Ajut de 1.500€ en la matrícula del màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP)

La UPC School ofereix un ajut de 1.500 € per cursar el màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP), que s’iniciarà el 17 d’octubre del 2022 en modalitat presencial.

Les persones que compleixin el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la documentació següent:

  • Carta de motivació, exposant les raons per cursar el màster i incorporant informació de les condicions socioeconòmiques, si escau.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 13 d’octubre del 2022, abans de les 14.00 h.

Es realitzarà una valoració de la documentació aportada pels sol·licitants i el seu interès en l’àmbit del disseny i l’enginyeria de producte.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud podeu contactar amb la tècnica del programa a través del telèfon 93 669 90 00 o del formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu.

Les sol·licituds de l’ajut es resoldran a mesura que es rebin.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.