UP

Performative Parametric Design

Postgrau Presencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Parametric Design and BIM
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • BIM: Building Information Modeling. Conceptes, software i aplicació.
 • DP: Disseny paramètric. conceptes, software i aplicació.
 • Integració de BIM i disseny paramètric.
Algorithmics in Technology in Architecture
8 ECTS. 56 hores lectives.
 • Algorismes.
 • Paràmetres bàsics en el càlcul estructural.
 • La construcció tesada com a exemple
 • Algorismes en estructures
 • Paràmetres bàsics en construcció.
 • La fabricació digital a gran escala.
 • Paràmetres bàsics en condicionaments, serveis i instal·lacions.
 • L'algorísmia de les instal·lacions.
Parametric Design in Planning and Landscape
4 ECTS. 28 hores lectives.
 • Anàlisi i escenificació de diferents paràmetres, on a partir del punt de vista de què ens informen de la ciutat o territori, nosaltres podem modificar-los i canviar-los, alhora, la ciutat.
 • Com introduir el dinamisme real al projecte de ciutat i territori.
 • Què paràmetres canviem i en què poden repercutir.
 • Com ho grafiem, i a què projecte ens empeny. Aigua, matèria vegetal, infiltració / permeabilitat, topografia, infraestructures, densitat, usos...
 • Com podem  parametritzar aquests conceptes i com ens poden ajudar en el disseny. 
Workshop II: Studio 2. Postproduction and Building
9 ECTS. 63 hores lectives.
 • Exercicis pràctics on s'introduiran temes propers a la materialitat concreta dels projectes, a la tecnologia aplicada en el procés de disseny paramètric i als nous processos de producció, prefabricació i rapid prototyping.
 • Sistemes arquitectònics complexes que donen resposta a una sèrie més amplia de paràmetres.

 

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

Crèdits:
27 ECTS
(189 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:27/02/2017 Data de fi:29/06/2017
Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00Dijous  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C. Pere Serra, 1-15
Barcelona - Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
3.800 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs