UP

Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats

Màster Presencial.

Presentació

16a EDICIÓ
UPC School

La proposta del Màster amplia la formació per a professionals dedicats al desenvolupament local, involucrats en la gestió i la transformació de les ciutats - fonamentalment d'Amèrica Llatina- emfatitzant l'intercanvi de coneixements i experiències, a més de l'establiment de xarxes per a la cooperació i el desenvolupament.

Es tracta d'un Màster, títol propi de la UPC, promogut des del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) i en col·laboració amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV).

El curs està dividit en dues etapes: 

  • La primera, presencial, entre gener i maig de 2020 a Barcelona.
  • La segona, desenvolupament del Treball Final de Màster, entre juny i desembre de 2020. Aquesta etapa no exigeix horaris ni presència obligatòria de l' alumne i es pot realitzar des del país d' origen, doncs el seguiment es desenvolupa via internet.


Les motivacions per plantejar-ho són:

  • El desfasament entre l'increment de la població urbana i la necessitat de quadres tècnics que abordin amb capacitació suficient les demandes dels governs per gestionar la ciutat i el territori.
  • La creixent importància dels governs locals en els processos urbans i territorials de desenvolupament sostenible, exigint mòduls formatius específics per als tècnics municipals als quals es pretén donar suport mitjançant la docència, la investigació, la transferència tecnològica i a través d'una relació notable amb altres Governs Locals a nivell mundial.
  • La possibilitat de compartir la vasta experiència de gestió urbana i territorial desenvolupada a Espanya, Catalunya i Barcelona durant els últims 20 anys. A escala local s'han protagonitzat les importants transformacions de les aglomeracions urbanes: s'han incrementat les dotacions de caràcter públic, s'ha recuperat el valor dels espais públics, s'ha revisat i reordenat la majoria dels plans urbanístics i s'han experimentat mecanismes de concertació entre el sector públic i el capital privat per gestionar conjuntament els recursos i les potencialitats existents de la ciutat i el territori.
  • La proximitat cultural amb Amèrica Llatina i el Mediterrani que, a més de facilitar l'intercanvi de coneixement i experiències durant el programa, facilita la consolidació de xarxes de ciutats, de cooperació i d'investigació urbana.
  • La funció social que ha de complir la Universitat, en un món cada vegada més intercomunicat, explorant les oportunitats de la investigació i la formació conjunta per ajudar a la transformació de les condicions de vida.


Per a més informació sobre el màster consulta el link
http://desarrollourbanoyterritorial.duot.upc.edu/esObjectius

OBJECTIU PRINCIPAL

Capacitar els professionals de l'urbanisme per a l'acció pública en el camp de l'ordenació, la planificació i la gestió de les ciutats, el territori i el medi ambient, amb èmfasi en l'intercanvi de coneixements i experiències tant amb professionals similars del context català com entre els mateixos professionals que assisteixen al màster, establint xarxes de cooperació i desenvolupament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Formar coneixement tècnic a partir d'entendre les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural i polític-administratiu.
  • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
  • Preparar al professional per al treball pluridisciplinar.

A qui va dirigit?

Dirigit a professionals de les àrees de programació, urbanisme, planificació i gestió, procedents d'Amèrica Llatina i/o països Mediterranis, tècnics d'un govern local, regional o estatal, organitzacions no governamentals i empreses de serveis, essencialment implicats amb el desenvolupament local.

El màster requereix d'una titulació reconeguda: arquitectura, urbanisme, enginyeria, dret, geografia, economia, sociologia o altres titulacions professionals amb nivell curricular a considerar per la coordinació acadèmica del màster.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
60 ECTS
(450 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:gener de 2020 Data de fi:desembre de 2020
Horari:
Dilluns  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30Dimarts  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30Dimecres  10:00 a 14:00Dijous  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30Divendres  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
6.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs