UP

Direcció i Organització d'Empreses. MBA

Màster Presencial.

Continguts

27a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

L'Empresa i els seus Entorns
4 ECTS. 27 hores lectives.
1. Economia i sistema econòmic.
2. Sistema jurídic (mercantil, de societats, fiscal i laboral).
3. Política industrial i tecnològica.
4. Polítiques sectorials.
5. Territori.
6. Societat (valors,necessitats, capacitats i organtizació).
7. Tecnologia.
Gestió de les Persones i del Capital Humà
5 ECTS. 40 hores lectives.
1. Desenvolupament directiu.
2. Comportament organitzacional.
3. Gestió del coneixement.
4. Gestió dels recursos humans. Avalució i recompensa. Seguretat social i salut laboral. Formació i desenvolupament.
Direcció i Lideratge
8 ECTS. 63 hores lectives.
1. Planificació estratègica: Pensament estratègic i direcció estratègica.
2. Dissenys organitzatius. Grups, xarxes i aliances. Orientació al client.
3. Control de gestió.
4. Lideratge: Cultura i valors. El rol de la motivació.
5. Gestió del canvi.
Direcció Comercial i Màrqueting
4 ECTS. 39 hores lectives.
1. Conducta del consumidor.
2. Màrqueting estratègic.
3. Màrqueting analític.
4. Màrqueting operacional.
5. Comunciació i publicitat.
6. Direcció de vendes i post-venda.
7. Màrqueting internacional.
Finances per a la Direcció d'Empreses
9 ECTS. 72 hores lectives.

1. Costos.
2. Comptabilitat financera i analítica.
3. Anàlisi i planificació financera.
4. Pressupostació.
5. Inversions.
6. Mercats de capitals.

L'organització d'Empresa
2 ECTS. 18 hores lectives.
1. Teoria de l'organització. L'empresa com a sistema.
2. Rol de l'empresa a l'economia.
3. L'empresari. Esperit emprenedor.
4. Creació d'empreses. Innovació.
5. Models singulars d'empresa: empresa pública, empresa familiar, organitzacions no lucratives.
6. Les petites i mitjanes empreses (PIME's).
Business Game
8 ECTS. 72 hores lectives.
Aplicació pràctica de la formació rebuda en altres mòduls.
Manufactura de Classe Mundial
4 ECTS. 32 hores lectives.
1. Aprovisionament, producció i distribució.
2. Direcció d'operacions.
3. Lean Manufactoring.
4. Adquisició i manteniment d'equips.
5. Gestió d'estocs.
6. Control i assegurament de la qualitat.
Gestió de Projectes, Innovació i Sistemes d'Informació
7 ECTS. 54 hores lectives.
1. Gestió de projectes.
2. Gestió de la innovació.
3. Tecnologies de la informació i les comunicacions a l'empresa.
4. e-Business i e-Commerce.
5. Direcció i gestió dels sistemes d'informació. Business Intelligence.
6. Eines de productivitat personal.
7. Tècniques quantitatives de gestió.
Projecte Final de Màster
9 ECTS. 42 hores lectives.
Els estudiants hauran de presentar un Business Plan, que agluitina tots els coneixements impartit durant tot el curs i es desenvoluparan al llarg de tot l'any. L'avaluació del mateix es realitzarà mitjaçant la defensa d'aquest davant d'un tribunal.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 611 446 980

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Setembre de 2019

Crèdits:
60 ECTS
(459 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Campus Diagonal - Besòs
C/ Eduard Maristany 10-14
Sant Adrià del Besòs

Import de la matrícula:
6.700 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Imprimeix tot el curs