Digital Entrepreneurship > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Digital Entrepreneurship

Màster Presencial.

Presentació

UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

L'emprenedor no neix, es fa! El Màster en Digital Entrepreneurship és un programa impartit i mentoritzat per prestigiosos emprenedors per ajudar a altres emprenedors a desenvolupar o consolidar el seu projecte empresarial amb les majors garanties d'èxit.

El màster neix per donar resposta a la necessitats d'innovació, adaptació als nous models de negoci sustentats en noves tecnologies, ètica empresarial i sostenibilitat per crear i liderar les empreses del segle XXI.

El curs està dividit en tres fases:

1. Lean Startup Creation: fonamentada en metodologies i eines com Customer Development de Steve Blank, Lean Startup d'Eric Ries, Business Model Canvas d'Alex Osterwalder i Creative Problem Solving de Min Basadur. L'objectiu és crear el mínim producte viable (MVP).

2. Incubació i Acceleració: període de treball a B-combinator, centre de coworking pròxim a la UPC School d'on han sortit amb èxit unes 50 startups. Tindràs l'oportunitat de conviure amb altres emprenedors, experts i mentors que t'assessoraran durant tot el procés d'iteració i pivot fins a trobar l'encaix perfecte del teu producte al mercat (product-market fit).

3. Scaling Up: en aquesta fase podràs consolidar la teva empresa posant les bases per a un creixement sostenible, generar ingressos amb els primers clients, aplicar tècniques de negociació, aprendre els aspectes legals i administratius, emprar tècniques de gestió empresarial i lideratge, crear el pla de negocis i aprendre les claus per negociar amb inversors. El màster conclou amb el Demo Day quan presentaràs la teva empresa i el teu producte davant d'una audiència formada per inversors espanyols i internacionals.

En concloure el programa, sabràs com crear i llançar empreses amb èxit, seràs un expert en identificar i resoldre els reptes que es troben en el camí, dominaràs com trobar un nínxol de mercat i quines són les estratègies de màrqueting adequades per escalar un negoci, podràs presentar adequadament en públic i negociar amb clients, proveïdors i inversors. Seràs un professional capacitat per llançar una empresa innovadora, creant llocs de treball i valor per a la societat.

Sol·licita una entrevista personalitzada amb la direcció acadèmica del programa!

Actes relacionats Actes relacionats :

Impulsat per

Objectius

• Aprendre a innovar mitjançant la creació d'un producte mínim viable (MVP) per a un mercat determinat.
• Crear la proposta de valor del teu producte o empresa.
• Explorar models de negoci viables i escalables.
• Introducció al desenvolupament àgil de productes i serveis.
• Gestió Lean del cicle de vida del producte, des de la seva fase inicial d'ideació i creació, passant pel seu desenvolupament i proves amb usuaris target, fins al seu llançament reeixit al mercat.
• Aprendre diferents tècniques de màrqueting digital i trobar quines són les òptimes per al teu mercat.
• Aprendre les bases financeres per a l'èxit del projecte o empresa.
• Aprendre com presentar i "vendre" la teva idea, producte, projecte o empresa.
• Formació en capacitats de lideratge i gestió de l'equip.
• Incubació i Acceleració d'una startup per polir el desenvolupament del producte perfecte per a un mercat determinat.
• Establir les bases per a un creixement sostenible de l'empresa.
• Llançament de l'empresa i generació d'ingressos amb els primers clients.
• Administració i gestió empresarial atenent als principis ètics i legals.
• Creació del pla de negoci.
• Presentació i negociació amb inversors.

A qui va dirigit

Emprenedors que vulguin crear o consolidar la seva startup.
Empresaris i directius amb ambició d'innovar i gestionar el creixement de la seva empresa aprofitant els avantatges de les noves tecnologies i les tècniques modernes d'estratègia i màrqueting digital, així com preparar-se per aconseguir finançament de capital risc.
Titulats universitaris amb esperit emprenedor o amb l'ambició de direcció de startups.

Les persones que no disposin de coneixements en TI, s'han d'associar amb alguna persona que disposi de coneixements tècnics, o hauran de subcontractar el desenvolupament del producte a un tercer.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa està dividit en tres etapes amb un format que facilita que els participants puguin compatibilitzar el postgrau amb la seva agenda personal.

1. Lean Startup Creation: aquesta fase s'inicia amb la matèria Emprenedoria i Lean Startups i culmina amb la presentació del Projecte Pràctic: MVP.

2. Incubació i Acceleració: aquesta fase, que correspon a la matèria Incubation & Acceleration @ B-combinator, consisteix en una estada al centre B-combinator, per tant no en l'horari lectiu del màster, sinó amb una dedicació el més intensiva possible a l'espai de co-working B-combinator.

3. Scale-Up: aquesta fase s'inicia amb la matèria Equip i Lideratge i culmina amb la presentació del Projecte Pràctic: Presentació a Inversors.

Continguts

Matèries

Entrepreneurship and Lean Startups
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introducció a Lean
 • ADN de l'Emprenedor. El Factor Dilbert
 • Workshop d'innovació
 • The Lean Startup Methodology. Customer Development
 • The Lean Sprint Experiment Methodology and Practice
 • Cas d'estudi: Dropbox
 • Material i Eines. Business Idees. Software Factory
 • Presentació: How to make a good Elevator Pitch

Business Models
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Nous Models de Negoci. Blue Ocean Strategy
 • Cas d'estudi
 • Business Model Canvas
 • The Lean Canvas and Optimizing your business model
 • Formulating a killer Unique Value Proposition (UVP). Importance of your Offer
 • Sustainable Growth: the 3 engines of growth. Startup Metrics
 • Presentació: Business Model Canvas

Product Creation
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Producte Mínim Viable (MVP)
 • Cas d'estudi
 • Creativitat: Divergència / Ideació
 • Exploració per al disseny i la creació. Co-Creation & Co-Design
 • An End-To-End Lean Product
 • Crafting the MVP
 • Presentatción: MVP Workshop
Digital Marketing
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introduction to Digital Màrqueting. Customer discovery. Metrics & Analytics. Tools
 • Content Production & Copywriting. Website Best Practices & Blogging
 • Social Media Campaigns. E-mail Campaigns
 • Inbound Marketing
 • SEO & SEM
 • Viral Marketing. Growth Hacking
 • Affiliate màrqueting. Sticky Màrqueting. Gamification
 • Presentació: marketing techniques, metrics and analytics for my MVP
Development and Operations
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Development & Operations (devops)
 • Metodologies per al desenvolupament àgil
 • Bones pràctiques. Mètriques
 • Eines i recursos per al desenvolupament d'aplicacions
 • Customer Lifetime Value
 • Product Roadmap (Planificació del Producte)
 • Iteracions de gestió (90 days pla)
 • Presentació: MVP & Roadmap
Finances for Startups
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introducció a la gestió financera en startups
 • Cas pràctic
 • Bootstrapping vs Fundraising
 • Mètriques financeres
 • Planificació financera: models de projeccions i la seva interpretació
 • Necessitats financeres per a la construcció i el llançament de l'MVP
 • Mètodes de valoració per startups. (DCF, VC-Method). Casos pràctics
 • Opcions i vies de finançament per a una startup
 • Presentació: Finançament de l'MVP
Startup Project: MVP (Minimum Viable Product)
6 ECTS. 6 hores lectives.
Realització pràctica d'un projecte emprenedor *, amb l'assessorament dels mentors del curs. Dissenyar un MVP (Minimum Viable Product) amb la seva proposta de valor, model de negoci, estratègia de màrqueting, mètriques definides, i necessitats financeres per fer-ho. Presentació final del projecte davant d'una audiència que inclourà experts i inversors.
El projecte requerirà un mínim de 150 hores de dedicació per part de l'estudiant.

A cada mòdul també s'inclou la presentació i anàlisi de casos d'estudi d'empreses com Dropbox, Airbnb, Uber, CandyCrush i altres.

L'avaluació d'aquest projecte es realitzarà en finalitzar la fase d'incubació i acceleració al B-Combinator.

* Cal tenir en compte que els costos de desenvolupament del producte no estan inclosos en el preu del curs.
Incubation & Acceleration at B-combinator
9 ECTS. 80 hores lectives.
Un cop hagis après les bases per a la creació d'una startup i adquirit el coneixement de les tècniques i metodologies digitals, és el moment de posar-ho en pràctica en el teu propi projecte empresarial.

Aquest període d'incubació i acceleració és essencial per al desenvolupament de la teva startup, on de manera iterativa passaràs per totes les fases que et portaran a polir el desenvolupament del teu producte i trobar l'encaix perfecte al mercat (product-market fit).
 • Prototipatge àgil
 • Feedback d'usuaris tipus
 • Desenvolupament àgil
 • Assegurament de la qualitat (QA)
 • Proves amb clients "early adopters"
 • Anàlisi de mètriques
 • Iterar i pivotar
Al B-combinator hi trobaràs l'entorn adequat per al llançament de la teva startup. És un centre de coworking pròxim a la UPC School que funciona com un laboratori d'innovació i creació d'empreses, on conviuen altres emprenedors, experts i mentors que t'ajudaran durant tot el procés d'incubació i acceleració.
Team and Leadership
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Lideratge i actitud emprenedora
 • Comunicació i negociació
 • Felicitat a l'empresa
 • Exercicis de meditació i teràpies de relaxació
 • Coaching and mentoring
 • Organigrama i flux de gestió
 • Personal branding
 • Workshop: fòrum discussion
Growing Strategy and Scalability
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Customer is the king
 • Anàlisi de mercat: trends, customers, competitors
 • Posicionament de la marca. Relacions públiques
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Pla de màrqueting. Model SOSTAC
 • Aliances i partners de valor afegit. Distribution channels
 • Gestió comercial
 • Presentació: pla de màrqueting
Legal and Administration
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Creació i gestió de l'empresa
 • Propietat intel·lectual. Llicenciament. NDA
 • Pacte de socis
 • Plans de compensació a empleats basat en equity
 • Responsabilitat civil. LOPD
 • Gestió financera. Gestoria. Eines
 • Impostos
 • Workshop: pacte de socis/Equity plan
Business Management
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Planificació estratègica
 • Nous models de gestió
 • Productivitat
 • Pressupostos i control de gestió
 • Finançament de projectes
 • Consell d'Administració
 • Accionistes. Exit strategy
 • Presentació: pla financer
Business Plan and Negotiations with Investors
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Què busca l'inversor Lean
 • Business Pla. Executive summary
 • Coaching per a la revisió del business plan
 • Procés d'inversió. Comunicació amb inversors
 • Negociació amb inversors. Tips and tricks en negociar amb inversors
 • Coaching per a la presentació a inversors
 • Presentació: business plan
Final Startup Project: Presentation to Investors
6 ECTS. 10 hores lectives.
El moment culminant del màster és quan l'emprenedor presenta el seu projecte en el Demo Day davant d'una audiència d'inversors institucionals, de capital risc i business angels, nacionals i internacionals.

A aquest moment s'arriba amb l'empresa creada, el producte perfectament polit i llançat al mercat amb els primers clients que generen ingressos per a la companyia, amb totes les estratègies clares, un pla de negoci convincent i un model financer que demostri viabilitat.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Botella López, Pere
  Enginyer Industrial, doctor en Informàtica, catedràtic del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Professor d'Enginyeria del Software i Gestió de Projectes a la FIB-UPC durant més de 35 anys. Ha estat degà de la FIB i vicerector de la UPC. Actualment col·labora amb la UPC School i és membre del comité científic de l'ACIE.
 • Brieva, Erik
  Enginyer Informàtic, màster en Computer Graphics. Va ser director de marketing a Red Hat i actualment és CEO d'Strands. Emprenedor múltiple i executiu d'empreses innovadores, va ser el fundador de Polymita (adquirida per Red Hat), Enzyme (adquirida per Grupo Nexe), Intelligent Software Components S.A. (adquirida per un fons de Private Equity), Altea Consulting, iSOFACT i Wannay. Conferenciant convidat a l'IESE, ESADE i la UPM.

Professorat

 • Argerich Herreras, Jaume
  Llicenciat en Economia. MBA per l'IESE. Doctor en empresa "Screening Criteria for Business Angels Investments". Director de desenvolupament corporatiu, reportant al director general financer i conseller a Ficosa International. Anteriorment va estar a empreses com Caixabank i IBM.
 • Arroyo Diaz, Josep
  Emprenedor en sèrie en el món de les tecnologies de la informació. Estudis d'economia i administració d'empreses. Fundador i CEO d'On Line 1,S.A., ERP industrial al 1986 i adquirida per Infor al 1999. Reflotador d'empreses tecnològiques del 2000 al 2003 a Europa i EEUU. Fundador i CEO de Quiterian, Big Data Analytics al 2003 i adquirida al 2012 per OpenText. Vicepresident d'Analytics a Opentext (California) del 2012 al 2015. Fundador Baluwo 2016, eCommerce per a emigrants africans.
 • Ballarín Latre, Àlex
  Enginyer Tècnic Informàtic per la UPC. És soci fundador d'ITNOVE.com, des d'on ajuda a incorporar l'agilitat a les organitzacions. Professional Scrum Trainer a Scrum.org i coordinador del Barcelona Scrum Meetup. Dirigeix el programa Agile IT Management i és professor del Màster en Empreneduria Digital.
 • Brieva, Erik
  Enginyer Informàtic, màster en Computer Graphics. Va ser director de marketing a Red Hat i actualment és CEO d'Strands. Emprenedor múltiple i executiu d'empreses innovadores, va ser el fundador de Polymita (adquirida per Red Hat), Enzyme (adquirida per Grupo Nexe), Intelligent Software Components S.A. (adquirida per un fons de Private Equity), Altea Consulting, iSOFACT i Wannay. Conferenciant convidat a l'IESE, ESADE i la UPM.
 • Cabezas-Castellanos, Alberto
  Fundador i CEO de Gauss & Neumann, laboratori pioner a motor de cerca Marketing (SEM). Enginyer de Telecomunicacions per l'Oregon Institute of Technology, graduat del Entrepreneurial Masters Program (EMP - Birthing of Giants) d'EO Network al Massachusetts Institute of Technology (MIT) i graduat de l'Owners/President Program OPM d'Harvard Business School. Membre del Harvard Club d'Espanya i Nova York i elegit el 2012 com un dels 20 emprenedors més destacats d'Espanya amb menys de 40 anys per l'IESE i la GEW.
 • Carenzo, Mathieu
  Graduat en ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers) i MBA a l'IESE Business School. Va agafar el timó de l'"Entrepreneurship Center" de l'IESE, en el que va coordinar durant més de 6 anys la docència, la recerca i les activitats de divulgació relacionades amb la creació d'empresa i la innovació. Actualment és professor d'Iniciativa, emprendedora i innovació de l'IESE. Assesora a emprenedors i ensenya "creació d'empresa" amb un enfocament en la financiació de noves iniciatives innovadores en programes d'Alta direcció, educació executiva i MBA's en 4 continents i 3 idiomes. També actua com a inversor privat en diverses empreses i encapçala el desenvolupament de la Global Entrepreneurship Week a Espanya.
 • Counihan, Michael Clark
  CFA i MBA a IESE Business School. Va ser CEO d'Smartkidds, una startup de tecnologia en comerç electrònic. A més de llançar una startup en tecnologia, té experiència en banca d'inversió, la investigació i selecció d'inversions, fusions i adquisicions, i business fundraising. Organitzador de Barcelona Lean Startup Circle, un dels grups més grans d'emprenedors i tecnologia a Espanya. L'ex startup de Michael va ser accelerat en SeedRocket Accelerador, un dels més reeixits i prominents a Espanya.
 • Lahera Taboada, Germán
  Advocat, Soci i Administrador de PACTVM S.L. Especialitzat en assessorament de Startups, fusions i adquisicions, noves tecnologies, propietat intel·lectual i relacions privades internacionals. Prèviament va ser Counselor & Attorney de Polymita concloent el seu assessorament fins a la seva venda a Red Hat en 2012.
 • Segarra Torres, Marc
  Graduat en Comunicació visual. Màster en disseny d'interfícies multimèdia. Màster en Programació Neurolingüística (PNL). Fundador de Micelulacreativa, formador, coach creatiu amb molta experiència en gestió de la creativitat i en dinamització de grups per a generació d'idees i gestió del canvi. Gran experiència en projectes estratègics per a la innovació prenent especial atenció en l'usuari i la Human Centered Innovation.
 • Tarradellas Olmo, Ivan
  Executive màster en Digital Business per ESADE i enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes. Més de 14 anys d'experiència desenvolupant i dirigint nous productes digitals des de la fase de concepció/anàlisi fins a la seva sortida al mercat, usant metodologies àgils. Actualment és product manager a Strands, on gestiona la línia de nous productes.
 • Valdés, Pau
  Llicenciat en Biologia mol.lecular i genètica. Llicenciat en ADE. Màster MEB (Master in European Business) a l'Universitat de negocis francesa Edhec. PDD a l'IESE i actualment está cursant el EMP (Entrepreneur Master Program) organitzat per la organització mundial d'emprenedors EO i impartit a l'Endicott House del MIT (Boston, Massachussets). Fa 15 anys que és emprenedor. Després d'haver tirat endavant diversos projectes en l'àmbit de la tecnología i el marketing, actualment es CEO i cofundador de InboundCycle, la primera agencia d'Inbound Marketing de parla hispana.
 • Yasinestkaya, Victoria
  Directora de màrqueting de la FinTech pionera Strands. Té més de 15 anys d'experiència en àrees de màrqueting i estratègia, amb especialització en la indústria de la tecnologia financera. Sovint participa com a ponent en conferències internacionals, parlant sobre les tendències de màrqueting i el paper de la dona en el sector financer. Professora de màrqueting i estratègia en les principals universitats europees. Autora de llibres i articles.

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Octubre de 2019
Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Horari
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30

Aquest horari lectiu regeix a la totalitat de matèries, excepte a l'estada a l'espai de co-working B-combinator (de mitjans de febrer a finals d'abril) en que es realitzarà amb una dedicació el més intensiva possible en aquest espai de treball.

Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 68 05
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
10.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors