Direcció d'Operacions Portuàries > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Direcció d'Operacions Portuàries

Postgrau Presencial.

Presentació

16a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

El negoci marítim i el sector portuari són, actualment, dos dels sectors econòmics en desenvolupament. Un elevat percentatge del comerç de mercaderies es transporta per via marítima, un fet que està convertint als ports i els seus àmbits d'influència en un dels motors de desenvolupament econòmic mundial.

Una part important de l'activitat portuària està concentrada en les operacions portuàries. La creixent complexitat d'aquestes operacions, juntament amb la utilització d'equips cada vegada més especialitzats, les realitzacions de fortes inversions i les especificacions en matèria de seguretat, determinen que és necessari un nou perfil professional amb una major formació.

En aquests moments, ens trobem que els professionals de l'àmbit portuari provenen de disciplines molt diferents, ja que no existeix una titulació específica que doni resposta a la pluridisciplinarietat d'aquest l'entorn. El programa Direcció d'Operacions Portuàries, únic per la seva especialitat en l'àmbit espanyol, contribueix a la formació específica d'aquests perfils professionals.

Objectius

 • Aconseguir un nivell apropiat de coneixements sobre els principis bàsics de planificació i organització en l'àmbit portuari.
 • Conèixer els principals aspectes relacionats amb el transport de mercaderies per via marítima des de diferents punts de vista: tècnic, operatiu, comercial, jurídic, econòmic i polític.
 • Aprendre el paper que exerceixen els ports i conèixer els sistemes organitzatius, de planificació i d'explotació.

A qui va dirigit?

El postgrau s'adreça a persones amb experiència en l'entorn portuari, que vulguin millorar el seu perfil professional. Empreses estibadores, consignatàries, transitàries, duanes i navilieres i professionals de terminals portuàries.

També s'adreça a titulats i estudiants d'últim curs de diversos àmbits:

 • Nàutic - Marítim - Portuari: Enginyer Naval, Enginyer Tècnic Naval. Llicenciat en Nàutica i Transport Marítim i en Màquines Navals. Diplomats en Navegació Marítima i en Màquines Navals.
 • Enginyeries o llicenciatures cientificotècniques: Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 • Enginyers d'altres especialitats.
 • Economia: ADE, Economia, Empresarials, etc.

Continguts

Assignatures

Transport Marítim i Sistema Portuari
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • Ports: Organització d'un port.
 • Transport marítim terrestre.
 • Vaixells.
 • El port com a prestador de serveis: Marquèting de la relació entre agents portuaris.
 • Gestió d'espais i tarifes portuàries.
 • Els agents portuaris.
 • Port i cadena logística.
 • El transport multimodal.
 • Desenvolupament d'un projecte d'operador global.
Jurídic i Documental
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Comissari d'avaries.
 • Serveis duaners. Concepte duana i serveis auxiliars. El Codi duaner.
 • Assegurances marítimes.
 • Transitari.
 • Consignatari.
 • L'empresa naviliera.
 • Serveis portuàris. L'estiba.
 • Transport marítim. Requeriments documentals.
 • Règim jurídic de l'estiba.

Visita a la Duana

Seguretat, Protecció i Medi Ambient
5 ECTS. 50 hores lectives.
 • Seguretat industrial i pla d'emergències del port.
 • Seguretat pública i protecció industrial portuària.
 • Gestió medi ambiental en l'àmbit portuari.
 • Mercaderies perilloses.
 • Contaminació per hidrocarburs.
 • Riscos laborals.
 • Aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals, en una terminal portuària.

 CURSO/TALLER EN LOGÍSTICA MARÍTIMA I SHORT SEA SHIPPING

Els alumnes del postgrau participaran en un curs que organitza l'Escola de Short Sea Shipping, MOST OPERATIONS, de tres dies de durada, a bord d'un dels cruise-ferry que la companyia Grimaldi té destinats a la ruta Barcelona-Gènova.

El curs inclou classes teòriques, tallers pràctics, treball en equip per a la resolució d'un cas i visita als ports de Barcelona i Gènova.

Operacions de Moll
4 ECTS. 48 hores lectives.
 • Short Sea Shipping.
 • Contenidors. Classificació.  Manipulació.  Vaixellsportacontenidors.
 • Sistema Vancarrier. Sistema Vancarrier i Sistema Trastainer.
 • Terminal de cabotatge.
 • Operacions Marítimas. Visita Torre Control
 • Terminal de granels sòlids.
 • Terminal polivalent.
 • Terminal de càrregues líquides.
 • Creuers.
 • Suports tecnològics per a la gestió logística.

Durant aquest mòdul estan previstes diferents visites a diferents terminals (com  TERCAT, TCB, Port Nou, etc.) i a la Torre de Control de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Qualitat, Recursos Humans i Sistemes de treball
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • Maquinaria de càrrega i descàrrega en general.
 • Gestió informàtica en les terminals de contenidors.
 • Personal d'estiba: contractació, regulació, control.
 • Sistemes d'assegurament de qualitat.
 • Sistemes de qualitat. Models de qualitat aplicats a l'entorn portuari.
 • Els costos de la NO qualitat.
 • Direcció de recursos humans.
 • Lideratge i motivació.
Projecte
2 ECTS. 6 hores lectives.
Activitat tutoritzada, en la que els estudiants han de desenvolupar un tema que tingui relació amb l'operativa portuària i en el que s'integrin o relacionin els conceptes rebuts durant el desenvolupament del postgrau.

És a dir, els coneixements rebuts dels mòduls de transport, de seguretat, normatiu, d'operativa i de factor humà i qualitat; en un treball de caràcter acadèmic.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Martínez de Osés, Francisco Javier
  Doctor en Marina Civil. Professor del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Professorat

 • Archs Miquel, Jordi
  ERGRANSA
 • Badell Serra, Mariano
  Capità de la Marina Mercant per la Facultat de Nàutica de Barcelona. Professor del Dept. Ciència i Enginyeria Nàutiques de la UPC. President de la ACCMM, Associació de Capitans de Marina Mercant. Experiència marítima de més de 16 anys com a oficial de pont, capità i com a inspector de seguretat de petroliers i gasers. Gerent de NAVAL PICKING SL empresa de logística, transport multimodal i mercaderias perilloses.
 • Bernabeu Anguera, Ana
  Autoritat Portuària de Barcelona.
 • Cano Castella, Pedro
  ENAGAS
 • Catalan Anton, Carles
  Consultor ProportBCN.
 • Cruz Jiménez, Fernando
  PREVESTIBA
 • de Balle de Dou, Javier
  Llicenciat per ka Marina Civil per la UPC, Oficial de pont, Comisari d'averies maritim, Professor associat de la Facultat de Nàutica de Barcelona-FNB, Director gerent d'Advance Survey Group, empresa dedicada a les peritacions a nivell global.
 • Dekker, Michael
  Soci-director de CLAUpartners consulting, una consultoria amb una àmplia experiència en la implementació de projectes, project management, gestió d'operacions i direcció general en el sector marítim i industrial. Abans era director del departament de Business Development i membre del Comitè Executiu d'Adreça de Grup Marítim TCB. Durant els últims 18 anys, ha participat en més de 100 projectes, que van des de petites a grans terminals de contenidors, tan existents com a noves, a través de licitacions públiques o negociació directa amb els propietaris.
 • Díez i Besora, Josep Lluís
  Advocat. Director de Domini Públic i Seguretat Integral de l'Autoritat Portuaria de Tarrgona. Professor associat de Dret Marítim, Transport i Logística a la Facultat de Dret de la URV. Màster en Dret Marítim pel Col.legi d'Advocats de Barcelona, Màster en Shipping Business i Postgraduat en Direcció d'Operacions Portuàries per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Esteve Gómez de Travesedo, Francesc Xavier
  Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Direcció d'Operacions Portuàries per la Universitat Politècnica de Catalunya i Auditor de Sistemes de Qualitat. Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social. Responsable de Qualitat i d'Afers Jurídics en una empresa del Port de Barcelona.
 • Gavilanes Fidalgo, Carlos Daniel
  Cap Regional de la Duana a Catalunya, Cap del Servei de Vigilància Duanera a Catalunya, Agencia Tributaria (AEAT).
 • Gracia Estella, Carmen
  Directora de l'Associació de Transitaris de Barcelona (ATEIA-OLTRA Barcelona) des del 2002. Experiència docent en temes relacionats amb el comerç i transport internacional, des del 1992; Llicenciada en Dret per la UB. Diplomada en Dret Marítim per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
 • Izquierdo Casas, Josep Ignasi
  Cap d¿Operacions en AUTOTERMINAL.
 • León Arias, Alejandro
  Doctor pel Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Llicenciat en Psicologia. Especialitzat en temes nàutic-marítims i aquells relacionats amb temes personals, com ara Recursos Humans, Lideratge, Contractació, Creació de Grups, Team Building, etc.
 • Martínez de Osés, Francisco Javier
  Doctor en Marina Civil. Professor del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Martínez Marín, Jesús Ezequiel
  Doctor en Ciències i Enginyeria Nàutica per la UPC. Màster en Gestió Integral, Qualitat, Medi ambient, Seguretat i Salut en el Treball per la Universitat de les Illes Balears. Màster Internacional en Gestió Portuària per la UPC. Enginyer en Nàutica i Transport Marítim per la Universitat de Cantàbria. Llicenciat en Ciències Nàutiques, esment Navegació. Professor permanent i Coordinador del Grau en Logística i Marítims de l'Escola de Superior de Ciències Socials i de l'Empresa, TecnoCampus de Mataró, UPF.
 • Morales Úbeda, Jordi
  Enginyer Tècnic en Química Industrial per la UPC. Màster en Direcció i Organització d'Empreses per la UPC. Postgrau en Direcció d'Operacions Portuàries per la UPC. Direcció de Producció per EADA. European Engineer per l'EANI. Oficial de Protecció d'Instal·lacions Portuàries per la UPC. Representant O.E.A. Membre de la Comissió d'enginyers d'empresa del Col·legi d'Enginyers graduats i Enginyers Tècnics Industrials. Experiència en destil·lació de dissolvents, fabricació d'adhesius Industrials i emmagatzematge de productes químics i petrolífers en terminal marítima.
 • Olivella Cruset, Joan
  Enginyer Industrial (ETSEIB-UPC) actuant en lliure exercici, especialitzat en Qualitat i Medi Ambient. 15 anys d'experiència com a Director i Assessor de Qualitat en empreses del sector de l'acer. Perit Judicial avalat pel Col · legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.
 • Ollés Rey, Jose Antonio
  TERCAT
 • Ordas Jimenez, Santiago
  Degà de la Facultat de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor al Departament de Ciència i Enginyeria Nàutica de la UPC.
 • Osete Otero, Sergio
  Enginyer Industrial i Diplomat en Ciències Empresarials. Responsable pel sector portuari en Sud d'Europa, Mediterrani, Mar Negre del mercat d'automatització de grues, motors i drives d'Emerson Industrial Automation. Consultor amb més de 15 anys d'experiència en projectes portuaris en la zona del Mediterrani i Latinoamèrica, especialitzat en la Enginyeria, fabricació i manteniment d'equips de maneig de càrregues. Experiència en Terminal de Contenidors a Barcelona i els seus filials a l'extranger com a responsable d'especificació i compra d'equips.
 • Pardo Gil-Alberdi, Miguel
  Director d'Operacions a la Terminal de Barcelona d'Acciona Transmeditarránea.
 • Pavón García, Narcis
  Director de Operacions de la Terminal de Contenidors de Barcelona SL. Llicenciat en Marina Civil per la FNB (UPC). Master en Supply Chain Management (ICIL). Experiencia profesional com a Director de Terminal a K5 Oil Centre (Guinea Ecuatorial). Country Manager Gabangare (West Africa). Direcció de Operacions i OPIP de Terminal.
 • Pérez Cortés, Maria del Mar
  Autoritat Portuària de Barcelona.
 • Pino Roca, David
  Autoritat Portuària de Barcelona
 • Poch Querol, Jordi
  PORTNOU
 • Pombo Gutiérrez, Estela
  Advocada, amb dos Màsters en Dret i Negoci Marítim. Amb àmplia experiència en el sector del transport i comerç internacional. Actualment participo com a docent en el Grau de Logística i Negocis Marítims en el Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra (UPF) i en el Grau Superior de Comerç Internacional i el de Transport en UPF entre altres col·laboracions. Vaig ser Broker marítim, Assistant Operations Manager en una naviliera petroliera-Quimiquera i Gestora d'àrea internacional en Custo Barcelona o en Panalpina Transports Mundials (portant el compte d'Inditex), Operation Manager en Transcoma Shipping.
 • Puig i Vidal, Rosa
  Autoritat Portuària de Barcelona Ha treballat en el sector marítim des de l'any 1970, duent a terme tasques en diversos àmbits: companyies estibadores, transitàries, companyies d'exportació i navilieres. Entre 1978 i 2000 va treballar a Contship Container Lines, ocupant els càrrecs de General Manager I Chief Executive Officer de la companyia per a Espanya. Entre els anys 2000 i 2006 va compaginar el seu lloc com a Iberia Service Center Manager a la naviliera Canadian Pacific Ships, amb les activitats com a membre del Consell de l'Associació de Consignataris de Barcelona, de la qual va ser vicepresidenta en tres ocasions durant aquest període. El 2006 va començar a treballar a l'Autoritat Portuària de Barcelona com a Directora Comercial Adjunta, i l'any 2009 va ser nomenada Directora Comercial, lloc que ocupa en l'actualitat. Màster de Direcció i Organitzacio a EADA Barcelona. Experiència com a ponent a la Universitat Politècnica de Barcelona en el Postgrau d'OP.
 • Riart Benito, Josep
  Llicenciat de la Marina Civil per la UPC. Comissari d'Avaries en actiu des de 1997 en diferents empreses del sector. Actualment exerceix de Comissari d'Avaries en l'àmbit marítim i en general en tot l'àmbit del transport a la signatura Advance Survey Group..
 • Rodrigo de Larrucea, Jaime
  Doctor en Dret. Doctor en Ciències i Enginyeria Nàutica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Advocat. Professor ordinari de Dret Marítim i Seguretat Marítima en el Departament de Ciències i Enginyeria Nàutica; col·laborador acadèmic a la Universitat Pompeu Fabra i en altres centres docents. Coordinador de l'Àrea Legal i de Dret Marítim de la Facultat de Nàutica de Barcelona. President de la Secció de Dret Marítim de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. President de la Secció de Tecnologia de la Real Acadèmia Europea de Doctors.
 • Romo García, Javier
  Biòleg per la Universitat de Barcelona. Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental per la UPC i DEA en Ciències del Mar (UPC-UB-CSIC). Actualment Responsable Tècnic de Medi Marí en l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb 25 anys d'experiència acumulada en la gestió marina d'entorns portuaris a més d'altres aspectes ambientals com són el residu de buc (MARPOL), els plans d'emergència i contingència, introducció d'espècies, contaminació, escombraries marines, etc.
 • Rovira Martí, José María
  Cap d'Operacions Marítimes del Port de Barcelona. Llicenciat en Marina Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Administració Marítima i Auditor del Codi ISM (Bureau Veritas). Experiència laboral en l'Administració Marítima com capità marítim, cap de Seguretat Marítima i Oficial de pont en vaixells mercants.
 • Rull Magre, Ramón Martí
  Autoritat Portuària de Barcelona
 • Serral Zamora, David
  TCB
 • Serrano Climent, Carmen
  Ports de l'Estat
 • Solé Manso, Francisco Javier
  Llicenciat en Ciències Químiques per la UB, Màster en Enginyeria Mediambiental per la UPC. Experiència professional: Cap del Departament del Departament de Seguretat Industrial de l¿Autoritat Portuària de Barcelona, Cap de la Unitat de Seguretat de l¿Hospital General de la Vall d¿Hebron, Cap de Seguretat de Sandoz Productos Químicos SA i Inspector Químic de la divisió REDWOOD (SGS) en el Port de Barcelona.
 • Vallejo Esteban, Emilio
  Postgrau en Direcció d'Operacions Portuàries per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director de Seguretat per la Universitat de Barcelona (UB). Cursos en gestió de riscos catastròfics, anàlisis d'amenaces antiterroristes i Perfils de Riscos per la UB. Actualment, Oficial de Protecció del Port - normativa marítima/portuària i Responsable de Seguretat i Enllaç normativa de protecció d'infraestructures crítiques a l'Autoritat Portuària de Barcelona. Secretari del Comitè Consultiu de Protecció del Port de Barcelona. Anteriorment ha estat a la Policia Portuària, Cap dels serveis administratius, Responsable d'operacions portuàries i Cap de l'oficina de seguretat i protecció.

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Novembre de 2019
Crèdits
20 ECTS (188 hores lectives)
Horari
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Pla de Palau, 18
Barcelona
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.500 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Col·laboradors