UP

Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering

Màster Presencial.

Presentació

5a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Aquest programa dóna als seus participants la possibilitat d'accedir a acreditacions oficials (carnets) de l'àrea d'Incendis i de Protecció Civil.

Les matèries perilloses, les instal·lacions amb risc, els incendis, les explosions, els riscos tecnològics o els riscos naturals són exemples dels perills que ens envolten i que cal tractar d'una manera global i integrada. La necessitat de protegir les persones, els béns i el medi ambient d'aquests riscos requereix d'unes organitzacions preparades per detectar-los, analitzar-los i per desenvolupar les respostes necessàries que garanteixin els nivells de seguretat adequats per a la societat.

El Màster en Incendis i Protecció Civil prepara professionals amb els coneixements i les habilitats per donar resposta des d'una visió global i transversal a les necessitats que les empreses i les institucions tenen actualment en l'àmbit de la seguretat 'safety engineering'.

El màster combina una formació tècnica de qualitat amb la capacitació en la gestió al voltant de dos eixos: la protecció contra incendis i explosions i l'anàlisi del risc i la protecció civil. Tots dos recorreguts també poden ser cursats com a postgraus.

Els estudis capaciten professionals per actuar de manera coordinada amb els actuals actors -públics o privats- que intervenen en la gestió de la seguretat, esdevenint un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l'àmbit de l'enginyeria de la seguretat i la prevenció, com són consultories, grans empreses, companyies d'assegurances, laboratoris d'assaigs, enginyeries, entre d'altres i també per a les administracions públiques de l'àmbit dels incendis i la protecció civil.

Els estudiants també rebran la preparació necessària per accedir a habilitacions com experts en les àrees d'incendis i protecció civil.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i la UPC donen resposta amb el Màster en Incendis i Protecció Civil a les necessitats de protecció de la societat actual i l'alt nivell de coneixement i d'especialització que requereixen les empreses per assegurar la seva eficiència i competitivitat.

Els alumnes que finalitzin programa, es podran registrar gratuïtament a la Society of Fire Protection Engineers (SFPE Internacional i nacional) per ser-ne membres durant un any.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l'àmbit de la 'safety engineering' amb una visió global del sector.
 • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis tant actives i passives, com prestacionals i prescriptives.
 • Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc; el comportament estructural davant l'incendi i els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
 • Estar capacitats per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit local, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.
 • Gestionar les matèries perilloses (HAZMAT, hazardous materials), formar-se com a conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses i en la gestió d'atmosferes explosives (ATEX), utilitzant metodologies de 'risk analysis'.
 • Entrar en contacte a nivell professional amb la terminologia específica internacional (anglès) de les matèries estudiades.
 • Obrir l'horitzó d'exercici professional donant la possibilitat d'aplicar els coneixements directament en projectes i casos pràctics.

A qui va dirigit

 • Enginyers, titulats científic-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció de riscos.
 • Tècnics d'enginyeries i consultories de l'àmbit de la 'safety engineering'.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en Ajuntaments, Consells Comarcals o d'altres administracions públiques dels àmbits de protecció civil, tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
 • Consellers de seguretat en empreses que transportin mercaderies perilloses.
 • Gestors de la seguretat i la prevenció en establiments, activitats, edificis i infraestructures.
 • Tècnics d'empreses instal·ladores i que ofereixin manteniment de sistemes i equips de PCI.
 • Professionals responsables en empreses i institucions usuàries dels sistemes de PCI.
 • Tècnics dels laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar Plans d'Autoprotecció.
 • Professionals de Protecció Civil.
 • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil, així com bombers voluntaris que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.
 • Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la 'safety engineering'.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Incendis. Fire Engineering

Postgrau presencial. Data d'inici: 27/10/2017. Barcelona

Protecció Civil. Risk Analysis

Postgrau presencial. Data d'inici: 06/04/2018. Barcelona

Tècnic d'Incendis

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 27/10/2017. Barcelona

Enginyeria de Seguretat contra Incendis

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 12/01/2018. Barcelona

Tècnic en Elaboració de PAUs

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 06/04/2018. Barcelona

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 13/04/2018. Barcelona
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
60 ECTS
(351 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs