UP

Enginyeria Estructural a l'Arquitectura

Màster Presencial.

Continguts

24a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El curs s'organitza en 8 matèries. Dues de les assignatures, anàlisi estructural i anàlisi avançada, es centren en la necessària capacitat d'analitzar el comportament estructural de forma estàtica i en mitjans continus, en el primer cas, i de forma dinàmica amb la introducció a la mecànica de fluids, en el segon.

Quatre de les assignatures, acer, formigó, mecànica del sòl i materials especials, es centren en desenvolupar extensament els coneixements en disseny i anàlisi específics per a cada un dels materials o grups tipològics.

Les dues assignatures restants, rehabilitació i reforç i l'exercici professional tenen un caire molt més orientat a la metodologia -sense abandonar la tècnica- capacitant a l'alumne en dos àmbits professionals: la rehabilitació estructural, camp amb gran creixement de les dedicacions professionals, i el projecte i direcció d'obres des de la visió del Consultor d'Estructures professional.

Totes les assignatures tenen, intencionadament, el mateix pes dins el màster (des d'una visió actual de la professió oposada a la tradicional centrada en el formigó i l'acer) i cada una d'elles està plantejada de forma autònoma podent-se cursar com a curs de formació contínua.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Anàlisi Estructural i Acer

Postgrau presencial. Data d'inici: 23/10/2017. Barcelona

Estructures d'Acer, Formigó i Mecànica del Sòl

Postgrau presencial. Data d'inici: 24/10/2017. Barcelona

Estructures de Formigó

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 25/10/2017. Barcelona

Mecànica del Sòl, Fonamentació i Contenció

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 26/10/2017. Barcelona

Anàlisi dels Materials Estructurals

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 07/03/2018. Barcelona

Anàlisi d'Estructures

Postgrau presencial. Data d'inici: octubre de 2017. Barcelona

Anàlisi Estructural i Formigó

Postgrau presencial. Data d'inici: octubre de 2017. Barcelona

Rehabilitació Estructural i Materials

Postgrau presencial. Data d'inici: març de 2018. Barcelona

Anàlisi Estructural

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: octubre de 2017. Barcelona

Anàlisi Estructural Avançat

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: març de 2018. Barcelona

Estructures d'Acer

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: octubre de 2017. Barcelona

Rehabilitació i Reforç d'Estructures

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: març de 2018. Barcelona

Matèries

Anàlisi Estructural
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Introducció a l'anàlisi estructural i a les seves tipologies bàsiques.
 • Conceptes elementals referents a l'anàlisi estructural i a la resistència de materials.
 • Accions en l'edificació i criteris de predimensionament dels seus elements principals.
 • Resolució manual i informàtica d'estructures porticades.
 • Anàlisi matricial d'estructures de barres.
 • Mètode d'elements finits.
 • Anàlisi estructural mitjançant programes informàtics específics.
Acer i Mixtes
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Anàlisi d'estructures d'acer.
 • Tipologies d'estructures d'acer.
 • Disseny i càlcul d'estructures metàl·liques.
 • Unions soldades i cargolades.
 • Suports.
 • Estructures mixtes.
 • Anàlisi de vibracions.
 • Protecció activa i passiva contra el foc.
 • Modelització amb programes de càlcul específics.
Formigó Armat i Postesat
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Principis fonamentals del formigó.
 • Tipologies estructurals en formigó.
 • El mètode de bieles i tirants: anàlisi d'elements.
 • Anàlisi d'elements de formigó sotmesos a flexió.
 • Anàlisi d'elements de formigó sotmesos a compressió.
 • Anàlisi d'elements sotmesos a tallant i torsió.
 • Anàlisi estructural.
 • Anàlisi d'estructures de formigó amb software específic.
 • Introducció a l'anàlisi de formigó posttesat.
 • Anàlisi d'estructures posttesades amb software específic.
 • Estructures de formigó prefabricades.
 • Nous formigons.
 • El projecte d'estructures de formigó.
Mecànica del Sòl, Fonamentació i Contenció
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Conceptes de geotècnia.
 • Assajos in situ i de laboratori.
 • L'estudi geotècnic.
 • Disseny i càlcul de fonamentacions directes.
 • Disseny i càlcul de fonamentacions profundes.
 • Disseny i càlcul d'elements de contenció.
 • Estudi d'interacció sòl-fonament.
 • Sistemes d'auscultació i control.
 • Modelització amb programes de càlcul específics.
Anàlisi Avançada. Dinàmica i Sisme
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Dinàmica d'estructures.
 • Enginyeria sísmica.
 • Projecte sismorresistent d'edificis.
 • Aïllament de base.
 • Dissipadors d'energia.
 • Amortidors de massa.
 • Vibracions.
 • Mecànica de fluids.
Rehabilitació i Reforç d'Estructures
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Anàlisi i interpretació de les patologies estructurals i les seves causes.
 • Marc normatiu i adaptació d'estructures existents a normatives actuals.
 • Rehabilitació i reforç de pilars, forjats, bigues, murs, voltes i cúpules.
 • Reforç de fonamentacions i contencions.
 • Apeuaments i estabilitzacions provisionals durant el procés d'obra.
 • Pla de cales, informe tècnic, dictamen i projecte d'estructures.
Materials Clàssics i Especials
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Bases de càlcul.
 • Materials en estructures.
  • La fusta.
  • L'obra de fàbrica.
  • La terra.
  • Polímers i FRP.
  • Els tèxtils.
  • El vidre.
 • Tipologia Estructural.
 • Anàlisi d'exemples i pre-dimensionats.
 • Modelització amb programes de càlcul específics.

 

Exercici Pràctic Professional, Projecte i Obra
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Desenvolupament d'un projecte real i gestió d'una obra.
 • Interacció PROMOTOR - PROJECTISTA i CONSULTOR.
 • Capacitació en el modelatge BIM, Building Information Modeling, orientada a la consultoria estructural.
 • Gestió del projecte i dels equips.
 • Gestió de l'obra; Direcció Facultativa i Direcció d'Execució.
 • Modelització amb programes de càlcul específics.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
60 ECTS
(480 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:23/10/2017 Fi classes:02/07/2018Fi programa: 12/07/2018
Horari:
Dilluns  17:30 a 21:30Dimarts  17:30 a 21:30Dimecres  17:30 a 21:30Dijous  17:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
7.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 572,73 kB
Imprimeix tot el curs