Ajuts Talent Help per a professionals a l’atur

La nova edició dels ajuts Talent Help recull una selecció de 27 programes de màster i postgrau seleccionats entre l’oferta de formació sobre arquitectura, enginyeria, TIC i management que presenta la UPC School. Els ajuts cobriran un percentatge de l’import de matrícula d’aquests programes de formació permanent, l’inici dels quals tindrà lloc en el primer quadrimestre d’aquest curs acadèmic 2017-2018.

TalentHelp17_cat

La sol·licitud d’ajut Talent Help podrà realitzar-se des de l’1 de setembre de 2017 i fins a 7 dies abans de l’inici de cada programa formatiu. Els únics requisits per optar són estar a l’atur en el moment de fer la sol·licitud i estar admès en el programa per al qual se sol·licita l’ajut econòmic.

Més informació i sol·licituds:

Ajuts Talent Help

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.