UP

Gestió i Direcció de Projectes IT

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

16a EDICIÓ
UPC School

La Gestió i Direcció de Projectes d’una forma eficient, s'ha convertit en una eina imprescindible per a l'execució de tota mena de projectes, entre ells els que van enfocats a la mateixa empresa i/o per a clients en general. Això suposa conèixer totes les etapes i el cicle de vida d'un projecte IT, i saber aplicar, en tot moment, les metodologies i les millors pràctiques que hi ha en l’actualitat (tant les més àgils, com ara Scrum, com les tradicionals, com és el cas de PMBOK, impactant en conceptes com el “Lean Startup”, Six Sigma, etc.), per definir i dur a terme d'una manera adequada projectes de tot tipus i dimensions.

Al sector de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) com en els altres sectors d’activitat (Industrial, Farmacèutic, Construcció, etc.), hi ha molts professionals que en el seu dia a dia han de gestionar projectes IT (Information Technology) i necessiten disposar de les eines necessàries perquè el seu resultat sigui el que n'esperen les empreses. Actualment, totes les pimes, i en general totes les empreses tinguin la dimensió que tinguin, realitzen projectes IT a les seves organitzacions. Sovint, aquestes empreses no disposen de prou coneixement sobre les eines i les metodologies més adequades per assolir amb èxit els projectes dels que en són responsables o en què participen, com ara la definició de l'àmbit del projecte, el pla de qualitat, la gestió dels riscos, els seus costos, o determinar mitjançant Scrum les diferents històries, la preparació i el llançament d’sprints, etc..
Es proposa una formació específica en l'àmbit de la direcció i gestió de projectes que abordi els diferents aspectes que permetran introduir i consolidar els assistents en els conceptes i les tècniques de la gestió de projectes IT i de l'àrea tecnològica en general. Així, es treballaran les diferents metodologies i les millors pràctiques que hi ha al mercat, des de les àgils fins a les tradicionals, com ara PMBOK, SCRUM, METODE3, etc..

Aplicar correctament una metodologia de gestió de projectes, permet que l'empresa estalviï molts diners, ja que generarà productes o serveis de millor qualitat i, al mateix temps, més ingressos, en poder posar en marxa projectes d'una manera més adequada als resultats substancials.

En el curs es realitzen classes específiques per a la preparació de la Certificació PMI-PMP (Certificació Project Management Professional del Project Management Institute) seguint les millors pràctiques (“Best practices") del PMBOK@. L'objectiu fonamental és ajudar l'estudiant a entendre el propòsit d'aquesta certificació i com obtenir-la.

Objectius

• Introduir els conceptes de projecte i de gestió de projectes, utilitzats al PM (Project Management), PMBOK, PMI (Project Management Institute) i les metodologies àgils en Scrum.

• Conèixer tot el cicle de vida d'un projecte IT per aplicar-lo i perquè tingui èxit, escollint la millor manera de dur-lo a terme (mitjançant mètodes àgils, com Scrum, o altres models o millors pràctiques, com PMBOK o híbrids que hi ha en el mercat).

• Planificar una gestió de projectes ajustada a la realitat, tenint en compte totes les variables (gestió de riscos, gestió de la qualitat, gestió de les proves, etc.) que intervenen en el marc de l'execució de projectes.

• Dirigir projectes tenint en compte la tecnologia i les persones, a la recerca de les metodologies de treball més adequades per minimitzar la resistència al canvi per part de les persones participants en el projecte.

• Mostrar les eines i les tècniques més utilitzades, enfocades a la selecció, la planificació, l'execució, el seguiment, el control i, finalment, el tancament del projecte.

• Consolidar els coneixements adquirits mitjançant l'execució pràctica de casos reals de projectes IT i de noves tecnologies.

• Treballar en equip i adquirir la capacitat de saber gestionar un projecte.

A qui va dirigit?

• Caps de projectes o personal que participa en l’execució d’un projecte, que necessiten una visió més global i com aportar solucions a les problemàtiques de la gestió de projectes.

• Consultors, analistes, analistes-programadors, tècnics, administradors i personal que hagi de gestionar o participar en projectes informàtics o de l'àmbit tecnològic.

• Persones en general que vulguin accedir a una formació en la Gestió i Direcció de Projectes IT.

Sortides professionals

  • Cap de projecte de l'àrea tecnològica (TI).
  • Director de projecte de l'àrea tecnològica (TI).
  • Responsable de projectes de l'àrea tecnològica (TI).
  • Analista Tecnològic.
  • Scrum Master en projectes tecnològics.
  • Product Owner en projectes tecnològics.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
10 ECTS
(81 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:14/03/2019 Data de fi:20/06/2019
Horari:
Dimarts  19:00 a 22:00Dijous  19:00 a 22:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.200 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs