UP

Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Mecànics

Curs de formació contínua Presencial.

Continguts

17a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Mecànics
4 ECTS. 39 hores lectives.
 • Manteniment d'equips mecànics.
 • Neteja. Sistemes de neteja. Problemàtica dels residus.
 • Tribologia. Problemàtica del fregament i necessitat de lubricació.
 • Realització del pla de manteniment d'un sistema mecànic.
 • Problemàtica dels diferents elements i sistemes mecànics: elements d'unió, soldadura, molles helicoïdals i de ballesta, esmorteïdors, tacs silenciadors (silent blocks), coixinets de fricció, rodaments, engranatges, transmissions mecàniques, corretges, politges, frens, embragaments, cadenes, cables, slinges, ganxos , eixos.
 • Manteniment d'acoblaments, tancaments mecànics, corretges, engranatges, sistemes de suport d'eixos, rodaments i coixinets de fricció.
 • Lubricació. Fonaments bàsics de la lubricació. Propietats i tipus de lubricants. Aplicació industrial. Sistemes de lubricació. Tècniques analítiques aplicables als olis industrials: espectrometria. ferrografia, etc. Tècniques de manteniment dels sistemes de lubricació. Implantació d'un programa de lubricació en una planta industrial.
 • Mecanismes de trencament de peces mecàniques.
 • Assajos no destructius. Tècniques de líquids penetrants, magnetoscòpia, ultrasons, corrents de Foucault, rajos X.
 • Aplicació de l'anàlisi de vibracions en el diagnòstic d'avaries mecàniques.
 • Aplicació de tècniques correctives en el manteniment mecànic.
  a. Equilibratge de rotors
  b. Alineació d'eixos
 • Sessió pràctica de laboratori.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
4 ECTS
(39 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:06/02/2018 Data de fi:20/03/2018
Horari:
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa

Import de la matrícula:
1.000 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 519,70 kB
Imprimeix tot el curs