UP

Gestió de Serveis de Facility Management

Postgrau Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Facility Management.

La gestió integral dels edificis (tant dels immobles com dels serveis de suport) s’està convertint en una àrea de vital importància de les empreses, ja que permet optimitzar la rendibilitat dels actius immobiliaris i infraestructures, reduir els costos dels serveis de manteniment i conservació en l’explotació, a més d’oferir serveis de suport més competitius i adequats al seu core business.

La diversitat d’activitats incloses en la gestió de la conservació d’edificis i el manteniment de les instal·lacions fa necessària la professionalització dels responsables d’aquesta àrea funcional de les empreses, que actualment actuen de forma autodidacta i carents de metodologia.

La professionalització d’aquestes activitats ha donat pas al que es coneix a nivell internacional com a Facility Manager. Aquest professional agrupa múltiples disciplines per assegurar la funcionalitat de l’entorn construït, integrat per persones, processos i tecnologia. El seu objectiu és garantir el màxim rendiment dels actius i la satisfacció dels clientes vers els serveis de suport ofertats. A més, la conservació dels actius immobiliaris, el seu manteniment i la gestió d’aquests serveis de suport s’han de desenvolupar sota criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica, en compromís amb la resta de la societat. Per tant, es tracta d’un perfil amb una creixent demanda de professionals.

El postgrau en Gestió de Serveis de Facility Management es planteja com un curs d’iniciació, que permet assolir les competències bàsiques sobre la gestió d’immobles i serveis de suport i, per tant, està orientat cap a persones que, tot i no tenir experiència prèvia, puguin estar interessades en introduir-se en el sector del Facility Management, o bé professionals que hagin experimentat un aprenentatge autodidacta i vulguin aprendre metodologies pròpies d’aquest àmbit.

 

Actes relacionats Actes relacionats :

Impulsat per:

Objectius

Capacitar l'estudiant per a exercir les funcions de Facility Manager en una organització. Per a això, en finalitzar el curs, l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Mostrar entesa sobre les funcions del Facility Manager i els seus vincles amb clients i proveïdors.
 • Identificar i interpretar la normativa o el marc legal d'aplicació al Facility Management.
 • Emprar les tècniques actuals per gestionar espais dins d'una organització.
 • Emprar les tècniques actuals per gestionar el manteniment i la conservació dels actius immobiliaris i de les instal·lacions d'una organització.
 • Emprar les tècniques actuals per gestionar els serveis de suport d'una organització.
 • Aplicar els principis de la Gestió de Projectes i de la Qualitat en l'activitat del Facility Manager.
 • Avaluar i gestionar de manera responsable la contractació de serveis de suport a una organització.

A qui va dirigit?

Aquest postgrau està dissenyat per donar resposta a una necessitat de formació creixent en la gestió i explotació del gran parc immobiliari existent i tenen cabuda professionals de diversa formació, tals com:

 • Arquitectes.

 • Arquitectes Tècnics.

 • Enginyers Industrials, de les diferents especialitats.

 • Enginyers Civils.
 • Economistes.

 • Llicenciats o Graduats en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Responsables de manteniment i gestió integral d’infraestructures.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
25 ECTS
(175 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:18/10/2019 Fi classes:06/03/2020Fi programa: 27/03/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona

Import de la matrícula:
3.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs