Albert Abelló i Oscar Romero, directors del postgrau en Big Data, dirigeixen el projecte Big Data Analytics Lab

Albert Abelló i Oscar Romero, directors del postgrau en Big Data Management and Analytics de la UPC School, han dirigit, a través de l’InLab de la FIB, el projecte Big Data Analytics Lab. Aquest projecte es realitza conjuntament amb una multinacional amb seu a Barcelona i consisteix en la posada en marxa d’una plataforma experimental de Big Data basada en eines Open Source, per tal de facilitar i agilitzar els processos d’anàlisi i el processament de dades que permetran millorar els processos de negoci d’aquesta companyia.

bigdataEl projecte es focalitza en millorar un cas d’ús molt concret, que serveix com a punt de partida per definir i implementar una arquitectura de referència més completa. En la definició de l’arquitectura de referència és on es concreten els diferents components tecnològics. Aquests components tecnològics seran eines de big data, que cal escollir amb cura en funcions de l’estructura de les dades i de les consultes que preveiem que es faran en el futur.

El projecte s’ha realitzat de forma aplicada per tal que els analistes de dades de l’empresa, que necessiten matrius de dades per treballar, puguin triar les variables, veure’n les característiques, la seva distribució i posteriorment aplicar les regles de neteja, de desratització i/o de transformació adients per al seu tractament i anàlisi.

L’inLab FIB, des d’on s’impulsa aquest projecte, ha constituït un equip tècnic de suport als processos analítics i tecnològics esmentats, format per experts en Big Data i mineria de dades, que formaran al personal tècnic de la companyia per garantir la continuïtat del servei més enllà de la durada del projecte. L’inLab FIB és un laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech (UPC) que integra professorat de diferents departaments de la UPC i el seu propi personal tècnic per tal d’oferir solucions en diferents àrees d’enginyeria informàtica.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.