UP

European Postgraduate Masters in Urbanism

Màster Presencial.

Presentació

5a EDICIÓ
UPC School

El camp de l'urbanisme no pot ser aliè a les ràpides transformacions de les nostres societats en la nova era de la informació. La complexitat creixent dels fenòmens urbans i de les seves interaccions, l'impacte de les noves tecnologies de comunicació en la relació entre ciutat i territori, el paper cada vegada més rellevant a escala internacional de les grans metròpolis, obliguen a l'urbanista a desenvolupar els mètodes i instruments d'intervenció més adequats per actuar en aquest context.

Quatre rellevants Universitats europees (UPC, TU Delft, KU Leuven i IUAV Venice) van dissenyar al 2005 un primer European Postgraduate Masters Programme in Urbanism: Strategies and Design for Cities, al que es va integrar el Màster en Projectació Urbanística que venia funcionant des de finals dels vuitanta. Amb el European Postgraduate Masters in Urbanism (EMU), quatre institucions europees líders en la recerca i l'educació en el camp de l'urbanisme han unit esforços i competències per impartir un programa educatiu en urbanisme d'alt nivell. Les universitats participants són: Technische Universiteit Delft (TUD), Delft, Països Baixos; Universitat Catòlica de Lovaina (KUL), Lovaina, Bèlgica; Università IUAV di Venezia (IUAV), Venècia, Itàlia i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- ETSAB/ETSAV), Barcelona, Espanya.

http://www.emurbanism.eu/

El programa del EMU afronta els reptes de l'Urbanisme contemporani. Atén al desenvolupament de noves eines de disseny per a una intervenció crítica en contextos diversos. El programa de dos anys reuneix les experiències professionals, els enfocs metodològics i les teories de diferents països europeus, així com la respectiva cultura pel que fa a la planificació i el disseny a les diferents universitats participants, que li donen una sòlida formació.

Les quatre universitats es sumen a la tradició específicament europea, pel que fa a la consideració de que l'urbanisme (planificació i disseny urbà) és una disciplina socialment responsable de millorar les condicions de vida de tots els ciutadans. A més, cada universitat té el seu enfoc relacionat i desenvolupat en interacció amb els seus diferents contextos geogràfic, històric i cultural. Aquesta especificitat fa que els estudiants adquireixin una valuosa experiència en els diferents paisatges físics i culturals.

El títol que finalment s'obté és el de European Postgraduate Masters in Urbanism, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Els estudiants han de cursar durant el segon any del programa un dels semestres a una altra universitat diferent de la UPC per obtenir el certificat europeu, complementari del seu títol, que vindrà signat pels representats de cada universitat integrada en el EMU.

Objectius

El Màster ha estat concebut per formar a tècnics altament qualificats en la realització de projectes urbanístics adaptats a un entorn urbà dinàmic i d'alta complexitat. El programa posa un èmfasi especial en la forma física de les intervencions, en relació amb la qual es consideren les altres dimensions de l'urbanisme (econòmica, social, tècnica...). Així mateix, al llarg del Màster s'aborden els diferents camps d'acció de la intervenció urbanística, des de l'ordenació del territori fins a la concepció de projectes urbans, passant pel planejament urbà.

La presència en el Màster d'alumnes de diferents països afavoreix el treball en equips multiculturals, una condició cada vegada més usual en la realitat professional de l'urbanista.

És objectiu del Màster que els alumnes, en finalitzar el mateix, siguin capaços de:
Analitzar les problemàtiques urbanístiques dels espais urbans i territorials.
- Dissenyar propostes d'ordenació, remodelació i urbanització d'aquests espais.
- Integrar en la seva reflexió sobre les formes d'intervenció física les dimensions sociològiques, econòmiques, tècniques i de gestió de l'urbanisme.
- Incorporar en els seus projectes les diferents escales que intervenen en la projectació urbanística.
- Elaborar una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la urbanística

Més enllà d'això, els objectius específics perseguits en aquest Màster són: (1) reflexionar críticament i incorporar les dinàmiques de la complexitat urbana dins d'un clar esquema conceptual; (2) incentivar la investigació a través del disseny, que permeti realçar visiblement la capacitat d'aquest mètode d'aproximació, així com oferir una tècnica innovadora (projecte com a productor de coneixement); (3) ser capaç d'iniciar un procés contextual i flexible de diàleg en el marc d'una negociació estratègica amb els diferents participants o afectats per la proposta de disseny, a fi d'aconseguir una millor comprensió del procés d'implementació; i (4) promoure una més àmplia perspectiva en relació a les conseqüències de les decisions i accions relatives a la conformació de la ciutat actual i futura.

A qui va dirigit

  • Arquitectes superiors.
  • Urbanistes.
  • Responsables tècnics a administracions públiques dels departaments d'urbanisme.
  • Geògrafs.
  • Economistes.
  • Enginyers superiors.
En aquest sentit, el Màster s'adreça, fonamentalment, a arquitectes i enginyers i, de manera especial, a nous titulats d'aquestes carreres universitàries (fins i tot a estudiants pendents del projecte de fi de carrera). D'aquesta manera, el programa es concep com la continuació d'una formació en urbanisme que els plans d'estudis no permeten que es desenvolupi suficientment.


Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
120 ECTS
(710 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:12/09/2017 Fi classes:31/07/2019Fi programa: 31/07/2020
Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00Dijous  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
12.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs