Digital Design and 3D Fabrication > Sant Cugat del Vallès > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Digital Design and 3D Fabrication

Postgrau Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Parametric Design in Architecture.

El procés de disseny en general, i particularment en arquitectura, és un procés complex que implica la conjunció d'una sèrie de coneixements, competències, experiències, pràctiques, etc. En les últimes dècades emergeix de manera clara i imparable: l'anomenat disseny digital, que afegeix a tots els factors abans assenyalats l'ús de les eines digitals.

L'ús d'aquestes eines, per si mateix, no és disseny. Però el maneig d'ordinadors, de software paramètric, de màquines de control numèric, etc. és condició sine qua non per arribar al que anomenem Disseny i Fabricació Digital.

Primer va ser el CAD (traduït com Computer Aided Drawing o Computer Aided Design), eina que permetia dibuixar amb més eficiència i d'alguna manera dissenyar d'una altra manera. Els ordinadors es van aplicar també a la fabricació (CAM, Computer Aided Manufacturing) i el binomi CAD-CAM va arribar amb força al canvi de segle XX-XXI. Més tard altres noves sigles apareixen a l'escenari del disseny i la fabricació: CNC (Computer Numerical Control) com un pas més enllà del CAM.

Tot això convergeix en el disseny paramètric, present ja en la primera meitat del segle XX al món de l'automoció, en el disseny geomètric i per tant en un disseny arquitectònic que representa un nou pas que ha donat lloc a un nou tipus d'Arquitectura.

Aquest curs de postgrau aborda l'avanç teòric d'aquest disseny des de l'assignatura "Architecture in the 21st Century. From Sign to Algorithm? "No es tracta que les noves eines produeixin disseny sinó que el disseny utilitzi les noves eines.

I tal com s'ha dit, la geometria ha estat el primer pas en aquesta nova aventura. I en concret la geometria paramètrica que, a més, ha donat nom al que anomenem disseny paramètric. Cal arribar a l'origen d'aquest canvi i això ho aconseguirem a través de l'assignatura "Parameric Geometry".

La tercera assignatura pròpia d'aquest curs de postgrau és "Digital fabrication". És impossible imaginar-se un curs de disseny i fabricació digital sense manipular les noves eines de fabricació digital. Però cal també aprendre el seu ús des del conceptual i no només des de l'instrumental. Tots dos enfocaments van a donar a l'estudiant les competències que ofereix el curs de postgrau.

Finament, si parlem d'arquitectura, parlem de taller de disseny integral. El curs ofereix un espai i un temps donin on tots els aprenentatges teòrics i pràctics de les assignatures es materialitzen en la tasca típica de l'arquitecte: el projecte. "Studio 1_ Information and Systems" ofereix no només el desenvolupament d'uns projectes arquitectònics sinó també uns micro tallers integrats, tancats, que van a dotar el estudiants d'unes eines concretes i puntuals que eleven de forma clara les competències globals del curs.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

Formar a l'alumne en l'ús de softwares i hardwares en el disseny paramètric, que tothom entén que formen part d'una nova manera de mostrar-se l'arquitectura.

Dotar a l'alumne dels coneixements necessaris per saber aplicar el disseny paramètric amb criteri.

A qui va dirigit

A titulats en arquitectura, enginyers d'edificació, arquitectes tècnics i/o aparelladors, enginyers industrials de diferents especialitats, enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.

A professionals tals com consultors, calculistes i dissenyadors d'interiors que tinguin competències en el sector del disseny arquitectònic, de l'edificació o de l'urbanisme i també a aquells altres professionals que volen reorientar o completar les seves competències professionals o iniciar el seu propi projecte empresarial.

Continguts

Matèries

Parametric Geometry
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Sistemes de coordenades i la seva aplicació al CAD.
 • Geometria Analítica (Part 1): vectors, línies i plans. Sòlids. Exemples d'art, disseny i arquitectura.
 • Geometria Analítica (Part 2): la geometria de transformació. Edificis emblemàtics que es poden explicar com transformacions de sòlids senzills.
 • Introducció a la Geometria Diferencial: la parametrització de corbes i superfícies. Una visió matemàtica en CAD: les eines de forma lliure. Superfícies simplement construïbles. Introducció a la resistència a través de la forma. Anàlisi d'edificis emblemàtics.
 • Posar els coneixements a la pràctica a partir de models geomètrics simples CAD, a través de la programació visual i algoritmes abstractes, que es descriu matemàticament com models paramètrics complexos.
Digital Fabrication
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Treballs lineals, descriuen talls plans o gravats amb eines planes tals com talladores làser o fulles de vinil.
 • Treballs superficials, se centren en les tècniques de sostracció amb capacitat Z, com fresadores. Es tractarà la teoria general, de mòlta, així com l'experimentació amb trajectòria d'eines. Es treballarà principalment en 3 i 4 eixos, tot i que també s'estudiarà curosament en 5 i més eixos.
 • Treballs volumètrics, es cobriran totes les tècniques additives, centrant-se específicament en les impressores de modelatge de deposició fosa delta.
Architecture in the 21st Century. From Sign to Algorithm?
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • La base teòrica-històrica d'aquest tipus d'arquitectura ha de servir per distingir el que és un mer curs de disseny i fabricació digital d'allò que entenem per arquitectura, en aquest cas paramètrica. El mètode que es farà servir és el que s'utilitza a l'ensenyament de les disciplines dels departaments de projectes, teoria i història.
Workshop I: Studio 1. Information and Systems
9 ECTS. 63 hores lectives.
 • Parlar d'arquitectura és parlar del taller de projectes. En aquest àmbit no només es posaran en pràctica aquelles matèries desenvolupades a les assignatures teòriques, sinó que en el propi ambient del taller trobarem la manera d'impartir coneixements puntuals que no poden formar part del cos de les altres assignatures.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sastre Sastre, Ramon
  Doctor Arquitecte. Tesi: "Design and analysis of structures of bars, completely articulated, with great deformations". Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre investigador del grups de recerca LITA, CODA i SMIA, ha desenvolupat el seu treball i investigació sobre: anàlisi i programació de software arquitectònics, disseny computacional, estudis estereogràfics de la radiació solar i il·luminació. Ha estat Director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC) del 2002 al 2005. Membre des del 2004 al 2010 del Consell European Association for Architectural Education (EAAE). Coordinador d'Arquitectura i Enginyeria Civil a l'European Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (CLUSTER). Professor convidat a diverses universitats estrangeres de Regne Unit, Bèlgica, Turquia, Argentina, Uruguai, Brasil, Xile i Costa Rica.

Professorat

 • Àvila Casademont, Genís
  Arquitecte per l'ETSAV, UPC 1998. Professor associat al Departament d'Expressió Gràfica I de la UPC-BarcelonaTECH. Forma part del grup d'investigació AR&M-Arquitectura: Representació i Modelatge i és membre co-fundador de CAIRAT, prestant especial atenció a la formació especialitzada en la representació de l'arquitectura i el territori. Expert en modelatge 3d i representació arquitectònica digital. En el 2000 constitueix el despatx professional *.gif arquitectura.
 • Bas Bobrova, Daniel
  Arquitecte per la UPM-ETSAM (Madrid). Director de BigPic, docent a MiAU (curs d'especialització en infografia UPM) i docent a MACA (Màster oficial UPM en comunicació arquitectònica).
 • Bertomeu Farnós, Gerard
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Especialista en processament de dades y disseny computacional.
 • Boixader Ibañez, Dionis
  Doctor en Matemàtiques a la UPC. Profesor titular a ETSAV-UPC
 • Crespo Cabillo, Isabel
  Doctora arquitecta. Professora del Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I de la Universitat Politècnica de Catalunya de geometria i dibuix a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.
 • de Noronha Lopes Dias, Tiago Luís
  Arquitecte per la Universitat de Porto Facultat d'Arquitectura (2004). Es Postgraduat (2007) i M.Arch (2011) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és professor associat a la UPC (ETSAV) i un candidat de doctorat, tant en el Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura
 • Martinez Martinez, Raul
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV); Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura a la Universitat Politècnica de Madrid (UPM); Doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Professor Associat del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació, UPC, de 2014-present.
 • Moya Sala, Joaquim Narcis
  Doctor Arquitecte per la UPC. Expert de programació en Rhinoscript, C #, visual Basic, Rhinoscript, Autolisp, Html i JavaScript. Àmplia trajectòria en diferents despatxos en projectació, programació i delineació. Va col·laborar diversos anys com a professor de la UPC.
 • Quintero Avila, Juan Pablo
  Arquitecte i dissenyador veneçolà establert a Barcelona, pioner en la utilització de processos emergents de fabricació digital aplicats al disseny i l'arquitectura. És fundador de Medi Design, estudi-taller dedicat al desenvolupament de projectes no estàndard mitjançant processos mixtos que inclouen tant tècniques tradicionals de manufactura com a noves eines de fabricació.
 • Roorda, Jeroen
  Arquitecte per la Delft Technical University (1998) i Màster en Teoria, Art, Arquitectura i Ciutat a l'ETSAB-UPC (1999). Entre 2002 i 2003 va ser responsable de la classificació de l'arxiu Giráldez, López Iñigo, Subías, a l'arxiu històric del COAC. Professor convidat a l'ETSAV durant el curs 2015-16 i és conferenciant en el IX Docomomo (2016). Ha treballat en projectes en diferents despatxos d'arquitectura a Itàlia, Catalunya, el Principat d'Andorra i els Països Baixos. Estudi propi des de 2009.
 • Rull Bertran, Rosa Maria
  Arquitecta. Professora de Projectes a l'Escola Politècnica Superior d' Alacant(EPS-UA), a la ESARQ -UIC, i a la BAU - Universitat de Vic. Sòcia fundadora de l'estudi Bailo+Rull - ADD + ARQUITECTURA
 • Santacana Juncosa, Amadeu
  Arquitecte i professor ETSAV - UPC.
 • Sastre Sastre, Ramon
  Doctor Arquitecte. Tesi: "Design and analysis of structures of bars, completely articulated, with great deformations". Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre investigador del grups de recerca LITA, CODA i SMIA, ha desenvolupat el seu treball i investigació sobre: anàlisi i programació de software arquitectònics, disseny computacional, estudis estereogràfics de la radiació solar i il·luminació. Ha estat Director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC) del 2002 al 2005. Membre des del 2004 al 2010 del Consell European Association for Architectural Education (EAAE). Coordinador d'Arquitectura i Enginyeria Civil a l'European Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (CLUSTER). Professor convidat a diverses universitats estrangeres de Regne Unit, Bèlgica, Turquia, Argentina, Uruguai, Brasil, Xile i Costa Rica.
 • Soriano Botella, Enrique
  Arquitecte per la UPC. Doctorand per la UPC. Investigador en CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del lita (Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura) de la UPC. Com a becari FPI-UPC ha impartit classes a l'assignatura "Arquitectura paramètrica" a l'ETSAV. Ha impartit workshops i classes sobre l'ús de la fusta en el disseny computacional en universitats de Madrid, Noruega, Àustria i Hongria.
 • Tornabell Teixidor, Pep
  Arquitecte per la UPC. Doctorand per la UPC. Investigador en CODA, l'equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Lita (Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC). Docent a l'Escola Superior d'Art i Disseny Massana. CAD-BIM Manager - Chief Technology Officer (CTO) - en NIBUG, a Global Off-site Construction System. Expert en disseny computacional, fabricació digital i en tecnologia BIM per a l'edificació especialitzat en Industrialització i construcció en fusta.

Informació general

Crèdits
27 ECTS (189 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:15/10/2018Data de fi:20/02/2019
Horari
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00
Lloc de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.950 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Coorganitzadors

Col·laboradors