UP

Facility Management

Màster Presencial.

Continguts

6a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa de formació es realitza en horari de divendres tarda i dissabtes matí, per fer-ho més compatible amb l'activitat professional de l'alumne.  S'estructura en 4 mòduls o matèries que és desenvolupen de forma correlativa, combinant sessions teòriques i pràctiques.

Al llarg del programa de formació, es desenvoluparà el mòdul d'aplicacions pràctiques on s'estudiaran casos pràctics i es realitzaran visites tècniques, que ajudaran al desenvolupament del projecte final.

El projecte final de màster es realitzarà sobre un cas real amb dades reals, i es desenvoluparà en grup al llarg del programa. Cada grup disposarà d'un tutor que assessorarà als alumnes en el desenvolupament del seu treball.
Consulteu l'itinerari formatiu del curs en el gràfic següent.

Matèries

Contextualització
13 ECTS. 90 hores lectives.

El FM en el sector immobiliari:
              Àmbit de treball.
              Competències i habilitats.
              Metodologies de treball.

Actius immobiliaris:
              Urbanisme:
                   Classificació del sòl.
                   Urbanització.

              Edificació:
                   Edifici.
                   Instal·lacions.

Serveis:
              Orientats cap a les persones:
                   Neteja i DDD.
                   Seguretat i control d'accessos.
                   Jardineria.
                   Mudances.
                   Càtering.

              Orientats cap a l'actiu:
                   Manteniment.
                   Reformes, millores i ampliacions.

Models de Gestió
8 ECTS. 55 hores lectives.

En base als espais.
Basant-se en l'eficiència energètica.
D'acord amb la rendibilitat econòmica.
D'acord amb la funcionalitat.
Basant-se en models d'integració.

Fórmules de Gestió Operatives
10 ECTS. 70 hores lectives.

Eines de treball:

  • BIM

  • GMAO / IWMS

  • ERP

RRHH.

Màrqueting i comunicació.

Aspectes legals.

Contractació.

Presa de decisions:

  • Auditories de control.

  • Estratègia corporativa.

  • Anàlisi de resultats.

Aplicacions Pràctiques
14 ECTS. 95 hores lectives.

Visites tècniques i activitats.

El programa té previst realitzar una aproximació directa al treball que realitzen els professionals dins el complex marc d'actuació del Facility Manager.

Per això es programen visites a edificis de diferents sectors professionals i de gestió que, prèvia introducció de les problemàtiques, aproparan al futur professional a una realitat pràctica en entorns tan diferents com per exemple d'ús sanitari, lúdic, transport, esportiu o polivalent.

Exemples de visites realitzades en anteriors edicions:

 • Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona (Centre sanitari i complex hospitalari).
 • Centre de Control de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona.
 • Patrimoni i infraestructures municipals de l'Ajuntament de Mataró.
 • Centre Comercial Gran Via 2 de l'Hospitalet de Llobregat.
 • World Trade Center de Barcelona (complex empresarial amb oficines de lloguer i sales de congressos i reunions).
 • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
 • Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
 • Instal·lacions del camp de futbol del RCD Espanyol (Power8 Stadium, Cornellà-el Prat).
Exercicis i casos pràctics.

Per constatar la comprensió del temari i demostrar les competències adquirides, de manera periòdica es duran a terme sessions pràctiques que serveixen com a suport a la realització del projecte final de màster.

En aquestes sessions, els tutors assignats als diferents grups realitzaran un seguiment de les temàtiques proposades per orientar als estudiants sobre com incorporar i posar en pràctica els conceptes tractats en les sessions teòriques
Projecte Final de Facility Management
15 ECTS. 105 hores lectives.
Cas Pràctic
Es realitzarà un treball en grup consistent en la resolució d'un cas pràctic en format de projecte final de màster. El cas pràctic consistirà en l'anàlisi d'un patrimoni immobiliari heterogeni i els estudiants hauran de posar en comú tots els conceptes tractats al llarg del màster.

Tutories
Cada grup de treball disposarà d'un tutor que assessorarà els estudiants, facilitant tutories, revisions i consultes, ja siguin online o bé presencialment però fora de l'horari d'impartició del màster.

Exposició
Al final del curs, el grup de treball defensarà el projecte davant d'un tribunal d'experts i respondran a les qüestions que plantegin els seus membres.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
60 ECTS
(415 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:20/10/2017 Fi classes:14/07/2018Fi programa: 31/07/2018
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona

Import de la matrícula:
6.600 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs