UP

BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci

Màster Presencial.

Presentació

8a EDICIÓ
UPC School

El BIM (Building Information Modelling) representa per al sector de la construcció un canvi transformacional, ja que ofereix noves propostes de valor a tots els agents que participen en el seu cicle de vida. Per altra banda, les actuals lleis de contractació pública dels països europeus, incloent-hi Espanya i Catalunya estableixen l'obligatorietat d'adoptar mitjans digitals per a la redacció i execució dels projectes d'edificiació i infraestructures i reconeixen el BIM com un criteri exigible en les contractacions.

El programa de Màster en BIM Management Steering. Bulding Information Modeling i Nous Models de Negoci, forma als professionals del sector de la construcció perquè siguin capaços de desenvolupar les seves especialitats en aquest nou entorn. Per a aconseguir-ho ofereix 6 especialitats:

 • Desenvolupament de projectes d'Edificació, Instal·lacions, Estructures o Obra civil: Desenvolupament de projectes d'una d'aquestes disciplines a través del modelatge d'informació, la simulació, l'automatització, la coordinació amb altres disciplines i la presa de decisions relatives a aquesta disciplina des d'un punt de vista pluridisciplinari.
 • Gestió de l'Obra: Control de costos, panificació i seguiment d'obra en entorns multidisciplinaris. Des de les fases de redacció de projecte fins al lliurament de l'equipament.
 • Operacions i Manteniment: Desenvolupament de projectes enfocats a optimitzar la fase d'Operacions i Manteniment. Disseny enfocat a l'usuari final amb visió a llarg termini. Realització de models per a Operacions i Manteniment.

Totes aquestes especialitats es desenvolupen de forma paral·lela a través d'un projecte pluridisciplinari que transcorre durant tot el curs. D'aquesta manera, els alumnes de les diferents especialitats aprenen els uns dels altres al mateix temps que van aprofundint en la seva pròpia especialitat.

Per altra banda, tots els alumnes es capaciten per al BIM Management, doncs és una matèria transversal que ocupa totes les activitats. Els rols relatius a aquesta disciplina, com ara els BIM Coordinators, els BIM Managers o els BIM Directors estan íntimament connectats de la realitat del treball que desenvolupen la resta d'agents. De forma recíproca, qualsevol professional que interactuï amb d'altres emprant BIM ha de tenir coneixements bàsics en BIM Managment, doncs el BIM estableix un context de col·laboració on la gestió del projecte és molt més participativa i corresponsable del que ho era tradicionalment.

Per tant, el nostre programa ofereix una formació que cobreix tant els aspectes instrumentals com els de gestió, fet que és molt apreciat pel mercat professional. Per aquesta raó, la majoria dels que busquen feina a començar el programa la troben abans d'acabar-lo.

Aquest programa de formació ha rebut el reconeixement per l'Agència de Certificació Professional ACP, per al compliment del requisit de formació per a l'acreditació de BIM Manager. Per a més informació contactar amb l'ACP.


Objectius

 • Entendre la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la interioritzant els seus principis metodològics i ideològics.
 • Desenvolupar un projecte coordinat amb BIM, col·laborant amb els diferents agents que intervenen en el cicle de vida de la construcció: arquitectes, aparelladors, enginyers, contractistes, gestors de l'obra, promotors, operadors, gestors del projecte i usuaris finals.
 • Especialitzar-se en l'aplicació del BIM en, com a mínim, un dels següents àmbits: Edificació, Instal·lacions, Estructures, Obra Civil, Gestió d'Obra o Operacions i Manteniment.
 • Tenir una actitud proactiva i critica vers el BIM per tal de poder incorporar i aplicar ràpidament nous coneixements i valorar en cada moment la conveniència d'adoptar una tecnologia o altra.
 • Accedir a nous nínxols de mercat exclusius.
 • Participar i liderar la indústria, present i futura, de la construcció.
 • Dirigir equips de treball que treballin sota metodologia BIM des del punt de vista tècnic, estratègic i humà.

A qui va dirigit

A titulats del sector:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics

A professionals i agents de l'edificació que aporten valor en la gestió d'aquests processos:

 • Contractistes i Promotors
 • Projectistes i Calculistes
 • Project Managers
 • Facility Managers
 • Chief Technology Officers (CTO)
 • Gerents d'empreses de serveis associats a qualsevol de les activitats del sector

A altres professionals interessats en:

 • Construcció Industrialitzada
 • Manufactura de Productes per a la Construcció
 • Comunicació mitjançant Realitat Virtual
 • Construcció Digitalitzada
 • Aixecament mitjançant escàners 3D

A persones que ja treballin a empreses que operen en el sector de la construcció o que pretenguin fer-ho i també a aquells professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial. El ventall és ampli, doncs la nostra innovadora metodología d’aprenentatge permet que diferents perfils professionals puguin desncoupar-se en el mateix programa

A nous perfils professionals relacionats amb el BIM management. Aquests rols multidisciplinars solen dur-se a terme per les mateixes persones en petits projectes, però en grans projectes es solen repartir entre diverses persones de diferents companyies.

BIM Director - BIM Manager - BIM Coordinator - Information Manager - BIM Designer - BIM Modeller - BIM Analyst - BIM Expert - BIM Developer - IFC Specialist - BIM Facilitator

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Modelatge i Anàlisi BIM per Obra Civil

Postgrau presencial. Data d'inici: 25/01/2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'estructura al voltant de diferents matèries que s'interrelacionen entre elles a través de la realització d'un projecte multidisciplinari i col·laboratiu.

El màster s'inicia desenvolupant una primera fase, on l'alumne ha d'escollir entre la línia de Modelatge per Edificació o la línia de Modelatge per Obra Civil. Dins la línia d'Edificació tindrà l'opció d'escollir una o més d'una de les tres especialitzacions que hi ha que són edificació, instal·lacions o estructures. Durant aquesta part del programa, l'alumne treballarà de forma individual les estratègies de modelatge, coordinació, càlcul i automatització de la disciplina que esculli.

Posteriorment, comença la part col·laborativa on es treballarà en grups multidisciplinaris. En aquesta part del programa l'alumne pot especialitzar-se en una de les sis línies disponibles: Edificació, Instal·lacions, Estructures, Obra Civil, Control d'Obra o Operacions i Manteniment. Cadascuna d'aquestes especialitats inclouen el maneig de softwares específics. D'aquesta manera, s'aconsegueix que els alumnes aprenguin plegats (en el context del projecte) alhora que es focalitzen en el seu centre d'interès a través de més de 150 hores lectives de formació instrumental especialitzada.

Això no obstant, aquestes especialitats poden personalitzar-se atenent els interessos de cada alumne, fent variacions sobre l'esquema preestablert, barrejant itineraris o complementant-los.

Per altra banda, la realització d'un projecte multidisciplinari i col·laboratiu contribueix que els alumnes adquireixin nocions bàsiques de totes les especialitats tractades en el programa.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
60 ECTS
(324 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:25/01/2019 Fi classes:11/01/2020Fi programa: 30/04/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs