UP

Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering

Màster Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

Aquest programa dóna als seus participants la possibilitat d'accedir a acreditacions oficials (carnets) de l'àrea d'Incendis i de Protecció Civil.

Les matèries perilloses, les instal·lacions amb risc, els incendis, les explosions, els riscos tecnològics o els riscos naturals són exemples dels perills que ens envolten i que cal tractar d'una manera global i integrada. La necessitat de protegir les persones, els béns i el medi ambient d'aquests riscos requereix d'unes organitzacions preparades per detectar-los, analitzar-los i per desenvolupar les respostes necessàries que garanteixin els nivells de seguretat adequats per a la societat.

El Màster en Incendis i Protecció Civil prepara professionals amb els coneixements i les habilitats per donar resposta des d'una visió global i transversal a les necessitats que les empreses i les institucions tenen actualment en l'àmbit de la seguretat 'safety engineering'.

El màster combina una formació tècnica de qualitat amb la capacitació en la gestió al voltant de dos eixos: la protecció contra incendis i explosions i l'anàlisi del risc i la protecció civil. Tots dos recorreguts també poden ser cursats com a postgraus.

Els estudis capaciten professionals per actuar de manera coordinada amb els actuals actors -públics o privats- que intervenen en la gestió de la seguretat, esdevenint un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l'àmbit de l'enginyeria de la seguretat i la prevenció, com són consultories, grans empreses, companyies d'assegurances, laboratoris d'assaigs, enginyeries, entre d'altres i també per a les administracions públiques de l'àmbit dels incendis i la protecció civil.

Els estudiants també rebran la preparació necessària per accedir a habilitacions com experts en les àrees d'incendis i protecció civil.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i la UPC donen resposta amb el Màster en Incendis i Protecció Civil a les necessitats de protecció de la societat actual i l'alt nivell de coneixement i d'especialització que requereixen les empreses per assegurar la seva eficiència i competitivitat.

Els alumnes que finalitzin programa, es podran registrar gratuïtament a la Society of Fire Protection Engineers (SFPE Internacional i nacional) per ser-ne membres durant un any.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l'àmbit de la 'safety engineering' amb una visió global del sector.
 • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis tant actives i passives, com prestacionals i prescriptives.
 • Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc; el comportament estructural davant l'incendi i els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
 • Estar capacitats per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit local, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.
 • Gestionar les matèries perilloses (HAZMAT, hazardous materials), formar-se com a conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses i en la gestió d'atmosferes explosives (ATEX), utilitzant metodologies de 'risk analysis'.
 • Entrar en contacte a nivell professional amb la terminologia específica internacional (anglès) de les matèries estudiades.
 • Obrir l'horitzó d'exercici professional donant la possibilitat d'aplicar els coneixements directament en projectes i casos pràctics.

A qui va dirigit

 • Enginyers, titulats científic-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció de riscos.
 • Tècnics d'enginyeries i consultories de l'àmbit de la 'safety engineering'.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en Ajuntaments, Consells Comarcals o d'altres administracions públiques dels àmbits de protecció civil, tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
 • Consellers de seguretat en empreses que transportin mercaderies perilloses.
 • Gestors de la seguretat i la prevenció en establiments, activitats, edificis i infraestructures.
 • Tècnics d'empreses instal·ladores i que ofereixin manteniment de sistemes i equips de PCI.
 • Professionals responsables en empreses i institucions usuàries dels sistemes de PCI.
 • Tècnics dels laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar Plans d'Autoprotecció.
 • Professionals de Protecció Civil.
 • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil, així com bombers voluntaris que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.
 • Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la 'safety engineering'.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Incendis. Fire Engineering

Postgrau presencial. Data d'inici: 19/10/2018. Barcelona

Protecció Civil. Risk Analysis

Postgrau presencial. Data d'inici: 29/03/2019. Barcelona

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 20/04/2018. Barcelona

Tècnic d'Incendis

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 19/10/2018. Barcelona

Enginyeria de Seguretat contra Incendis

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 11/01/2019. Barcelona

Tècnic en Elaboració de PAUs

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 29/03/2019. Barcelona
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
60 ECTS
(351 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:19/10/2018 Fi classes:13/07/2019Fi programa: 04/10/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs