UP

R&D Management

Postgrau Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School

Aquest programa ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques i col·laboracions professionals, per a la participació en projectes d'R+D.

La investigació és una activitat que s'ha integrat dins del procés de millora contínua d'una gran quantitat d'empreses, transcendint el món acadèmic, i s'ha convertit en un aspecte necessari per al manteniment de la competitivitat del teixit productiu del país. La participació d'empreses en l'àmbit de la recerca és una condició necessària per garantir la transferència dels resultats a la societat i la capacitació de professionals del món empresarial per liderar projectes i grups de recerca esdevé una necessitat.

L'excel·lència científica no és suficient per assolir la màxima eficàcia dins d'un grup de recerca. Per aquest objectiu, és necessari també professionalitzar la direcció i la gestió del procés d'investigació. Mitjançant una gestió i direcció de la recerca adequades, es poden optimitzar els esforços, fer més eficients els recursos disponibles, millorar significativament els resultats en la recerca de finançament, minimitzar els riscos en l'execució dels projectes i maximitzar l'impacte dels resultats de la investigació.

La gestió i direcció de la recerca té característiques pròpies, a mig camí entre el món acadèmic i el món empresarial. La gestió d'un projecte d'investigació no és la gestió d'un projecte convencional, ni en la forma de conceptualitzar la idea, ni en la de captar el finançament, ni en l'execució el projecte, ni en la d'avaluar l'assoliment dels objectius. La gestió de la investigació tampoc és un exercici purament acadèmic i sense un impacte en el sector productiu i un model de negoci associat, difícilment s'aconseguiran els recursos per dur a terme un projecte d'investigació.

Tant pel que fa a la investigació pública com privada, l'alta competitivitat exigeix la màxima professionalització de tots els actors implicats. L'accés a finançament internacional, principalment del programa marc de la UE (Horizon2020), però també d'altres agències internacionals, pot resultar clau per tirar endavant projectes d'una certa envergadura.

Aquest postgrau ofereix als seus participants l'oportunitat d'adquirir els coneixements i les habilitats específiques per a una correcta gestió dels projectes de recerca i l'aplicació dels seus resultats en el mercat, la gestió i direcció eficient i eficaç de projectes i equips d'investigació, i obre el camí per aconseguir resultats d'èxit en les convocatòries cada vegada més competitives per captar finançament de projectes d'R + D.

Objectius

  • Dominar les eines i procediments necessaris per a una gestió eficient de projectes i equips de recerca, tant a nivell acadèmic com professional.
  • Conèixer i obrir les possibilitats de captació de finançament a través de la preparació de propostes de nous projectes.
  • Ser capaç de liderar grups i projectes de recerca de manera òptima, així com una adequada coordinació de les seves funcions.

A qui va dirigit

  • Professionals del món empresarial que volen complementar les seves capacitats i aprendre les habilitats necessàries per a gestionar projectes científics i de recerca.
  • Investigadors i docents del món acadèmic que volen complementar les seves capacitats científiques amb les de la gestió professional i rigorosa de la seva activitat de recerca.
  • Professionals i investigadors que es plantegin presentar una proposta per a captar el finançament necessari per a executar un projecte de recerca i vulguin maximitzar les opcions d'èxit.
  • Professionals i investigadors que es plantegin focalitzar la seva activitat professional i especialitzar-se en la gestió i direcció de grups de recerca.
  • Participants d'accions com la Marie Skłodowska-Curie de l'H2020, per a l'impuls de la carrera investigadora, en que es potencia el desenvolupament d'habilitats complementàries a l'especialitat tècnica de la persona.


*El professorat de la UPC que es matriculi i cursi aquest postgrau, podrà veure reconeguda aquesta acció formativa en el marc de les activitats que es tenen en compte per a la valoració de les sol·licituds del complement addicional per mèrits docents, apartat de "desenvolupament i actuació professional".

Concretament, aquesta activitat es reconeixerà a través de l'epígraf H: Formació i desenvolupament personals - H1: Assistència a cursos i seminaris de formació docent o pedagògica, genèrics o de matèries pròpies de l'àrea de coneixement, coordinats pel SDP, l'ICE, per les unitats acadèmiques, per grups de professors i professores, o per altres institucions d'ensenyament superior.

*El professorat que superi el curs, a la finalització del mateix, podrà introduir aquesta informació a través de l'apartat corresponent de l'aplicació DRAC.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

Crèdits:
20 ECTS
(120 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:14/11/2017 Fi classes:19/04/2018Fi programa: 05/06/2018
Horari:
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 420,33 kB
Imprimeix tot el curs