Ajut del 20% per cursar el màster Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística

La UPC School ofereix un ajut del 20% de l’import de la matrícula per cursar el màster Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística, que s’iniciarà el 16 d’octubre de 2020.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les raons per cursar el màster.
  • Informació de les seves condicions socioeconòmiques, si s’escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

 La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 13 d’octubre de 2020, abans de les 14.00h.

Es realitzarà una valoració de l’expedient acadèmic dels sol·licitants i del seu curriculum vitae, experiència professional, interès i experiència en l’àmbit logístic i nivell d’ocupabilitat en el sector una vegada finalitzats els estudis.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb el tècnic del programa a través del telèfon 93 112 08 35 o del formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.