UP

Advanced Transdisciplinary Urban Design & Research

Màster Presencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Workshop 1A - Old Center, New Problems
6 ECTS. 48 hores lectives.

En aquest taller es tracten temes com el patrimoni, l'activació de zones urbanes deprimides, la reconsideració de la  mobilitat  i  els  desplaçaments  o  la  revalorització  de  l'espai  públic i l'acció col·lectiva.

L'alumne  serà capaç d'entendre la ciutat com una addició successiva de capes socials i històriques. S'abordarà la intervenció en els espais urbans per tal de dotar-los d'una nova vida sense comprometre els seus valors històrics o funcionals.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 12% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- Les Rambles per a tots. Aquesta famosa avinguda a Ciutat Vella és una situació molt complexa que implica molts problemes i que necessita una acció forta. És el taller d'arrencada del Màster on comença la discussió transdisciplinària.

Workshop 1B - Residential Clusters
6 ECTS. 48 hores lectives.

En aquest workshop s'aborda el disseny de l'espai públic com a aglutinador principal de la identitat  social i comunitària. La ciutat com una barreja necessària d'usos en les que les zones residencials tenen un paper clau.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 12% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- Polígons canviants: Ciutat Badia i Ciutat Meridiana com exemples d'àrees residencials de les dècades del 1960 i 1970 en necessitat d'una reavalució i transformació com un problema europeu típic. Qüestions tals com la inoculació d'activitats productives o aconseguir una major varietat de tipologies residencials són temes clau a desenvolupar al taller.Workshop 1C - New Developments, Old Tissues
6 ECTS. 48 hores lectives.

En aquest workshop s'aborda la reconnexió i la reordenació dels teixits urbans amb noves àrees, proposant nous models d'estil de vida. Es planteja la nova construcció com a eina positiva per transformar la realitat, comprenent les preexistències i el context.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 12% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- Vivint al marge: El marge esquerre del riu Besòs com una interfície urbana habitable que reconnecti el riu amb la ciutat de Santa Coloma. És una zona preferent d'estudi per als nous governs metropolitans de Barcelona i un banc de proves per treballar els conflictes entre el públic i el privat.

Workshop 1D - Rural & Industrial Belt
6 ECTS. 48 hores lectives.

En aquest workshop s'aborden aspectes com la conversió d'edificis i usos evitant la gentrificació i l'exclusió social. Altres temes tractats són la preservació històrica, el patrimoni i la memòria per a la reconversió industrial. També s'introdueix la idea i les pràctiques d'upcycling, agricultura urbana i els corredors verds.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 12% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- El rural és el nou urbà: L'àrea agrícola i industrial del Prat de Llobregat com un exemple excepcional. Una àrea entesa fins ara únicament com una oportunitat d'urbanització, i com a tal abandonada fins que arribés l'urbanisme "adequat" i la civilitzés, pot convertir-se en una estructura de moltes més capes, engranada amb la resta de la ciutat sense abandonar la seva vocació agrícola.

Workshop 2A - Residential Clusters
13 ECTS. 96 hores lectives.

En aquest workshop s'analitza la relació dialèctica entre allò nou i el que ha existeix, així com el procés pel qual es pot aconseguir la innovació treballant simultàniament la qüestió residencial i la qualitat de l'espai públic.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 20% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- Per un Eixample verd i redensificat: La ciutat com un fet en tres dimensions que té les seves pròpies oportunitats per sobre de nivell del carrer. Barcelona en general, i en particular la seva extensió -molt mineral- al segle XIX, no compleixen els estàndards internacionals sobre zones verdes. Però una densitat residencial augmentada és compatible amb una revegetalització de la ciutat.

Workshop 2B - Old Center, New Opportunities
13 ECTS. 96 hores lectives.
En aquest workshop es treballa el pensament creatiu i crític sobre la identitat d'un determinat lloc i es discuteixen qüestions importants per a la construcció d'aquesta identitat, tals com la particularitat, la tradició, la participació i el patrimoni, ampliant la seva base conceptual i social.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 20% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- L'oportunitat del Rec Comtal: Aquest canal medieval d'aigua, destruït en moltes parts, però encara present en moltes altres, entès com un dispositiu de connexió que creua moltes situacions i barris de la ciutat, i que és capaç de donar una nova lectura de l'estructura de la ciutat, ha estat de fa molt de temps una reivindicació popular i ha suscitat fortes organitzacions socials al seu voltant. És un exercici resum del resum, que pot tenir diverses actuacions a diferents nivells professionals que s'ocupen de diferents qüestions urbanes

Module 1 - OIKOS. From Territory to Metropolis: The Urban Genesis
2 ECTS. 34 hores lectives.

-  El territori i el lloc com a origen del fet urbà. El suport físic de la ciutat en la seva complexitat multiescalar.

-  El pes de la història en la formació de la ciutat.

-  El pes del territori i el paisatge en els assentaments humans.

Als alumnes se'ls assignarà un treball, de manera individual o grupal, relacionat amb els Tallers. El seu pes serà d'un 2% del total de la nota.Module 2 - URBS. Urban Assemblages: Architecture, Infrastructure
2 ECTS. 34 hores lectives.

- La forma urbana. L'anatomia de la ciutat i la seva constitució material.

- El valor de la ciutat. Els seus edificis i l'espai públic que els connecta.

- El patrimoni com a component pragmàtic, més enllà de la idea de monument.

- La ciutat en la seva component material com un valor més enllà del seu ús.

Als alumnes se'ls assignarà un treball, de manera individual o grupal, relacionat amb els Tallers. El seu pes serà d'un 2% del total de la nota.

Module 3 - CIVITAS. Urban Civics: from Governing to Administering
2 ECTS. 34 hores lectives.

-  La dimensió social de la ciutat.

-  La conformació de la ciutat contemporània i el rol dels diferents grups socials.

-  La integració dels processos de participació, autogestió i crítica social en el disseny urbà.

Als alumnes se'ls assignarà un treball, de manera individual o grupal, relacionat amb els Tallers. El seu pes serà d'un 2% del total de la nota.Module 4 - DYNAMICS. Fluxes and the City: Mobility, Diversity, Change
2 ECTS. 34 hores lectives.

-  Els canvis i els fluxos com a elements constitutius primordials de la ciutat.

-  El temps com a factor primordial de disseny en el projecte urbà.

-  Reflexió crítica sobre la mobilitat humana i mecànica i les seves conseqüències.

Als  alumnes se'ls assignarà un treball, de manera individual o grupal, relacionat amb els Tallers. El seu pes serà d'un 2% del total de la nota.

Module 5 - TRANSDISCIPLINARITY. Social Structure and Urban Form
2 ECTS. 24 hores lectives.
Aquest és el mòdul transversal del programa que defineix en cada moment els temes centrals a treballar en els workshops i les classes teòriques.

Els alumnes seran avaluats de manera contínua tenint en compte la seva progressió en la construcció efectiva d'un grup transdisciplinar. El seu pes serà d'un 4% del total de la nota.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Setembre de 2017

Crèdits:
60 ECTS
(544 hores lectives)

Horari:
Dilluns  17:00 a 20:00Dimarts  17:00 a 20:00Divendres  09:00 a 13:00  14:00 a 18:00Dissabte  09:00 a 13:00
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
9.000 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Imprimeix tot el curs