2 ajuts del 35% per cursar el màster en Cybersecurity Management

La UPC School ofereix dos ajuts del 35%de l’import de la matrícula per cursar el màster en Cybersecurity Management, que s’iniciarà el 3 d’octubre de 2022 en modalitat presencial.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les inquietuds per cursar el màster i sol·licitar l’ajut, i incorporant informació de les seves condicions socioeconòmiques, si escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el proper dia 27 de maig de 2022.

Es realitzarà una valoració de la documentació aportada, que inclourà l’interès mostrat per l’àmbit de la ciberseguretat, la valoració de l’expedient acadèmic, el curriculum vitae i les condicions socioeconòmiques. També es valoraran els perfils de persones que busquin reincorporar-se al mercat professional després d’un període laboral no actiu o aquells que vulguin reorientar el seu perfil professional cap a la ciberseguretat, tot analitzant l’impacte que la formació pugui representar per al seu desenvolupament professional.

Amb l’objectiu de promoure el talent femení dins l’àmbit de la ciberseguretat, en cas d’igualtat de mèrits es prioritzarà l’atorgament dels ajuts a l’estudiantat femení.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb el tècnic del programa a través del telèfon 93 706 80 35 o del formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i/o descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu, és a dir, no podrà ser sol·licitat per persones ja matriculades.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.