UP

Tècniques d'Adoberia

Postgrau Online.

Continguts

18a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Direcció Tècnica de l'Adobatge.

Matèries

Acabats de la Pell
6 ECTS.
Introducció. Productes utilitzats a l'acabat del cuir. Consideracions generals de l'acabat i els seus requisits. Aspectes físico-químics de prefons i impregnacions. Formulació general. Introducció als tipus d'acabat. Acabat segons la quantitat de pigment. Tipus d'acabat segons l'article al qual es destina. Acabats especials.
Processos d'Adoberia
Optativa. 6 ECTS.
Introducció. Conservació de la pell bruta. Formulació bàsica de les següents operacions: remull, pelat i calciner, descalcinat i rendit, desgreixatge, píquel i adobament al crom, preadobament i adobament al vegetal, neutralització, recurtició, tintura, greixatge, hidrofugació. Relació amb la qualitat final de la pell: tacte; resistències físiques; plenitud; fermesa de flor; finura de flor; finura de pelfa; igualació, penetració, intensitat, i solideses de la tintura; hidrofugació; costos; aigües residuals; etc.
Química Tècnica d'Adoberia
Optativa. 6 ECTS.
Introducció al procés d'adobament. Estudi de la pell. Química de la pell. Conservació. Tines, molinetes i bombos. Remull. Pelat i calciner. Descalcinar, descarnat i dividit. Rendit. Píquel. Desgreixatge. Adobament amb extractes vegetals. Adobament amb sals minerals. Escorregut i rebaixat. Neutralitzat. Readobament del cuir al crom. Tintura. Greixatge. Assecat. Operacions prèvies a l'acabat.
Maquinària d'Adoberia
Optativa. 3 ECTS.
Màquines utilitzades en ribera i adoberia.
Màquines utilitzades en les etapes de postadoberia.
Màquines utilitzades en acabats.
Disseny de Processos d'Adoberia
Optativa. 3 ECTS.
Formulacions per a l'obtenció de diversos articles: serratge apelfat, serratge industrial, crispat químic, cuir boví al crom humit, napa d'anyell per a confecció, plena flor tipus box en color, blanc o negre, rind box rectificat/gravat, rind box plena flor/nobuck hidrofugat, napa al crom per a tapisseria, boví per a vaquetilla i sola, folro pell d'anyell, anyell/mestís, davant d'anyell, guanteria, davant llana, catifes de boví amb pèl, pells de serps, pells d'estruç, pells de tauró amb i sense espícules, etc.
Tècniques Ambientals
Optativa. 6 ECTS.
Gestió de l'aigua a la indústria. Paràmetres i legislació. Càrregues contaminants dels diferents processos. Disminució de carregues per modificació de processos i tractaments específics. Tractaments d'aigües residuals. Conceptes generals de tecnologia ambiental. Legislació mediambiental. Empresa i medi ambient. Sistemes de gestió mediambiental. Auditories mediambientals.
Tècniques Especials de l'Adobatge
Optativa. 6 ECTS.
Introducció a la tintura. Tintures en wet-blue. Tintures en crust. Tintures sobre adobament vegetal. Tintures especials per a nobuck. Crispats químics. Tintures sobre pells llanars. Processos bàsics per a pelleteria fina. Hidrofugació. Adobaments mixtos. Processos bàsics per a pells porcines. Fabricació de wet-white.
Assajos de la Pell
Optativa. 6 ECTS.
Introducció. Concepte de qualitat. Normalització en adobats. L'assaig físic del cuir. Solideses del cuir. L'anàlisi química del cuir. Requeriments de qualitat en adobats. Anàlisi de productes i matèries primeres consumides en adobats. Pràctiques: mostreig, assajos físics de la pell, assajos químics de la pell, anàlisi de productes i aigües residuals.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
18 ECTS
(210 hores lectives)

Horari:

Import de la matrícula:
Contacta'ns

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs