UP

Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport

Postgrau Presencial.

Continguts

7a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Planificació i gestió de la mobilitat i els sistemes de transport
5 ECTS. 35 hores lectives.

1.1. ANÀLISI, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LA MOBILITAT

 • Mobilitat de persones i mercaderies: anàlisi de causes i efectes
 • Tècniques d'investigació de la mobilitat
 • Mobilitat generada: obligada i quotidiana
 • Variables bàsiques de l'enginyeria de trànsit
 • Mobilitat urbana, metropolitana i interurbana
 • Planificació territorial i mobilitat
 • Instruments de gestió de la mobilitat
 • Mitjans de transport no mecanitzats
 • Plans de mobilitat

1.2. LES INFRAESTRUCTURES I ELS SISTEMES DE TRANSPORT

 • Marc jurídic i organitzatiu del transport
 • Planificació d'infraestructures de transport
 • Cadena de transport: anàlisi integrat dels diferents mitjans de transport
 • Sistemes de gestió del transport públic
 • Transport de viatgers: integració d'operadors i intermodalitat
 • Transport de mercaderies i cadena logística
 • Impacte econòmic, social i territorial de les infraestructures de transport
Tecnologies aplicades a l'Smart Mobility i als ITS
5 ECTS. 34 hores lectives.

2.1. INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES

 • Innovació tecnològica i economia digital
 • Smart mobility: canvi de paradigma
 • Tecnologies de detecció, identificació i seguiment
 • Sistemes de posicionament i geolocalització
 • Anàlisi d'imatges i visió artificial
 • Infraestructures de comunicacions: requeriments funcionals dels ITS
 • Sensors i "Internet of Things"
 • Xarxes vehiculars

2.2. INFORMACIÓ I TRANSMISSIÓ DE DADES

 • Transmissió d'imatges i dades
 • Tecnologies de transmissió: anàlisi comparatiu
 • Mitjans globals de transmissió sense fil
 • Sistemes de comunicació
 • Tecnologies per la informació a l'usuari
 • Aplicacions
Tecnologies aplicades a la mobilitat i el transport
10 ECTS. 92 hores lectives.

3.1. SMART MOBILITY EN ELS ÀMBITS URBÀ I METROPOLITÀ

 • Gestió integrada de la mobilitat urbana i metropolitana
 • Sistemes i centres de control, regulació i informació del trànsit
 • Control adaptatiu del trànsit
 • Senyalització variable: informació d'itineraris i incidències
 • Regulació d'accessos a àrees restringides i de baixa emissió
 • Control, regulació i informació de l'estacionament
 • Tarificació sobre la mobilitat: road pricing
 • Sistemes d'ajuda a l'explotació del transport col·lectiu
 • Sistemes de bicicleta pública

3.2. SMART MOBILITY EN L'ÀMBIT INTERURBÀ

 • Sistemes de gestió y supervisió del trànsit en carretera
 • Control, gestió i seguretat en túnels viaris i infraestructures crítiques
 • Sistemes de gestió: velocitat variable
 • Sistemes d'alerta i intervenció per incidències climatològiques i ambientals
 • Gestió coordinada als accessos a nuclis urbans i àrees metropolitanes
 • Plataformes Bus-VAO

3.3. LOGÍSTICA I TRANSPORT DE MERCADERIES. APLICACIONS EN ELS ITS

 • Incidència de l'economia i el sistema productiu en les xarxes i sistemes de distribució
 • La cadena de valor de la logística: e-logistics
 • Planificació de xarxes de distribució: incidència del comerç electrònic
 • Transport internacional de mercderies: transport multimodal
 • Sistemes de gestió de terminals de transport
 • Control i gestió de flotes
 • Gestió i control del transport de mercaderies perilloses (ADR)
 • Distribució urbana de mercaderies (last mile)

3.4. TRANSPORT FERROVIARI. APLICACIONS EN ELS ITS

 • Característiques i elements bàsics del transport ferroviari
 • Organització i regulació del sistema ferroviari: alta velocitat, serveis metropolitans, metro lleuger
 • Infraestructures ferroviàries i material mòbil
 • Sistemes de control, protecció i senyalització
 • Automatització i seguretat ferroviària
 • Operació dels serveis ferroviaris, gestió i manteniment
 • Vigilància i telegestió d'estacions i intercanviadors

3.5. ITS: SISTEMES DE PAGAMENT, PEATGE I TICKETING

 • Pagament per ús de les infraestructures
 • Sistemes de peatge oberts i tancats
 • Free Flow i Shadow Toll
 • Transport col·lectiu: tarificació, organització i gestió de serveis integrats. Formes de compensació
 • Especificitats del pagament en el transport públic: interoperabilitat
 • Tecnologies RFID i NFC en el pagament del transport
Smart Community
6 ECTS. 56 hores lectives.

4.1. TECNOLOGIES ASSOCIADES ALS VEHICLES

 • Evolució tecnològica en els vehicles: seguretat i baixa emissió
 • Vehicles elèctrics i híbrids
 • Serveis a bord del vehicle: ajuda a la conducció
 • Tecnologies aplicades al transport col·lectiu i al transport de mercaderies
 • Sistemes avançats d'assistència a la conducció
 • Interacció amb altres vehicles i amb els sistemes de control del trànsit

4.2. SMART CITIES: INFRAESTRUCTURES INTEL·LIGENTS

 • Planificació urbana: sostenibilitat, competitivitat i habitabilitat
 • Edificis i instal·lacions intel·ligents
 • Xarxes d'infraestructures i serveis: plataformes smart cities
 • Smart water: cicle de l'aigua
 • Smart grid: automatització i eficiència energètica
 • Smart services: serveis ciutadans i turístics
 • Apps per smart cities
 • Seguretat i protecció de dades

4.3. INFORMACIÓ I SISTEMES COOPERATIUS

 • Sistemes d'informació integrada sobre la mobilitat
 • Circuits d'informació: genèrica i personalitzada
 • Open data
 • Difusió per canals massius: xarxes socials. Routers
 • Informació en el transport públic: incidències
 • Estratègia de comunicació en incidents i aconteixements especials
 • Percepció i innovació social en el transport i la mobilitat
 • Smart mobility i factor humà
Projecte final
4 ECTS. 3 hores lectives.

El projecte final del programa haurà d'estar basat en:

 • Un projecte real en l'àmbit de l'empresa privada que afavoreixi la innovación tecnològica i l'eficiència empresarial.
 • Un projecte real que incrementi l'eficiència de la gestió dels serveis públics.
 • Un projecte que permeti la creació d'una start-up o spin-off en el marc dels ITS.


Aquest projecte serà realitzat per equips i estarà dirigit i assessorat per un director de projecte expert en la temàtica.

En el fulletó del postgrau es poden observar alguns exemples de projectes reals realitzats en les darreres edicions.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

Crèdits:
30 ECTS
(220 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:15/02/2019 Fi classes:29/02/2020Fi programa: 30/06/2020
Horari:
Divendres  15:00 a 22:00Dissabte  09:00 a 14:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.900 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs