UP

Direcció i Organització d'Empreses. MBA

Màster Presencial.

Continguts

28a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

L'Empresa i els seus Entorns
4 ECTS. 38 hores lectives.
1. Economia i sistema econòmic.
2. Sistema jurídic (mercantil, de societats, fiscal i laboral).
3. Política industrial i tecnològica.
4. Polítiques sectorials.
5. Territori.
6. Societat (valors,necessitats, capacitats i organtizació).
7. Tecnologia.
Gestió de les Persones i del Capital Humà
5 ECTS. 50 hores lectives.
1. Desenvolupament directiu.
2. Comportament organitzacional.
3. Gestió del coneixement.
4. Gestió dels recursos humans. Avalució i recompensa. Seguretat social i salut laboral. Formació i desenvolupament.
Direcció i Lideratge
8 ECTS. 40 hores lectives.
1. Planificació estratègica: Pensament estratègic i direcció estratègica.
2. Dissenys organitzatius. Grups, xarxes i aliances. Orientació al client.
3. Control de gestió.
4. Lideratge: Cultura i valors. El rol de la motivació.
5. Gestió del canvi.
Direcció Comercial i Màrqueting
4 ECTS. 48 hores lectives.
1. Conducta del consumidor.
2. Màrqueting estratègic.
3. Màrqueting analític.
4. Màrqueting operacional.
5. Comunciació i publicitat.
6. Direcció de vendes i post-venda.
7. Màrqueting internacional.
Finances per a la Direcció d'Empreses
9 ECTS. 68 hores lectives.

1. Costos.
2. Comptabilitat financera i analítica.
3. Anàlisi i planificació financera.
4. Pressupostació.
5. Inversions.
6. Mercats de capitals.

L'organització d'Empresa
2 ECTS. 13 hores lectives.
1. Teoria de l'organització. L'empresa com a sistema.
2. Rol de l'empresa a l'economia.
3. L'empresari. Esperit emprenedor.
4. Creació d'empreses. Innovació.
5. Models singulars d'empresa: empresa pública, empresa familiar, organitzacions no lucratives.
6. Les petites i mitjanes empreses (PIME's).
Business Game
8 ECTS. 32 hores lectives.
Aplicació pràctica de la formació rebuda en altres mòduls.
Manufactura de Classe Mundial
4 ECTS. 27 hores lectives.
1. Aprovisionament, producció i distribució.
2. Direcció d'operacions.
3. Lean Manufactoring.
4. Adquisició i manteniment d'equips.
5. Gestió d'estocs.
6. Control i assegurament de la qualitat.
Gestió de Projectes, Innovació i Sistemes d'Informació
7 ECTS. 31 hores lectives.
1. Gestió de projectes.
2. Gestió de la innovació.
3. Tecnologies de la informació i les comunicacions a l'empresa.
4. e-Business i e-Commerce.
5. Direcció i gestió dels sistemes d'informació. Business Intelligence.
6. Eines de productivitat personal.
7. Tècniques quantitatives de gestió.
Projecte Final de Màster
9 ECTS. 31 hores lectives.
Els estudiants hauran de presentar un Business Plan, que agluitina els coneixements impartits durant el curs i es desenvoluparan al llarg de tot l'any. L'avaluació del mateix es realitzarà mitjaçant la defensa d'aquest davant d'un tribunal.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
60 ECTS
(378 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:20/09/2019 Fi classes:10/07/2020Fi programa: 04/09/2020
Horari:
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
6.700 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs