Eloi Coloma, coautor del Llibre Blanc sobre la Implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya

El Llibre Blanc sobre la Definició Estratègica d’Implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya ha estat publicat per la mateixa Generalitat de Catalunya i l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. L’han elaborat membres del grup de coordinació de la Comissió ‘Construïm el Futur’ de l’ITEC, entre els quals hi ha Eloi Coloma, director del màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci de la UPC School, que hi participa com a representant de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

LlibreBlancBIMAquest Llibre Blanc pren com a referència els continguts desenvolupats per la Comissió ‘Construïm el Futur’ de l’ITEC durant el període 2015-2017, en la qual s’ha elaborat una proposta de  transició cap el BIM. El document conté quin és l’estat actual pel que fa al coneixement del BIM, una referència elaborada a partir de diferents enquestes realitzades sobre el seu ús. També s’identifiquen quins són els punts potencials de millora en eficiència i estalvi i quins són els objectius generals i específics per a aquesta implementació. En aquest punt, es despleguen mesures de formació o capacitació del personal de l’Administració i dels seus proveïdors i també es detallen accions per a l’assoliment d’aquests objectius, procediments d’avaluació i el programa d’implementació. El document marca, en definitiva,  les directrius sobre com s’ha d’implementar el BIM a tota l’Administració pública catalana.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.