UP

Detecció i Resposta de Ciberatacs

Places exhaurides

Postgrau Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster Cybersecurity Management.

Els ciberatacs s'han convertit en una de las majors amenaces per qualsevol entorn amb informació digital de valor. A més, la pèrdua o robatori de dades degut a la inseguretat de la infraestructura, pot afectar seriosament la imatge d'una entitat.

La primerenca reacció davant un atac informàtic permetrà minimitzar les conseqüències negatives i afavorir una possible investigació del cas. No obstant la falta de professionals que disposin de les competències que es desenvolupen en el present programa, ofereix seriosos avantatges als ciberdelinqüents, que veuen com la majoria d'entorns disposen de forats deguts a la poca o nul·la monitorització de sistemes i la falta d'experts capaços de reaccionar davant d'un incident.

L'objectiu del postgrau és preparar a l'alumne per entendre les noves ciberamenaces i prendre les decisions per reaccionar davant d'aquestes i les mesures de protecció i detecció necessàries per minimitzar l'impacte dels possibles atacs.

Durant el postgrau s'aportarà nombrosa informació sobre les últimes amenaces tant generals com aquelles dirigides a una sola entitat (Advanved Persistent Threats), així com estratègies per gestionar-les i minimitzar el seu impacte.

El postgrau destaca pel seu equip docent, que conforma una excel·lent combinació d'experiència professional pràctica i innovació, dins l'àmbit de la seguretat en les tecnologies, no només des del punt de vista tècnic, sinó també legal i policial. A més comptarem amb les intervencions de ponents a nivell internacional, els quals ens oferiran la seva visió del sector en el present i futur.

Es prepararà també als alumnes del Postgrau pel Certificat de Cyber-Security Nexus (CSX), atorgat per ISACA, reconegut a nivell internacional (l'import de l'exàmen està inclòs a la matrícula del Postgrau). El certificat està alineat amb la iniciativa d'Educació en ciberseguretat del National Institute of Standards and Technology (NIST).

Certificació:
CSX


Objectius

 • Comprovar l'estat de la seguretat d'una entitat, auditant els diferents actius que la composen i estimar prioritats de cara a minimitzar els riscos.
 • Detectar de forma proactiva un atac sobre una entitat mitjançant eines de monitorització, aplicant tècniques de Data Mining sobre grans quantitats d'informació.
 • Planificar plans de contingència i respondre davant incidents de seguretat, aplicant tècniques forenses reconegudes per mantenir la cadena de custòdia, analitzar un malware i recuperar informació.

 

A qui va dirigit

 • Graduat, Llicenciatura o Enginyeria en Informàtica o Telecomunicacions.
 • Enginyers, titulats científic-tècnics interessats en obtenir una titulació reconeguda internacionalment per demostrar els seus coneixements de seguretat informàtica i capacitat per protegir les seves instal·lacions de ciberatacs.
 • Administradors de sistemes informàtics.
 • Membres de les forces i cossos de Seguretat de l'estat.
 • Consultors d'empreses de seguretat informàtica.
 • Consultors d'equips de resposta a incidents de seguretat.
 • Tècnics en infraestructures crítiques.
 • Directors i responsables TI.
 • Advocats que es vulguin especialitzar en delictes informàtics.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
30 ECTS
(162 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:27/02/2017 Fi classes:09/10/2017Fi programa: 21/12/2017
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Import de la matrícula:
4.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs