UP

Anàlisi de Viabilitat de Projectes Urbans i Immobiliaris

Postgrau Online.

Continguts

UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries Internacionals.

Assignatures

Introducció de Valoracions Immobiliàries
2 ECTS. 12 hores lectives.

S'aborda de forma introductòria el mètode de comparació amb el mercat i es fa una breu introducció al sistema de gestió urbanística basat en l¿equidistribució de càrregues i beneficis. Aquests coneixements permetran desenvolupar les aplicacions d'estudis de viabilitat que s'aborden en el postgrau.

Inversió i Avaluació Immobiliària a l'Edificació
8 ECTS. 48 hores lectives.
 • S'analitzen els models d'inversió immobiliària, els agents i processos de promoció, i s'estudia la seva repercussió sobre la cadena de formació de valor.
 • S'estudien els diferents models d'inversió i la seva repercussió en el sector immobiliari.
 • S'analitzen els elements de macroeconomia i política amb incidència sobre els processos de producció Immobiliària i formació del valor.
 • Es revisa la regulació de l'edificació amb incidència en el valor dels immobles, especialment les relacionades amb les condicions d'habitabilitat, conservació o reforma i eficiència ambiental.
 • S'analitzen els elements de l'edificació i la seva relació amb la formació dels valors immobiliaris. S'estudien les diferents unitats de mesurament comercial dels immobles.
Planejament, Gestió i Valoracions Urbanístiques
6 ECTS. 36 hores lectives.
S'estudien els criteris de valoració a efectes urbanístics (expropiacions), per això s'analitza a nivell introductori:
 • el sistema de planejament
 • els sistemes de gestió urbanística
 • el conjunt de deures i drets de la propietat immobiliària
Tots tenen incidència en la valoració del sòl i d'edificacions de la transformació urbana i immobiliària
Viabilitat de les Promocions Immobiliàries i Urbanes
8 ECTS. 48 hores lectives.
 • S'estudien les tècniques d'anàlisis de viabilitat de les promocions de transformació immobiliària i urbanística.
 • S'aborda l'aplicació d'aquestes tècniques tant al mercat de nova planta, com de la rehabilitació.
 • S'estudia l'anàlisi de viabilitat d'operacions de permuta i transformació urbanística.
 • S'estudien els elements de màrqueting, finances i matemàtiques financeres necessaris per resoldre amb solvència tècnica encàrrecs professionals relacionats amb els estudis previs de les operacions immobiliàries.
Taller de Viabilitat de Plans i Projectes Urbans i Immobiliaris
3 ECTS. 18 hores lectives.
Es realitza un taller pràctic per aplicar els coneixements adquirits en les matèries de l'àmbit de la inversió immobiliària i la viabilitat de promocions urbanes i immobiliàries, en el marc d'un encàrrec professional i seguint els estàndards de valoració internacional.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
27 ECTS
(162 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:març de 2019 Data de fi:juliol de 2019

Import de la matrícula:
3.510 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs