • Agents participants.
  • Tipologies i organització.
  • Tresoreria d'una entitat financera.
 • Política Monetària.
  • Objectius i execució.
  • Magnituds monetàries.
  • Instruments de la política monetària del SEBC. Subhastes. Operacions bilaterals.
 • Mercat Interbancari i Sistemes de Pagament.
  • El Sistema Europeu de Bancs Centrals.
  • El paper del Banco de España en el nou marc de la UME.
  • El servei de liquidació del Banco de España. Sistema TARGET.
  • Mercat monetari: definició, característiques i actius negociats.
  • Índex de referència en els mercats monetaris de la UME.
  • Mercat Interbancari de Dipòsits.
  • Lletres del Tresor.
  • Pagarés d'empresa.
  • Operacions amb actius del mercat monetari.
 • Mercats de Capitals: Renda Fixa.
  • Definició, actius negociats i característiques.
  • Bons i obligacions de l'Estat.
  • Renda Fixa Privada o Corporativa. Euromercats i actius negociats.
 • Derivats Sobre Tipus d'Interès.
  • Futurs sobre Euribor, FRA, Swaps, Call Money, Opcions directes, Caps, Floors, Collars i Swaptions.
  • Altres instruments, PIRAs, CORRIDORs.
  • Derivats de crèdit.
 • El Preu d'un Títol de Renda Fixa.
  • Càlcul de la TIR. Volatilitat.
  • Casos.
 • Duració.
  • Càlcul i característiques.
  • Principis de Malkiel.
  • Usos de la duració.
  • Casos.
 • Convexitat.
  • Càlcul i característiques.
  • Usos i interpretació.
  • Casos.
 • Aplicació de la Duració i Convexitat en la Gestió de Carteres de Renda Fixa.
  • Tècniques de 'immunització i altres tècniques.
  • Casos.4 ECTS 33h
Modelització de Productes Financers
 • Productes financers i primeres fórmules usant arbitratge.
  • Definicions bàsiques: forward, calls i puts.
  • Arbitratge. Paritat Put-call.
 • Models discrets. Valoració i cobertura.
  • Arbre binomial.
  • Probabilitat risc-neutral.
  • Valoració i cobertura en el cas discret.
 • Models continus. Opcions financeres i valoració per Black-Scholes.
  • Model continu.
  • Equació de Black-Scholes.
  • Preus calls i puts.
  • Interpretació de la fórmula de Black-Scholes.
 • Aplicacions i extensions de la metodologia Black-Scholes.
  • Gregues.
  • Valoració d'altres derivats.2 ECTS 18h
Metodologia Numèrica per Finances
 • Fórmules analítiques. Fórmula de Black-Scholes i anàlogues. Sensibilitats.
  • Fórmula de Black Scholes i anàlogues.
  • Càlcul de sensibilitats.
 • Arbres binomials i trinomials. Calibrat.
  • Conceptes associats.
  • Implementació de Trigeorgis i d'altres.
  • Exemples i Aplicacions. Exercici Anticipat.
 • Mètode de Montecarlo. Valoracions d'opcions i productes dependents del Camí de Preus.
  • Simulacions d'evolució dels preus dels actius.
  • Montecarlo correlacionat i valoració de cistelles.
  • Implementació d'exercici anticipat.4 ECTS 30h
Visió del Mercat, Estratègies i Implementació
 • Visió Macroeconòmica.
  • Fonts d'informació i nivells de sensibilitat.
  • Creació d'una visió de mercat.
 • Implementacions d'Estratègies amb Derivats.
  • Renda variable i divises.
  • Renda fixa. Opcions
 • Exòtiques per la Implementació d'Estratègies.
 • Documentació Legal i Tancament d'Operacions a la Pràctica.
  • Contractes ISDA i CMOF.
  • Redacció, procediments i confirmacions.
  • Errors greus.
4 ECTS 30h
Gestió d'actius
 • Volatilitat i Correlació.
  • Volatilitat Històrica.
  • Volatilitat Implícita.
  • Superfície de volatilitats.
  • Models de volatilitat.
  • Trading de volatilitat.
  • Correlacions històrica i implícites.
 • Carteres Optimals i Asset Allocation.
  • Models discrets de mitja i variança.
  • Stocks en models d'un període.
  • Frontera eficient de Markowitz.
 • El Mercat Monetari, Models de Tobin i Sharpe.
  • Models de mercat de capitals: CAPT i APT.
  • Atribució de resultats.
 • Càlcul de Carteres Optimals.
  • Optimització amb restriccions, límits màxims, costos de transacció, drawdowns.
  • Funcions d'utilitat.
  • Optimització respecte a un Benchmark.
  • Cistelles reduïdes.
  • Model de Black-Litterman.
  • Optimització amb escenaris.
 • Intel.ligència Artificial (AI) en gestió de carteres d'inversió.
  • Mètodes de Machine Learning.
  • Dades alternatives.
  • Exemples en gestió d'actius.
 • La inversió col.lectiva.
  • Tipus d'IIC.
  • Partícips, societat gestora, dipositari.
  • Característiques de funcionament.
  • Valor liquidatiu, coeficients d'inversió.
  • Categories d'IIC.
  • Fons garantits.
  • Gestió alternativa.

3 ECTS 21h
Gestió Quantitativa de Riscos
 • Identificació i Classificació de Riscos Financers.
 • Risc de Mercat.
  • Modelització.
  • Mètodes Paramètrics i No-Paramètrics.
  • Risc en Carteres de Renda Fixa, Variable i Mixta.
  • VaR en Instruments Derivats.
  • Risc i Simulació.
 • Risc de Crèdit.
  • Modelització.
  • CreditMetrics, KMV.
 • Normatives Basilea I i II.Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Masdemont Soler, Josep Joaquim
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciat en Matemàtiques per la UAB i Doctor en Matemàtiques per la UPC. Catedràtic del Departament de Matemàtiques, investiga en l'àrea de sistemes dinàmics, astrodinàmica i matemàtica financera. Ha participat i coordinat diferents projectes internacionals i imparteix docència en graus, màsters i doctorats relacionats amb Tecnologies Industrials (ETSEIB), Matemàtica Aplicada (FME) i Aeroespacial (EETAC). Ha estat director del departament de Matemàtica Aplicada I de la UPC.
 • Valencia Guitart, Marta
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Matemàtiques per la UB i Doctora en Matemàtiques per la UAB. Professora Titular del Departament de Matemàtiques de la UPC. Investiga en l'àrea de les equacions en derivades parcials. Ha impartit docència a la FME, ETSEIB i a la ETSETB. Ha estat sotsdirectora de la FME i actualment és sotsdirectora acadèmica del Centre de Formació Interdisciplinar de la UPC (CFIS).
Professorat
 • Albà Soler, Gerard
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers (UPC). CEFA. Màster Digital Business (UPF). Oxford Fintech Programme. Actualment és el Director General de Negoci de VallBanc i President de VBFons. Fins 2016, va ser Director General d'Andbank Asset Management i responsable Global d'Asset Management. Ha estat President d'Andbank AM Luxembourg i Conseller Delegat de Wealth Management a Espanya. Prèviament, treballà a la boutique suïssa Strategic Investment Advisors. Va treballar com a directiu a Caixa Penedès i CX Catalunya
 • Alfonso Mata, Ramón
  Llicenciat en Geografia i Història (UAB). Ha dedicat tota la seva carrera professional als mercats financers, que ha combinat amb l'activitat docent en finances. Ha estat auditor amb Arthur Andersen, Controller amb el grup angles Shandwick, analista a la Divisió de Tresoreria de Banc Sabadell i posteriorment a la gestora de fons del grup "la Caixa". Responsable de gestió a Gesfibanc i director de l'Àrea Financera a Crèdit Andorrà i Analista Sènior a Strategic Investment Advisors. Des de 2004 treballa com assessor financer per a diversos grups. Actualment és soci fundador de GAR Investment Managers. Des de 1995 ha combinat la seva activitat amb conferències i cursos a diverses escoles de negocis i facultats com UPF, Esade, Universitat de Barcelona, UPC, així com cursos in-company a entitats financeres.
 • Coll Belart, Xavier
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UPF. Chartered Financial Analyst. Postgrau de Derivats Financers per l'IEF. Actualment és director del Departament de Trading en el Banc Sabadell. Anteriorment ha ocupat, entre d'altres, el càrrec de sotsdirector de Front Office (Tresoreria i Gestió de Balanç) a CatalunyaCaixa, i el de cap del Departament de Finançament Institucional i Gestió de Balanç a Caixa Penedès.
 • Fransen, Bas
  Llicenciat en Economia per Universitat de Tilburg, Països Baixos. Màster en Política Econòmica i Financera del Ministeri d'Economia de Països Baixos. Postgrau en Mètodes Quantitatius per als Mercats Financers per la Universitat Politècnica de Catalunya. Analista Financer Europeu Cedit (CEFA). Analista Financer Chartered (CFA). De 1999 a 2003 treballa a la taula financera de Bankpyme com a operador de Mercat Monetari i de Renda Fixa, i des de 2003 a Caixa d'Enginyers, on actualment és Director de Mercat de Capitals i Negoci Majorista. Des de 2001 col·labora com a professor en diversos màsters postgraus en finances a la UPC, la UB, l'Abat Oliba i l'IL3.
 • Gisbert Mir, Alexandre
  Doctor en Economía per la UAO, Msc in Economics. (U. London) (1995-1996) Màster Universitari en Estudis Humanístics i Socials Universitat Abat Oliba (2013-2014). Experiència en gestió de carteres a GesCaixa (1996-2000). Banca d'inversions a InverCaixa Madrid (2000-2004). Responsable d'Asset Allocation de renda fixa privada InverCaixa Madrid (2004-2006). Economista al Servei d'Estudis de la Caixa. Responsable de previsions del PIB, inflació i tipus d'interès de la Eurozona (2006-2013). Responsable d'anàlisi risc país i risc contrapartida a CaixaBank (2013-2019).
 • López Safont, Fernando
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers, Universitat Politècnica de Catalunya. Certified European Financial Analyst, IEF Barcelona. Actualment treballa com a tresorer a Vall Banc, una entitat financera focalitzada a la gestió de grans patrimonis basada a Andorra. Anteriorment va treballar com a Portfoli Manager a Andbank Asset Management i va col·laborar en el departament de risc de crèdit de CaixaBank.
 • Masdemont Soler, Josep Joaquim
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciat en Matemàtiques per la UAB i Doctor en Matemàtiques per la UPC. Catedràtic del Departament de Matemàtiques, investiga en l'àrea de sistemes dinàmics, astrodinàmica i matemàtica financera. Ha participat i coordinat diferents projectes internacionals i imparteix docència en graus, màsters i doctorats relacionats amb Tecnologies Industrials (ETSEIB), Matemàtica Aplicada (FME) i Aeroespacial (EETAC). Ha estat director del departament de Matemàtica Aplicada I de la UPC.
 • Ortiz Gracia, Luis
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques (UB), Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers (UPC) i Doctor en Matemàtiques (UPC). Professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB. Fa recerca en finances computacionals amb un interès particular en mètodes numèrics basats en ondetes per valoració d'opcions i mesurament del risc. És editor associat al Journal of Computational Finance i imparteix docència a diversos màsters relacionats amb les finances. Fins al 2016, va liderar el grup de recerca en matemàtica financera i control del risc al Centre de Recerca Matemàtica i ha fet estades de recerca al CWI dels Països Baixos i a la Universitat de Queensland a Austràlia. Abans de moure's a l'àmbit acadèmic va treballar en gestió quantitativa de riscos de crèdit al Banc Sabadell fins a l'any 2010.
 • Peña Peña, Inmaculada
  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Banca i Finances per la UPF Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment treballa com a Directora del Departament d'Administració d'IIC's i Carteres de CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU (Grup "la Caixa"). Ha desenvolupat tota la seva carrera professional en societats gestores d'IIC's duent a terme tasques diverses d'Administració i Control. Ha impartit classes a diversos cursos de postgrau especialitzats en finances.
 • Planagumà Valls, Jordi
  Llicenciat en Matemàtiques per la UPC i Màster en finances quantitatives i computacionals (AFI, Madrid). Ha estat desenvolupador de models de risc de mercat. Ha treballat com a Trader de derivats en tipus d'interès i de renta variable. Actualment és Responsable de la taula de Pricing i Gestió de XVA d'una important entitat financera. Des de l'any 2000 col·labora en diversos màsters i postgraus en finances a FME- UPC i a l'IEF.
 • Renalias Zueras, Ferran
  Llicenciat en Matemàtiques per la UAB. Màster en Matemàtiques per a Instruments Financers per la UAB. Actualment treballa a CaixaBank al departament de Risc de Mercat i de Balanç, com a control de segon nivell del risc estructural de tipus d'interès. Acumula experiència de 15 anys en la mateixa entitat realitzant funcions relacionades en risc de mercat i modelització de derivats exòtics de renta variable, tipus d'interès i divisa.
 • Salvà Roig, Josep
  Llicenciat en Matemàtiques per la UPC. Màster en Finances Quantitatives per AFI (Madrid). Executive MBA per IESE (Barcelona). Des del 2006 ha treballat en diferents entitats bancàries, sempre vinculat a taules d'execució, tan com a trader com en l'àrea de control de riscos. Actualment és el responsable de la Taula de Productes Estructurats d'Andbank (Andorra). Anteriorment havia desenvolupat tasques de Control de Riscos al Banco Santander (Madrid), i abans d'això havia començat com a Trader i Quant a Caixa d'Estalvis del Penedès (Barcelona).
 • Serrano Escobedo, Sergio
  Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE. Comença la seva carrera professional a la borsa, inicialment com analista financer, per després desenvolupar tasques de supervisió als mercats, dirigint posteriorment el Servei d'Estudis de la Borsa de Barcelona. Ampliant las facetes dels mercats financers en incorporar-se com a Director d'Anàlisis a Bankpyme on dissenya productes i serveis d'inversió amb especial cura de la vessant de risc dels mateixos. Ha estat Director de Desenvolupament Corporatiu a Banc Sabadell i actualment és el responsable del rescat d'empreses que no paguen el deute. Des de la finalització dels estudis universitaris ha estat lligat com a professor i col·laborador de la universitat a diferents facultats.
 • Sust Híjar, Lluís
  Economista, Màster Mercats Financers per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Gestió de Patrimonis per ESCA-Georgetown University. Actualment és CEO i Cofundador d´Addenda Agència de Valors i anteriorment havia estat director de l'Àrea de Gestió d´Actius i Mercat de Capitals de Caixa d'Enginyers, Director de l'Àrea de Tresoreria i Mercat de Bankpyme i Operador als brokers d´Interbancari CIMD i Capital Markets. Té també una amplia experiència docent des de 1995 en cursos de finances impartits en diferents Universitats i Escoles de Negocis.
 • Via Martinez-Seara, Arnau
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques per a la Universitat de Barcelona. Va realitzar el Postgrau en Tècniques quantitatives per als mercats financers a la Universitat Politècnica de Catalunya. També va realitzar el programa superior de productes financers derivats del IEF i el CEFA (Certified Effas Financial Analyst) Des de Març del 2017 fins a l'actualitat treballa com a director de Gestió a Vall Banc Fons (Principat d'Andorra). Anteriorment havia treballat com a Cap d'Asset Allocation a Andbank AM i en projectes de consultoria tecnològica de banca.

Sortides professionals

 • Traders.
 • Analistes i controllers de riscos de mercats.
 • Middle Officers.
 • Gestors de fons de pensions i carteres d'inversió.
 • Consultors financers i auditors.

Sol·licita informació

Contacte:
(34) 93 112 08 35
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar