UP

Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering

Màster Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

Les matèries perilloses, les instal·lacions amb risc, els incendis, les explosions, els riscos tecnològics o els riscos naturals són exemples dels perills que ens envolten i que cal tractar d'una manera global i integrada. La necessitat de protegir les persones, els béns i el medi ambient d'aquests riscos requereix de professionals preparats per detectar-los, analitzar-los i per desenvolupar les respostes necessàries que garanteixin els nivells de seguretat adequats per a la societat.

El sector de la protecció en cas d'incendi "fire engineering" està en contínua evolució, avançant contínuament en el desenvolupament de les normes que l'afecten, tant a NIVELL INTERNACIONAL COM A NIVELL ESTATAL O LOCAL. A nivell mundial, es preveu que el mercat global de protecció en cas d'incendis -productes i serveis- aconsegueixi un creixement de més del 91% en cinc anys, d'acord amb l'estudi de l'analista MarketsandMarkets.

Pel que fa al sector de la protecció civil "risk analysis", des de fa diverses dècades, els diferents països han anat desenvolupant estructures d'alerta precoç i resposta davant els riscos i les seves conseqüències i s'ha fet necessari dotar les organitzacions de personal especialitzat i capaç d'adaptar-se als nous requeriments de la societat actual.

El Màster en Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering, prepara professionals amb els coneixements i les habilitats per donar resposta des d'una visió global i transversal als requeriments que les empreses i les institucions tenen actualment en l'àmbit de la seguretat 'safety Engineering'.

La formació està orientada al mercat global i per tant és compatible amb intervencions en qualsevol lloc del món. El que es pretén és que els alumnes estiguin preparats per aplicar qualsevol estàndard o norma, sigui d'on sigui, a partir d'un coneixement i domini de les eines universals necessàries per fer-ho.

Els estudis capaciten per actuar de manera coordinada amb els actuals agents -públics o privats- que intervenen en la gestió de la seguretat, esdevenint un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l'àmbit de l'enginyeria de la seguretat i prevenció, com són consultores, grans empreses, companyies d'assegurances, laboratoris d'assaig, així com per a les administracions públiques, entre d'altres.

Els estudiants realitzaran visites a empreses, assistiran a conferències i també rebran la preparació necessària per accedir a l'acreditació com a especialistes en els àmbits d'incendis i protecció civil.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l'àmbit de la 'safety engineering' amb una visió global del sector.
 • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis tant actives i passives, com prestacionals i prescriptives.
 • Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc; el comportament estructural davant l'incendi i els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
 • Estar capacitats per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit local, així com les anàlisis de risc prèvies.
 • Gestionar les matèries perilloses (HAZMAT, hazardous materials), obtindre coneixements com a conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses i en la gestió d'atmosferes explosives (ATEX), utilitzant metodologies de 'risk analysis'.
 • Entrar en contacte a nivell professional amb la terminologia específica internacional (anglès) de les matèries estudiades.

A qui va dirigit

 • Enginyers, titulats científic-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció de riscos.
 • Tècnics d'enginyeries i consultories de l'àmbit de la 'safety engineering'.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en Ajuntaments, Consells Comarcals o d'altres administracions públiques dels àmbits de protecció civil, tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
 • Consellers de seguretat en empreses que transportin mercaderies perilloses.
 • Gestors de la seguretat i la prevenció en establiments, activitats, edificis i infraestructures.
 • Tècnics d'empreses instal·ladores i que ofereixin manteniment de sistemes i equips de PCI.
 • Professionals responsables en empreses i institucions usuàries dels sistemes de PCI.
 • Tècnics dels laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar Plans d'Autoprotecció.
 • Professionals de Protecció Civil.
 • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil, així com bombers voluntaris que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.
 • Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la 'safety engineering'.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Incendis. Fire Engineering

Postgrau presencial. Data d'inici: 19/10/2018. Barcelona

Protecció Civil. Risk Analysis

Postgrau presencial. Data d'inici: 29/03/2019. Barcelona

Enginyeria d'Incendis

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 19/10/2018. Barcelona

Enginyeria Avançada de Seguretat contra Incendis

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 11/01/2019. Barcelona

Tècnic en Elaboració de PAUs

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 29/03/2019. Barcelona

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 26/04/2019. Barcelona
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
60 ECTS
(357 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:19/10/2018 Fi classes:13/07/2019Fi programa: 04/10/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs