UP

Facility Management

Màster Presencial.

Continguts

7a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Les Facilities i la seva Contribució a l'Estratègia Empresarial
7 ECTS. 50 hores lectives.

- Organització empresarial i FM.
- Serveis-processos del FM.
- Cicle de vida dels actius.
- Estratègies i models de gestió.
- Gestió de riscos.
- Marc legal-normativa.
- El mercat del FM.

Gestió i Creació de Valor de les Facilities
6 ECTS. 40 hores lectives.

- Gestió d'espais.
- L'operació dels serveis de suport.
- Manteniment i conservació.
- Sostenibilitat i medi ambient.
- Gestió de les "utilities".
- Seguretat.

El Facility Manager i les seves Habilitats Directives
3 ECTS. 25 hores lectives.

- Competències i habilitats del Facility Manager.
- Equip de gestió del  Facility Manager.
- Gestió dels clients-usuaris.
- Relacions amb proveïdors i especialistes.

Activitats de Suport a la Gestió
6 ECTS. 40 hores lectives.

- Gestió de projectes.
- Gestió de la qualitat.
- Compres i contractació de serveis.
- Gestió d'Immobles.
- Sistema econòmic.
- Control de la gestió i sistemes d'informació.

Desenvolupament de Cas Pràctic de Gestió
3 ECTS. 20 hores lectives.
- Desenvolupament d'un cas pràctic de gestió de serveis de FM.
Implantació d'un Model Facility Management
8 ECTS. 55 hores lectives.
- Gestió de serveis.
- Implantació d'un model FM.
- Contractació de serveis i "utilities".
Sistema Econòmic
4 ECTS. 30 hores lectives.
- Conceptes financers.
- Pressupostos i inversions.
- Projectes PPP/PFI (Public Private Partnership/Private Finance Initiative).
- Inversions immobiliàries, valoració i taxació d'actius.
Informació per a la Gestió
4 ECTS. 30 hores lectives.
- Indicadors per al control de la gestió.
- Quadre de comandament.
- Gestió documental.
Sistemes d'Informació
6 ECTS. 40 hores lectives.
- Recollida, recerca i anàlisi de dades.
- Sistemes i tecnologies d'informació.
- BIM per a FM.
- Smart cities.
- Noves tecnologies per a FM.
Desenvolupament de Cas Pràctic de Control de Gestió
3 ECTS. 20 hores lectives.
- Desenvolupament d'un cas pràctic de control de la gestió de serveis FM.
Projecte Final de Facility Management
10 ECTS. 70 hores lectives.

Es realitzarà un treball en grup consistent en la resolució d'un cas pràctic en format de tesina. El cas pràctic consistirà en l'anàlisi d'un patrimoni immobiliari heterogeni i els estudiants hauran de posar en comú tots els conceptes tractats al llarg del màster.
En finalitzar el curs, el grup de treball defensarà el treball davant d'un tribunal format per una part representativa del quadre docent del màster.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
60 ECTS
(420 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:18/10/2019 Fi classes:18/07/2020Fi programa: 18/09/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona

Import de la matrícula:
6.600 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs