UP

Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts

Postgrau Online.

Presentació

5a EDICIÓ
UPC School

Avui en dia, el projecte (disseny) sismorresistent d'edificis i altres construccions està cada vegada més d'actualitat a tot el món:

 • Creixent consciència de l'enorme potencial nociu dels terratrèmols.
 • Món globalitzat, on qualsevol professional pot veure's involucrat amb construccions en zones sísmiques.
 • Nous instruments d'anàlisi i de projecte, com PBD ("Performance-Based Design"), "Pushover Analysis" i IDA ("Incremental Dynamic Analysis"), entre d'altres. Aquests enfocaments són cada vegada més complexos, per tant, els codis informàtics són igualment més complicats.
 • Tecnologies de construcció i de protecció innovadores, com aïllament de base i dissipadors d'energia, entre d'altres.

Aquesta activitat de formació ofereix als assistents els coneixements necessaris per realitzar qualsevol intervenció (projecte, planificació, anàlisi, construcció, rehabilitació, reforç, reparació, modificació, promoció, etc.) en edificis i ponts situats en zones de sismicitat moderada, mitjana i alta. Es descriuen les formulacions incloses als codis, i es desenvolupen exemples d'aplicacions utilitzant els programes més comuns.

Aquesta activitat és impartida per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La UPC és una institució de prestigi, classificada en el lloc 35 (QS World University Rànquing) en Enginyeria Civil i Estructural. Aquesta activitat s'imparteix en línia, en un entorn d'e-learning; l'activitat s'adapta a les necessitats individuals i el pla de formació s'ajusta a la disponibilitat de temps de cada estudiant. Els assistents seran capaços d'interactuar entre si, intercanviant, si ho desitgen, les seves experiències professionals. Les tecnologies i els conceptes descrits emanen de les activitats professional, docent i investigadora dels professors.

S'imparteixen dues versions del Programa, una en anglès i una altra en castellà.

Cada assistent desenvoluparà un Projecte Final.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest Programa és familiaritzar els assistents amb els coneixements més actuals en projecte sísmic, anàlisi i rehabilitació d'edificis i ponts. Al final del programa, els assistents han de ser capaços de:

 • Realitzar qualsevol intervenció (projecte, anàlisi, construcció, modernització, etc.) en edificis i ponts situats en regions sísmiques.
 • Entendre i aplicar correctament les principals normes i regulacions actuals dels Estats Units, Europa i altres regions.
 • Utilitzar els paquets de programari més comuns per a l'anàlisi sísmica i el projecte d'edificis i ponts.
 • Promoure, gestionar i liderar projectes nacionals i internacionals que s'ocupen de qüestions sísmiques.
 • Desenvolupar noves formulacions i solucions de projecte, anàlisi i construcció.

A qui va dirigit?

Aquest Programa està orientat a professionals (enginyers estructurals, consultors i projectistes estructurals, caps d'obra, urbanistes, arquitectes, entre d'altres) que intervenen en edificis i ponts situats a regions propenses a sismes.

Aquesta activitat el capacita per dirigir i coordinar grans grups internacionals d'enginyers i altres professionals que intervinguin en promoció, disseny, adaptació o altres intervencions sobre construccions singulars (edificis alts, ponts de tram llarg i viaductes, estacions de metro i tren, grans dipòsits, entre d'altres) amb problemàtica sísmica rellevant.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Metodologia:
Aquesta activitat s'imparteix a un entorn d'aprenentatge electrònic complet. Adobe Connect permet escoltar, veure, gravar, conversar i interactuar amb els professors i els altres assistents. El campus virtual My Space Tech ofereix accés a la documentació, permet crear espais personals, inclou fòrum i missatgeria, facilita el treball en equip i permet discussions.

Aquest Programa té 20 ECTS. Cada ECTS són 25 hores, incloent classes, temps d'estudi i de treball, tutories, seminaris, i qualsevol altra activitat. El temps total requerit és 20 × 25 = 500 hores.

Els instruments d'aprenentatge són:

 • Conferències enregistrades. Hi ha dos tipus de sessions: teoria i aplicacions informàtiques. Atès que aquest Postgrau està orientat a la pràctica professional, les sessions teòriques es basen principalment en exemples pràctics. Les sessions informàtiques es basen en l'ús extensiu dels codis comercials més utilitzats, com SAP, ETABS, SAFE, PLAXIS, ROBOT, SHAKE, RISA, STAAD, entre d'altres. A les sessions informàtiques, es desenvolupen exemples reals des del principi fins els últims detalls. Aquests exemples són edificis nous, edificis rehabilitats, edificis de gran alçada, ponts, aïllament de base, entre d'altres. Es demana als assistents utilitzar el mateix programari que l'instructor, podent així obtenir resultats paral·lels. Els estudiants poden fer preguntes en qualsevol moment, seran contestades a la major brevetat.
 • Fòrums. Es crearan fòrums per dinamitzar els assistents i per permetre discussions obertes sobre casos d'estudi i poder formular preguntes.
 • Documentació subministrada. Es lliurarà documentació escrita incloent apunts, documents científics i tècnics, informes, llibres, normativa, exemples resolts, arxius d'Excel o de Matlab, arxius de SAP i ETABS, etc.
 • Sessions en línia sincronitzades. S'organitzen sessions obertes i interactives en línia segons les necessitats dels alumnes. Els professors assistiran a les sessions i els estudiants podran formular preguntes i expressar les seves inquietuds; a més, es discutiran temes rellevants. Cada sessió síncrona durarà aproximadament tres hores, sent programada segons la localització geogràfica dels assistents.
 • FAQ. Les respostes a les preguntes més freqüents s'inclouen en una base de dades que s'actualitza contínuament.
 • Avaluació contínua. La progressió dels assistents serà supervisada amb proves, exàmens multi-resposta, exercicis curts, i altres activitats similars. Aquest esquema permet als assistents avaluar contínuament el seu aprenentatge.
 • Projecte Final. El Projecte Final és el resultat principal del Programa, ja que permet aplicar els conceptes apresos a projectes reals. Cada alumne proposarà un tema del seu interès; després de l'acceptació se li assignarà un tutor. Normalment, el seu Projecte Final requereix l'ús extensiu de programari.

L'ensenyament es basarà principalment en la normativa internacional més comuna (FEMA, ACI, AISC, ATC, ASCE, NEHRP, AASHTO, ENS, ISO, Eurocodi 8, etc.). Atès que la reglamentació nacional de gairebé tots els països està basada en els codis americans o en els Eurocodis, els participants seran capaços de realitzar qualsevol intervenció en un país sísmic.

Els llenguatges habituals a les corresponents edicions seran el castellà i l'anglès.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
20 ECTS
(160 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:01/04/2019 Fi classes:05/12/2019Fi programa: 28/02/2020

Import de la matrícula:
3.900 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs