UP

Cybersecurity Management

Màster Presencial.

Presentació

9a EDICIÓ
UPC School

Són moltes les empreses que inverteixen recursos en sistemes d'informació sense tenir en compte les implicacions. Si bé és indubtable la importància de la tecnologia, també hauria de ser-ho la Seguretat, tant d'infraestructures com de capital humà. És més, les infraestructures de protecció contra incidents de seguretat per sí soles només tenen valor, si es compta amb professionals que sàpiguen gestionar-les adequadament.

L'augment del nombre d'amenaces, així com l'elevat nombre de dispositius de protecció i detecció a implantar, han fet incrementar de forma exponencial la demanda d'experts en el disseny i gestió de seguretat, en qualsevol tipus d'organització.

Amb l'objectiu de formar a aquests professionals, la UPC School organitza el Màster en Cybersecurity Management. Els alumnes que cursin el Màster tindran l'oportunitat d'aprendre les metodologies i tècniques necessàries per gestionar, planificar, dissenyar i implementar els procediments necessaris per optimitzar la seguretat dels diferents actius, tenint en compte les darreres amenaces recentment aparegudes.

Aquest Màster de Ciberseguretat destaca pel seu equip docent, que conforma una excel·lent combinació d'experiència professional pràctica i innovació, dins l'àmbit de la seguretat en les tecnologies, no només des del punt de vista tècnic, sinó també legal i policial. A més comptarem amb les intervencions de ponents a nivell internacional, els quals ens oferiran la seva visió del sector en el present i futur.

Es prepararà també als estudiants del Màster per la Certificació d'Auditor de Sistemes d'Informació (CISA) i el Certificat de Cyber-Security Nexus (CSX), atorgades per ISACA, reconegudes a nivell internacional.

Certificacions:
CISACSX

Els alumnes que es matriculin al programa, es podran registrar gratuïtament a ISACA Internacional i ISACA Barcelona i ser-ne socis fins el 31/12/2018.

Impulsat per:

Objectius

 • Comprovar l'estat de la seguretat d'una entitat auditant els diferents actius que la composen i estimar prioritats de cara a minimitzar els riscos.
 • Detectar de forma proactiva un atac sobre una entitat mitjançant eines de monitorització, aplicant tècniques de data mining sobre grans quantitats d'informació.
 • Planificar plans de contingència i respondre davant incidents de seguretat, aplicant tècniques forenses reconegudes per mantenir la cadena de custòdia, analitzar un malware i recuperar informació.
 • Identificar aquells actius crítics d'una entitat i determinar les mesures necessàries per a protegir-los.
 • Gestionar la seguretat digital d'una entitat, establint les metodologies adequades, dissenyant una arquitectura en funció de les necessitats de negoci i minimitzant els riscos als que es puguin exposar els diferents actius.
 • Utilitzar les eines i protocols necessaris per mantenir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.
 • Identificar les mesures necessàries per garantir el correcte funcionament dels sistemes.

A qui va dirigit?

 • Graduat, Llicenciatura o Enginyeria en Informàtica o Telecomunicacions.
 • Enginyers i titulats científic-tècnics interessats en obtenir una titulació reconeguda internacionalment per demostrar els seus coneixements de seguretat informàtica i la seva capacitat per protegir les seves instal·lacions de ciberatacs.
 • Administradors de sistemes informàtics.
 • Membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
 • Consultors d'empreses de seguretat informàtica.
 • Consultors d'equips de resposta a incidents de seguretat.
 • Tècnics en infraestructures crítiques.
 • Directors i responsables TI.
 • Advocats que vulguin especialitzar-se en delictes informàtics.

Sortides professionals

 • Responsable de seguretat d'un departament de serveis TI.
 • Responsable de gestió de la ciberseguretat d'infraestructures crítiques i proveïdors de serveis informàtics.
 • Gestor de serveis de consultoria i auditoria de ciberseguretat en una empresa especialitzada.
 • Expert en enginyeria inversa.
 • Analista de malware.
 • Pèrit informàtic forense.
 • Analista de dades de ciberseguretat.
 • Hacker ètic / pentester.
 • Enginyer de seguretat en dispositius mòbils.
 • Consultor d'equips de resposta a indicentes de seguretat (CSIRT, CERT).
 • Operador de Centre d'operacions de Seguretat (SOC).
 • Administrador de sistemes i eines de ciberseguretat.
 • Membre de les unitats de lluita contra el cibercrim a entitats financeres i forces i cossos de seguretat de l'estat.
 • Tècnic de ciberseguretat en infraestructures crítiques.
 • Expert en delictes informàtics (advocats).

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Detecció i Resposta de Ciberatacs

Postgrau presencial. Data d'inici: 25/02/2019. Barcelona
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 706 80 35

Crèdits:
60 ECTS
(330 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:25/02/2019 Fi classes:12/06/2020Fi programa: 15/10/2020
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona

Import de la matrícula:
8.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs