Business Innovation and Happiness > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Business Innovation and Happiness

Màster Presencial.

Presentació

UPC School

La societat està en ple canvi. L´entorn social, cultural i tecnològic ha canviat substancialment i això provoca i seguirà provocant canvis importants en l´actitud i les exigències dels consumidors.  En aquest nou escenari, seran clau factors com la sostenibilitat, el consum responsable o noves formes de comunicació basades en entorns més col·laboratius, amb l’impacte decisiu de la digitalització i les noves tecnologies.

Per adaptar-se a aquests canvis, l’organització ha de fer un canvi estratègic i integrar, de manera natural i equilibrada, dos conceptes que són motor de canvi: la necessitat constant d’innovació i la felicitat en l’entorn de treball.  El foment de la creativitat, l’emprenedoria, el lideratge i el desenvolupament personal dins del món empresarial han d’integrar-se a l’ADN de l’organització i gestionar-los de forma adequada es traduirà en un augment del benestar de l’organització i, per tant, de la seva competitivitat empresarial, productivitat i eficiència. Aquest màster en Business Innovation and Hapiness oferirà eines i competències a aquell professional o emprenedor que estigui obert al nou estil de gestió de les empreses del futur,  que proposa organitzacions menys jerarquitzades, orientades a projectes i amb una visió globalitzadora i innovadora dels negocis. 

El valor diferencial d’aquesta formació és el seu plantejament metodològic, que combina el learning by doing, treball amb projectes reals per a una total integració en la realitat empresarial;  el role playing amb la vivència de pràctiques simulades d’un entorn de treball real i la mentorització  o tutorització en l’orientació professional i empresarial de l’alumne al llarg de tota la formació.

Objectius

Els objectius són:

• Incentivar l'actitud emprenedora i per projectes.
• Potenciar el lideratge i la comunicació efectiva i afectiva.
• Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora a tots els nivells de l´organització.
• Potenciar la gestió basada en el lideratge positiu i conscient.
• Capacitar per al treball transversal.

A qui va dirigit

El nostre focus és tot aquell professional i/o emprenedor, que estigui obert al nou estil de gestió,  que treballarà en organitzacions menys jerarquitzades, orientades als projectes i amb una visió globalitzadora dels negocis.

Programa especialment dirigit a la gerència d’empreses o de departaments, personal de departaments de recursos humans, de recerca, de màrqueting i caps de projectes.


L´alumne obtindrà un doble títol, màster propi per la UPC i màster oficial per l'IPB (Plytechnic Institute of Bragança).

 

Continguts

Matèries

Conceptes de Gestió Empresarial
10 ECTS. 70 hores lectives.
 • Planificació estratègica.

 • Investigació de mercats.

 • Promoció i comunicació de nous productes i serveis.

 • Pressupostos i control de gestió.

 • Projectes financers.

Idea de Negoci i Creativitat
10 ECTS. 70 hores lectives.
 • Idea de negocis: creativitat i innovació.

 • Anàlisi estratègica i sectorial de la idea de negocis.

 • Nous models de negoci.

Habilitats Directives
10 ECTS. 70 hores lectives.
 • Comunicació i negociació.

 • Actitud emprenedora i lideratge.

 • Marca personal.

 • Habilitats emprenedores.

 

La Felicitat a les Organitzacions
10 ECTS. 70 hores lectives.
 • Gestió de la felicitat en les organitzacions.

 • Psicologia positiva.

 • Teràpies de meditació i de relaxació.

Innovació i Tecnologia
10 ECTS. 70 hores lectives.
 • Evolució de la innovació i de la tecnologia.

 • El procés de la innovació tecnològica.

 • E-business i e-commerce.

Emprenedoria i Gestió
40 ECTS. 156 hores lectives.

En aquesta matèria es posarà en pràctica el projecte que haurem desenvolupat durant el màster, complementant amb seminaris específics en funció del tipus de projecte que es porti a terme.

. Pla de negocis.
. Seminaris específics.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Vilajosana Crusells, Jordi
  Doctor en Administració d'Empreses per la UPC. Professor d'economia i emprenedoria al Departament d'Organització d'Empreses (UPC). Formador en competències directives. Investigador i emprenedor social en la gestió de la felicitat a les empreses i institucions i escriptor en temes d'emprenedoria, finances i felicitat.
 • Torrents Arevalo, Juan Antonio
  Doctor en Administració d´Empreses (UPC).Llicenciat en Econòmiques i Empresarials (UB) i Graduat en Ciències Polítiques i Administració (UNED).Controller Financer a Henkel Ibérica i professor a UPC i a EAE.

Professorat

 • Abad Puente, Jesús
  Doctor en Administració d'Empreses (UPC), Enginyer Industrial i Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Binoua Bentouil, Hind
  Diplomada en Direcció d'Empreses i Postgrau de Marketing, Coach lideratge i emprenedora social.
 • Esteban Blanco, Marta
  Llicenciada en ADE i MBA per ESADE. Executive Coach a IESE per a directius internacionals. Formadora en lideratge, gestió del canvi i innovació.
 • Gallardo Gallardo, Eva
  Doctora en Administració d'Empreses (UPC) i professora UPC.
 • González Lafuente, Esteban
  Doctor en Economia per la UAB i professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Grañó Calvete, Marta
  Llicenciada i MBA (UPC i ESADE), professora en ESADE, investigadora i consultora de Capital Humà.
 • Horváth, Krisztina
  Llicenciada en Finances i comptabilitat i Màster en Finances a la Universitat de Pécs, Facultat de Negocis i Economia (Hongria). Professora a l'EU Business School (Barcelona).
 • Martí Agu, Pere
  Enginyer Informàtic (URV). Global Sales Manager i Soci fundador de What About Technologies.
 • Perez Peral, Anastasi
  Doctor Enginyer Industrial. Professor UPC.
 • Sallán Leyes, Josep M.
  Doctor en Administració d'Empreses (UPC) i Enginyer Industrial i professor UPC.
 • Suñer Lazaro, Silvia
  Llicenciada en Filosofia (UB), Diplomada en Biblioteconomia i Documentació (UB), Màster en Societat de la Informació i Coneixement (UOC) i Màster en Relaxació, Meditació i Mindfulness (UB). Coach per la International Coach Federation (ICF).
 • Torrents Arevalo, Juan Antonio
  Doctor en Administració d´Empreses (UPC).Llicenciat en Econòmiques i Empresarials (UB) i Graduat en Ciències Polítiques i Administració (UNED).Controller Financer a Henkel Ibérica i professor a UPC i a EAE.
 • Ungarelli, Rosemary
  Llicenciada en Logopedia i Professional Personal & Executive Coach.
 • Vila Márquez, Fátima
  Llicenciada en política i comunicació per la UCM. Especialista en comunicació estratègica online i offline.
 • Viscarri Colomer, Jesus
  Doctor en Administració i direcció d'empreses i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). MBA per IESE Business School. Gerent en l'àrea de planificació estratègica i estudis de CaixaBank.
 • Zardoya Adell, Jaume
  Enginyer informàtic. Coach lideratge i emprenedor social.

Informació general

Crèdits
90 ECTS (420 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:17/10/2018Fi classes:21/12/2019Fi programa: 19/06/2020
Horari
Dimecres  18:00 a 21:00Divendres  18:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 35
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
10.200 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa
Altres

Els candidats hauran d´enviar un currículum vitae professional i un vídeo personal, on han d'explicar tres aspectes:

 Presentació personal (màxim un minut).
 Raons per fer el màster (màxim un minut).
 Visió a 10 anys vista de la seva situació professional (màxim un minut).

També es realitzarà una entrevista personal amb el Director Acadèmic.
Entitats relacionades

Col·laboradors