UP

Aplicacions Territorials del SIG

Postgrau Presencial.

Presentació

16a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Sistemes d'Informació Geogràfica.

Les eines SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) són una integració organitzada de hardware, software i dades geogràfiques, dissenyades per a capturar, emmagatzemar, analitzar i desplegar la informació geogràficament referenciada. En la societat en què vivim, aquesta informació és clau, perquè resulta un actiu estratègic que aporta coneixement i valor afegit a les organitzacions actuals. Aquestes tecnologies incorporen excepcionals capacitats de treballar el territori, ofereixen noves maneres d'entendre i gestionar el nostre entorn. 

La implantació de la geoinformació dels SIG exigeix la modernització dels sistemes i equips humans de tot tipus d'organitzacions dedicades a l'ordenació territorial, l'urbanisme i la gestió local. L'objectiu del curs és la formació contínua i reorientació de professionals relacionats amb la gestió i del territori, i l'escala local o municipal entre d'altres que requereixen d'incorporar les noves Tecnologies d'Informació Geogràfica (TIG). 

En el curs es combina l'aproximació a les bases d'estudi, l'estudi de casos i aplicació en tallers pràctics de mètodes i tècniques informàtiques del SIG, orientats a millorar la gestió, organització i tractament de la geoinformació territorial i municipal.

L'alumne treballarà per la construcció de descriptors, indicadors i paràmetres d'anàlisi territorial i urbà, en l'elaboració de cartografies 3D per a la visualització de dades, al voltant d'experiències avançades  a la gestió local vinculades a Open Data i als nous conceptes d'Smart City entre d'altres. També en tallers d'aplicació: Anàlisi i estratègies de Geolocalització,  Geomàrqueting i mobilitat. Al curs s'utilitzen plataformes diverses com ara ArcGis, QGIS i Geoomedia entre d'altres.

Com a tret diferencial d'altres cursos es l'alt rendiment de l'aprenentatge pràctic que aporta un bon nivell d'autonomia de treball i bona capacitació tècnica per afrontar competències de nivell en SIG en la integració de dades geoespacials, al mon de l'empresa  la creació de projectes de consultoria o d'implantació de SIG, estudis i documents de base territorial, gestió de l'urbanisme, o bé la implantació de SIG local.

El professorat compta amb una extensa experiència en la implantació de projectes SIG en la indústria i en l'administració com ho proven els projectes desenvolupats en el Laboratori de Modelització virtual de la ciutat a l'àrea SIG.

L'alumne adquireix habilitats informàtiques i destreses aplicant conceptes bàsics, directrius i components SIG efectives per a la creació de projectes en aquesta línia.

Impulsat per:

 • Centre de Política de Sòl i Valoracions

Objectius

 • Conèixer les fonts d'informació disponibles, els continguts i processos d'explotació afins a l'anàlisi territorial en els diferents formats i en plataformes ArcGIS, QGIS i Geomedia.
 • Assolir una capacitat tècnica per efectuar un procés estructurat descàrrega, integració i anàlisis de dades en un entorn SIG.
 • Dissenyar, implementar sistemes de càlcul per a elaborar descriptors, indicadors i paràmetres d'anàlisi territorial i urbà.
 • Habilitat en la generació de propostes d’estudi urbà o gestió local.
 • Proporcionar el coneixement de formats avançats de dades obertes i de cartografies 3D de visualització.
 • Desenvolupar exemples d’estratègies de Geolocalització,  Geomàrqueting i mobilitat.
 • Capacitat per aprendre, modificar i generar noves propostes dins d’un model creatiu i dinàmic.

A qui va dirigit?

D'entrada, qualsevol professional que vulgui treballar amb dades que tenen component geoespacial està capacitat per fer el màster, per tant, els àmbits dels que poden provenir els alumnes són molt diversos i nombrosos.

 • Llicenciats i diplomats d'àmbits socials com economia, geografia, polítiques, periodisme, ciències socials, arqueologia, etc.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits científics i tecnològics com ciències físiques i ambientals, biologia, geologia, topografia, geodèsia, etc.
 • Arquitectes i enginyers tècnics.
 • Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.
 • Enginyers industrials de diferents especialitzacions.
 • Enginyers de telecomunicacions i informàtics i les seves especialitats tècniques.
 • Professionals dedicats a la cooperació i el desenvolupament .
 • Professionals del sector sanitari, agricola, del turístic, empresarial, etc.
 • Tècnics de les àrees de gestió i administració del territori, de l'àmbit públic o privat.
 • Responsables de negoci, directors d'estratègia i emprenedors que vulguin explorar noves oportunitas de negoci en aquest àmbit.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

SIG Open Data i Territori

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 18/02/2019. Barcelona

SIG Anàlisi Urbà: Dades Urbanes i Big Data

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 25/03/2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa es realitza en la modalitat de semipresencialitat. L'alumne realitzarà diferents tallers i pràctiques a classe que seran obligatoris i puntuables. Per la realització de les pràctiques fora de l'aula, l'alumne disposarà de manuals de suport i assistencia dels professors.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
19 ECTS
(135 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:18/02/2019 Data de fi:13/05/2019
Horari:
Dilluns  17:00 a 21:00Dimecres  17:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.400 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs