UP

Disseny d'Experiència d'Usuari

Màster Online.

Presentació

UPC School

El fet que un producte generi una òptima experiència a l'usuari que l'utilitza, és un aspecte crític per al seu èxit comercial, especialment en un món tan competitiu com és l'actual.

El concepte "experiència d'usuari" es refereix a la combinació dels pensaments, emocions i conductes dels usuaris, en relació amb el producte, abans, durant i després del seu ús. En el nostre cas, aquests productes són aplicacions, espais o entorns Internet i continguts digitals.

Un dissenyador de l'experiència d'usuari investiga, dissenya i avalua l'experiència d'usuari. Actualment s'estan publicant gran quantitat d'ofertes d'ocupació per a dissenyadors d'experiència d'usuari, tant a Catalunya, com a Espanya, la resta d'Europa o els EEUU i altres països desenvolupats. Els sectors productius des dels quals es busca aquest perfil professional són, en primer lloc, el sector TIC, en concret les àrees d'activitats informàtiques de prestació de serveis d'edició, programació i consultoria, en segon lloc, el sector de continguts, en les àrees de creació de videojocs i de creació i publicació digital. Finalment altres sectors diversos però amb presència a Internet com són, per exemple, el sector turístic, el de la formació o el de la salut.

Objectius

Formar professionals preparats per planificar i dirigir processos de disseny d'experiència d'usuari, amb coneixements científics i metodològics per prendre decisions sobre les metodologies que s'han d'aplicar per investigar, dissenyar i  avaluar l'experiència d'usuari, essent capaços d'especificar quines tècniques, tecnologies i recursos són els adequats en cada moment i, si cal, aplicar ells mateixos les tècniques utilitzant les tecnologies necessàries, en un marc de treball en equip.

A qui va dirigit

Graduats o llicenciats en qualsevol branca de coneixement però en especial, en titulacions relacionades amb les TIC, como ara graus o enginyeries d'informàtica, multimèdia, videojocs i telecomunicacions. També graus o llicenciatures en psicologia, sociologia, disseny, màrqueting, empresa i comunicació.

Professionals de qualsevol sector amb presència a Internet i que facin un ús intensiu de les TIC com a recurs productiu o com a eina de negoci, comunicació o promoció.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 09

Crèdits:
60 ECTS
(360 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:13/03/2017 Data de fi:09/03/2018

Import de la matrícula:
6.540 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs