UP

BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci

Màster Presencial.

Presentació

8a EDICIÓ
UPC School

El BIM (Building Information Modeling) representa per al sector de la construcció un canvi transformacional: genera noves eines que canvien el valor del producte que s'ofereix, implica canvis en els canals de comunicació, els recursos que es necessiten, els canals d'accés als clients, així com la relació amb els col·laboradors. Comporta, per tant, nous models de negoci.

El BIM implica un canvi en les relacions entre les parts. Un cop entesos els fonaments teòrics de la col·laboració BIM, cal aprendre a com implementar-los. Això implica aprendre a modificar les estructures organitzatives i els hàbits de relació humana i contractual.

Les actuals lleis de contractació pública dels països europeus estableixen la conveniència d'adoptar mitjans digitals per a la redacció i execució dels projectes d'edificació i infraestructures i identifica el BIM com un criteri exigible en les contractacions.

L'agost de 2015 el Ministeri de Foment va crear la "Comissió BIM" la qual estableix el full de ruta que convertirà l'ús de BIM en obligatori per tota licitació pública en dues fases: 17 de desembre de 2018 en el cas de Licitacions Públiques d'Edificació, ampliant-se al 26 de juliol de 2019 per a Licitacions Públiques d'Infraestructures.

El programa de màster en BIM Management Steering. Bulding Information Modeling i Nous Models de Negoci, forma professionals preparats per la implantació de nous models de negoci al voltant del BIM que requereixin coneixements relacionats amb la direcció d'empreses, la gestió d'equips, la contractació i el project management. El BIM Management Director assumeix la responsabilitat de tenir una visió global sobre els interessos i necessitats de les parts que participen en tot el cicle de vida de la construcció per tal de formular estratègies per a la implementació i l'ús del BIM tant des del punt de vista tecnològic com cultural. Entendrà els processos que es donen durant tot el cicle de vida dels edificis i les infraestructures, des de la planificació inicial fins a l'explotació. A més el màster aprofita el perfil multidisciplinari dels alumnes per a fer-los treballar plegats per tal de maximitzar el seu coneixement del context global on s'hauran de moure en el futur.

A diferència d'altres programes de formació, l'enfocament multiplataforma d'aquest programa reforça el valor i competitivat dels professionals que s'hi formen. Una formació BIM limitada a una única plataforma no ajuda a cobrir les demandes actuals i encara menys les futures d'un mercat en constant evolució. El màster en BIM Management Steering. Bulding Information Modeling i Nous Models de Negoci permet a l'alumne especialitzar-se com a mínim en una de les sis línies disponibles: Edificació, Instal·lacions, Estructures, Obra Civil, Control d'Obre o Operacions i Manteniment, que intervenen en la realització d'un projecte multidisciplinari. Cadascuna d'aquestes especialitats inclouen el maneig d'almenys dos softwares de modelatge, restant a disposició de l'alumne el material didàctic (vídeos elaborats pels mateixos professors) dels softwares de la resta d'especialitzacions.  D'aquesta manera, s'aconsegueix que els alumnes aprenguin plegats (en el context del projecte que desenvolupen junts) alhora que s'especialitzen en el seu centre d'interès.

L'experiència viscuda durant les 7 edicions anteriors ens ha demostrat que els alumnes amb capacitat de treballar amb diferents plataformes BIM s'han pogut posicionar com a professionals amb un valor diferencial respecte la resta, ocupant diferents rols dins els organigrames de les empreses i institucions del sector.

Aquest programa de formació ha rebut el reconeixement per l'Agència de Certificació Professional ACP, per al compliment del requisit de formació específica d'alguns dels seus perfils. Per a més informació, contactar amb l’ACP.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Modelar amb software BIM un projecte coordinat desenvolupat col·laborativament entre diferents agents de diferents disciplines: Edificació, estructures, instal·lacions, obra civil, operacions i manteniment i gestió 3D i 5D.
 • Entendre la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la interioritzant els seus principis metodològics i ideològics.
 • Treballar un projecte, des de la seva planificació inicial, fins a la seva explotació, entenent els processos que es donen durant tot el cicle de vida dels edificis i les infraestructures.
 • Tenir una actitud proactiva i critica vers el BIM per tal de poder incorporar i aplicar ràpidament nous coneixements i valorar en cada moment la conveniència d'adoptar una tecnologia o una altra.
 • Accedir a nous nínxols de mercat exclusius.
 • Participar i liderar la indústria, present i futura, de la construcció.
 • Dirigir equips de treball que treballin sota metodologia BIM des del punt de vista tècnic, estratègic i humà.
 • Desenvolupar, com a mínim, una especialitat BIM treballant en un projecte bàsic, constructiu i d'operació i manteniment conjuntament i des de l'inici.

A qui va dirigit

A titulats del sector:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics

A professionals i agents de l'edificació que aporten valor en la gestió d'aquests processos:

 • Contractistes i Promotors
 • Projectistes i Calculistes
 • Project Managers
 • Facility Managers
 • Chief Technology Officers (CTO)
 • Gerents d'empreses de serveis associats a qualsevol de les activitats del sector

A altres professionals interessats en:

 • Construcció Industrialitzada
 • Manufactura de Productes per a la Construcció
 • Comunicació mitjançant Realitat Virtual
 • Construcció Digitalitzada
 • Aixecament mitjançant escàners 3D

A persones que ja treballin a empreses que operen en el sector de la construcció o que pretenguin fer-ho i també a aquells professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial.

A nous perfils professionals relacionats amb el BIM management. Aquests rols multidisciplinars solen dur-se a terme per les mateixes persones en petits projectes, però en grans projectes es solen repartir entre diverses persones de diferents companyies.

BIM Director - BIM Manager - BIM Coordinator - Information Manager - BIM Designer - BIM Modeller - BIM Analyst - BIM Expert - BIM Developer - IFC Specialist - BIM Facilitator

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Modelatge i Anàlisi BIM per Obra Civil

Postgrau presencial. Data d'inici: 25/01/2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'estructura al voltant de diferents matèries que s'interrelacionen entre elles a través de la realització d'un projecte multidisciplinari i col·laboratiu.

El màster s'inicia desenvolupant una primera fase, on l'alumne ha d'escollir entre la línia de Modelatge per Edificació o la línia de Modelatge per Obra Civil. Dins la línia d'Edificació tindrà l'opció d'escollir una o més d'una de les tres especialitzacions que hi ha que són edificació, instal·lacions o estructures. Durant aquesta part del programa, l'alumne treballarà de forma individual les estratègies de modelatge.

Posteriorment, comença la part col·laborativa i l'IPD on es treballarà en grups multidisciplinaris. En aquesta part del programa l'alumne pot especialitzar-se en una de les sis línies disponibles: Edificació, Instal·lacions, Estructures, Obra Civil, Control d'Obra o Operacions i Manteniment. Cadascuna d'aquestes especialitats inclouen el maneig de softwares específics. D'aquesta manera, s'aconsegueix que els alumnes aprenguin plegats (en el context del projecte) alhora que es focalitzen en el seu centre d'interès a través de més de 200 hores lectives de formació instrumental especialitzada.

Això no obstant, aquestes especialitats poden personalitzar-se atenent els interessos de cada alumne, fent variacions sobre l'esquema preestablert, barrejant itineraris o complementant-los.

Per altra banda, la realització d'un projecte multidisciplinari i col·laboratiu contribueix que els alumnes adquireixin nocions bàsiques de totes les especialitats tractades en el programa.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
60 ECTS
(324 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:25/01/2019 Fi classes:11/01/2020Fi programa: 30/04/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs