UP

Agile IT Management. Scrum, DevOps i Lean IT

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

L'interès per l'Agilitat als departaments TIC s'ha consolidat de manera generalitzada i és la tendència amb més projecció a mig termini. Bons indicadors d'aquest fet en són les converses sobre el tema entre membres dels departaments o la gran demanda d'experiència en metodologies com Scrum als perfils que busquen les empreses. Les organitzacions busquen a l'Agilitat una major eficiència, capacitat d'innovació i "time-to-market". Podem observar també en aquesta enquesta recentment realitzada que la major part d'empreses han incorporat Agile o tenen la intenció de fer-ho (l'increment ha estat del 100% en els darrers 4 anys). Així mateix, es pot observar que el 87% de les empreses que han usat Agile, afirmen que ha millorat el benefici dels seus projectes.

Fins ara les iniciatives d'Agilitat s'han introduït generalment als departaments TIC de manera aïllada i seguint iniciatives personals. Alguns han agilitzat la gestió dels projectes Scrum, les operacions amb Kanban o amb Lean IT amb un èxit desigual. Aquest programa ofereix una visió completa i pràctica de les diverses opcions d'aplicació de l'agilitat al desenvolupament de software, a la gestió de la infraestructura i als serveis TIC pels usuaris.

La pràctica i l'aplicabilitat dels coneixements són prioritàries en aquest programa. Gran part del curs es basa en pràctiques aplicades amb eines àgils. Els principals interessats en aquest curs són desenvolupadors, administradors de sistemes, service-desk i responsables de TIC interessats en conèixer en detall l'Agilitat.

Aquest curs aborda de manera completa i pràctica la gestió àgil dels departaments i projectes TIC , incloent continguts integrats de les tres disciplines - Scrum, DevOps i Lean IT - per aplicar-los directament en casos i exemples pràctics.

Objectius

  • Comprendre, avaluar i millorar el funcionament d'una organització àgil a nivell de planificació, de gestió de la demanda, dels projectes i de les operacions.
  • Conèixer a fons i usar de manera pràctica el framework Scrum i els seus components: rols, events i artefactes.
  • Aplicar pràctiques àgils més enllà d'Scrum, com les estimacions, definició i gestió dels requeriments o testing.
  • Conèixer el moviment DevOps (Development+Operations) i entendre amb profunditat les seves pràctiques àgils necessàries com la integració contínua, el desplegament continu i la gestió de la infraestructura.
  • Usar eines com Jira Agile, Confluence, PHPUnit, Jenkins, Sonar, Puppet i Amazon Web Services.
  • Identificar els problemes i les seves causes i definir solucions mitjançant tècniques adreçades a la planificació i execució de millores dels serveis TIC.
  • Conèixer Lean IT, la millora continua i practicar eines Lean com el Lego Game, Value Stream Mapping i el Diagrama A3.

A qui va dirigit

  • Enginyers Informàtics, de Telecomunicacions o similar, tant tècnics com superiors.
  • Desenvolupadors de software, administradors de sistemes i tècnics de Service Desk.
  • Responsables de Serveis d'Informació de perfil tècnic.
A la pràctica professional de les TIC hi ha perfils diversos, tant universitaris com de formació professional i altres. Per tant, el perfil professional d'ingrés -a valorar per la direcció acadèmica del curs- és obert.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
12 ECTS
(90 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:19/02/2019 Data de fi:06/06/2019
Horari:
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs