UP

Planificació Urbana i Sostenibilitat

Màster Presencial.

Informació general

9a EDICIÓ
UPC School
Crèdits
60 ECTS (350 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:08/10/2018Fi classes:26/06/2019Fi programa: 15/07/2019
Horari
Dilluns  16:00 a 21:00Dimarts  16:00 a 21:00Dimecres  16:00 a 21:00Dijous  16:00 a 21:00Divendres  16:00 a 21:00
Màster Planificació Urbana i Sostenibilitat

Es realitzaran entre 2 i 3 sessions presencials cada setmana, en dies alterns en funció de les matèries del programa.

*Com excepció, en el mòdul de Sistemes d'Informació Geogràfica es realitzaran 4 sessions setmanals amb el següent horari:

16.00 a 19.00


Mòdul Planificació Territorial i Urbana

Dilluns  16:00 a 21:00

Mòdul Gestió, Governança i Polítiques Urbanes

Dijous  16:00 a 21:00

Mòdul Sistemes d'Informació Geogràfica

Dimarts  16:00 a 19:00

Dimecres  16:00 a 19:00

Dijous  16:00 a 19:00

Divendres  16:00 a 19:00

Mòdul Urbanisme Sostenible

Dilluns  16:00 a 21:00

Dijous  16:00 a 21:00

Mòdul Clima Urbà i Canvi Climàtic

Dijous  16:00 a 21:00

Mòdul Avaluació Ambiental del Planejament


Divendres  16:00 a 21:00

Mòdul Smart Cities: Urbanisme i Tecnologia

Divendres  16:00 a 21:00

En aquest mòdul es realitzaran visites pel matí.

Les sessions presencials del PROJECTE final de Màster:

Dimecres 16.00 a 21.00
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.600 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
  • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
  • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar

Crèdits:
60 ECTS
(350 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:08/10/2018 Fi classes:26/06/2019Fi programa: 15/07/2019
Horari:
Dilluns  16:00 a 21:00Dimarts  16:00 a 21:00Dimecres  16:00 a 21:00Dijous  16:00 a 21:00Divendres  16:00 a 21:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
6.600 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs