Beca Fundación Talgo per cursar el màster en Sistemes Ferroviaris

La Fundación Talgo ofereix un any més la beca Railway Systems per cursar la 15a edició del màster de formació permanent en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica de la UPC School. Aquesta beca completa cobreix el cost total de la matrícula del màster i la realització d’una pràctica professional remunerada a Talgo durant el pròxim curs acadèmic 2024-2025.

Read more

2 ajuts del 25% per al màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica

El màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica presenta un programa de 2 ajuts per matricular-se a la pròxima edició del màster, que començarà el 18 d’octubre de 2024. Els ajuts, per valor de 2.250 € cadascun, cobriran el 25% de l’import de la matrícula i estan destinats a fomentar el desenvolupament professional en l’àmbit ferroviari.

Read more

4 ajuts del 20% per al curs en Intel·ligència Artificial a Través del Món IoT

La UPC School ofereix 4 ajuts del 20% en l’import de la matrícula del nou curs de formació permanent en Intel·ligència Artificial: una Introducció a Través del Món IoT, la primera edició del qual començarà el dia 8 d’abril en modalitat presencial.

Read more

Ajut del 35% en la matrícula del postgrau en Economia Circular

La UPC School ofereix 1 ajut del 35% de l’import de la matrícula del postgrau en Economia Circular. Eines i Estratègies per a la Transició Empresarial Sostenible, que s’iniciarà el 13 de febrer de 2024, en modalitat presencial.

Read more

Ajut del 20% per al postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials

La UPC School ofereix un ajut del 20% de l’import de la matrícula del postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials, que s’iniciarà el 8 de març de 2024 en modalitat presencial a Manresa.

Read more

2 ajuts del 20% per al postgrau en Artificial Intelligence with Deep Learning

La UPC School ofereix dos ajuts del 20% de l’import de la matrícula per cursar el postgrau en Artificial Intelligence with Deep Learning, que s’iniciarà el 5 de febrer de 2024 en modalitat presencial.

Read more