UP

Protecció Civil. Risk Analysis

Postgrau Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering.

El Postgrau en Protecció Civil 'Risk Analysis' prepara professionals amb els coneixements i les habilitats per donar resposta a les necessitats d'empreses i les institucions en l'àmbit de la seguretat 'safety engineering', per actuar de manera coordinada amb els actuals actors -públics o privats- que intervenen en la gestió de la seguretat. Aquesta formació esdevé un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l'àmbit de l'enginyeria de la seguretat, com són consultories, grans empreses, companyies d'assegurances, laboratoris d'assaigs, entre d'altres, i també per a les administracions públiques de l'àmbit de la protecció civil.

Superant aquests estudis s'obtindrà el diploma de formació per a tècnics competents en elaboració de plans d'autoprotecció (àmbit local), expedit per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC) que permet acreditar-se de la forma prevista al Decret 30/2015, de 3 de març i a l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre per desenvolupar l'activitat de tècnic competent en matèria d'elaboració de plans d'autoprotecció (àmbit local).

Els estudis aporten una visió global de l'exercici professional com a Conseller de Seguretat en el transport de mercaderies perilloses (RD 97/2014, de 14 de febrer i RD 1566/1999, de 8 d'octubre). Addicionalment, s'introduiran a l'estudiant les tècniques d'anàlisi del risc 'risk analysis' i simulacions per ordinador.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i la UPC donen resposta amb aquest postgrau a les necessitats de protecció de la societat actual amb un alt nivell de coneixement i d'especialització.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l'àmbit del 'risc analysis' amb una visió global del sector.
 • Estar capacitat per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit local, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.
 • Gestionar les matèries perilloses (HAZMAT, hazardous materials), formar-se com a conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses i en la gestió d'atmosferes explosives (ATEX) utilitzant metodologies de 'risk analysis'.
 • Entrar en contacte a nivell professional la terminologia específica internacional (anglès) dels continguts estudiats.
 • Obrir l'horitzó d'exercici professional donant la possibilitat d'aplicar els coneixements directament en projectes i pràctiques a empreses escollides del sector.

A qui va dirigit

 • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc.
 • Tècnics d'enginyeries i consultories de l'àmbit de la 'safety engineering'.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració, en Ajuntaments, Consells Comarcals o d'altres administracions públiques dels àmbits de protecció civil, tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
 • Consellers de seguretat en empreses que transportin mercaderies perilloses.
 • Gestors de la seguretat i la prevenció en establiments, activitats, edificis i infraestructures.
 • Tècnics dels laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar Plans d'Autoprotecció.
 • Professionals de Protecció Civil.
 • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil, així com bombers voluntaris que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.
 • Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la 'safety engineering'.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Tècnic en Elaboració de PAUs

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 29/03/2019. Barcelona

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 26/04/2019. Barcelona
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
25 ECTS
(155 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:29/03/2019 Fi classes:13/07/2019Fi programa: 13/09/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.600 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs