UP

Protecció Civil. Risk Analysis

Postgrau Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering.

Aquest programa dóna la preparació per accedir a una acreditació oficial (carnets) de l'àrea de protecció civil.

El Postgrau en Protecció Civil 'Risk Analysis' prepara professionals amb els coneixements i les habilitats per donar resposta a les necessitats d'empreses i les institucions en l'àmbit de la seguretat 'safety engineering', per actuar de manera coordinada amb els actuals actors -públics o privats- que intervenen en la gestió de la seguretat. Aquesta formació esdevé un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l'àmbit de l'enginyeria de la seguretat, com són consultories, grans empreses, companyies d'assegurances, laboratoris d'assaigs, entre d'altres, i també per a les administracions públiques de l'àmbit de la protecció civil.

Superant aquests estudis s'obtindrà el diploma de formació per a tècnics competents en elaboració de plans d'autoprotecció (àmbit local), expedit per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC) que permet acreditar-se de la forma prevista al Decret 30/2015, de 3 de març i a l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre per desenvolupar l'activitat de tècnic competent en matèria d'elaboració de plans d'autoprotecció (àmbit local).

Els estudis aporten una visió global de l'exercici professional com a Conseller de Seguretat en el transport de mercaderies perilloses (RD 97/2014, de 14 de febrer i RD 1566/1999, de 8 d'octubre). Addicionalment, s'introduiran a l'estudiant les tècniques d'anàlisi del risc 'risk analysis' i simulacions per ordinador.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i la UPC donen resposta amb aquest postgrau a les necessitats de protecció de la societat actual amb un alt nivell de coneixement i d'especialització.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l'àmbit del 'risc analysis' amb una visió global del sector.
 • Estar capacitat per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit local, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.
 • Gestionar les matèries perilloses (HAZMAT, hazardous materials), formar-se com a conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses i en la gestió d'atmosferes explosives (ATEX) utilitzant metodologies de 'risk analysis'.
 • Entrar en contacte a nivell professional la terminologia específica internacional (anglès) dels continguts estudiats.
 • Obrir l'horitzó d'exercici professional donant la possibilitat d'aplicar els coneixements directament en projectes i pràctiques a empreses escollides del sector.

A qui va dirigit

 • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc.
 • Tècnics d'enginyeries i consultories de l'àmbit de la 'safety engineering'.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració, en Ajuntaments, Consells Comarcals o d'altres administracions públiques dels àmbits de protecció civil, tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
 • Consellers de seguretat en empreses que transportin mercaderies perilloses.
 • Gestors de la seguretat i la prevenció en establiments, activitats, edificis i infraestructures.
 • Tècnics dels laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar Plans d'Autoprotecció.
 • Professionals de Protecció Civil.
 • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil, així com bombers voluntaris que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.
 • Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la 'safety engineering'.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
25 ECTS
(149 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:16/03/2018 Fi classes:30/06/2018Fi programa: 06/10/2018
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.600 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs