UP

Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial

Màster Presencial.

Presentació

21a EDICIÓ
UPC School

Una de les activitats més apassionants i sovint més complexes en l'àmbit de l'enginyeria és el procés de definició, disseny i desenvolupament d'un producte o una màquina a partir d'unes funcions i unes prestacions prèviament establertes.

El disseny d'equipament constitueix una activitat pluridisciplinària que comprèn, entre d'altres, les següents matèries incloses en el màster EMEI: la teoria de màquines i mecanismes, el càlcul i la simulació, les solucions constructives, els accionaments i el seu control, la mecatrònica, la selecció de components de mercat, l'aplicació de materials i processos, les tecnologies de fabricació, l'ergonomia, la seguretat i la reciclabilitat. Totes aquestes activitats s'integren en un mateix projecte.

El Centre de Disseny d'Equips Industrials de la UPC (CDEI) oferirà assessoria personalitzada a les empreses on treballin els estudiants matriculats.


Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

Dissenyar equipaments industrials i màquines mecatròniques, des del concepte fins a la materialització, analitzant les funcions essencials i tenint en compte la gama de productes, la modularitat, el seu entorn d'ús o etapes fins al seu fi de vida.

  • Dissenyar els sistemes mecànics adequats (mecanismes, transmissions i accionaments) que dotaran a l'equipament dels moviments per a efectuar les operacions necessàries, segons els requeriments de velocitat, precisió, resistència, robustesa o cost adequat.
  • Dissenyar equipaments industrials respectant els condicionaments i les normatives relatives a la fabricació i muntatge (DFMA), fiabilitat, propietat intel·lectual (patents), ergonomia, soroll, seguretat de màquines (segons Directiva 2006/42/CE), eficiència energètica i conceptes d'ecodisseny.
  • Dissenyar components de materials metàl·lics, de polímers, elastòmers i composites escollint les tecnologies de fabricació més adequades segons la seva funció, forma i processos de fabricació, considerant les opcions més innovadores.

A qui va dirigit?

  • Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics.
  • Enginyers Mecànics.
  • Enginyers Elèctrics.
  • Professionals que treballin en el disseny de productes i d'equips industrials.
  • Titulats en una especialitat tècnica que vulguin ampliar els seus coneixements.

Sortides professionals

  • Cap de disseny mecànic d'equips industrials.
  • Cap d'equips industrials per a la millora de la fabricació i el muntatge.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Disseny de Components Metàl·lics en l'Equipament Industrial

Postgrau presencial. Data d'inici: 05/03/2019. Barcelona

Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer en l'Equipament Industrial

Postgrau presencial. Data d'inici: 05/03/2019. Barcelona

Enginyeria de Sistemes Mecànics

Postgrau presencial. Data d'inici: octubre de 2019. Barcelona

Condicionaments i Normatives en el Disseny de Màquines

Postgrau presencial. Data d'inici: octubre de 2019. Barcelona
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
60 ECTS
(450 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2019 Data de fi:juliol de 2020
Horari:
Dilluns  18:00 a 21:30Dimarts  18:00 a 21:30Dimecres  18:00 a 21:30Dijous  18:00 a 21:30
Lloc de realització:
Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC)
C/ Llorens Artigues, 4-6. Edifici U, planta 0
Barcelona

Import de la matrícula:
7.800 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs