Ajuts Employment Help per a professionals a l’atur o amb rendes baixes

La UPC School posa en marxa una nova edició dels ajuts Employment Help, que es dirigeixen a dos col·lectius: professionals que estiguin actualment a l’atur i també professionals autònoms o treballadors per compte d’altri amb rendes baixes. En ambdós casos, és requisit obligatori que els sol·licitants resideixin a l’Estat espanyol.

Aquests ajuts tenen com a objectiu facilitar la matrícula a una selecció de 25 màsters, postgraus i cursos que s’iniciaran en els primers mesos del 2021. Pel que fa a la quantia, els ajuts cobriran un import de 50 € per ECTS en la matrícula.

La sol·licitud d’ajut Employment Help podrà realitzar-se des del 21 de desembre i fins 7 dies abans de l’inici de cada programa formatiu, com a data límit. Els únics requisits per optar-hi són els següents:

  • Estar a l’atur en el moment d’optar a l’ajut.
  • Ser un professional autònom o un/a treballador/a per compte d’altri amb una mitjana mensual d’ingressos bruts dels darrers quatre mesos que no superi en un 20% el salari mínim interprofessional.

En ambdós casos, és obligatori estar empadronat en un municipi de l’Estat espanyol.

També és necessari estar admès en el programa per al qual es demana l’ajut econòmic.

Més informació i sol·licituds:

Ajuts Employment Help

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.