UP

BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci

Màster Presencial.

Presentació

8a EDICIÓ
UPC School

El BIM (Building Information Modeling) s'està implantant a gran velocitat en el nostre país i a l'estranger. Això fa que, a la vegada, el nivell de maduresa que s'exigeix sigui cada vegada més alt. Quan un client demana BIM, ja no en té prou en obtenir models d'informació del que està promovent. El que vol és que els seus proveïdors, siguin redactors de projectes, contractistes o gestors, emprin aquesta metodologia per oferir un producte de major qualitat, amb més valor afegit i amb menys riscos. Aquesta exigència requereix que tots els professionals del sector adquireixin noves capacitats per complementar els rols que actualment desenvolupen o que, fins i tot, puguin assumir noves responsabilitats relatives a la gestió de la informació.

Per altra banda, el BIM és una disciplina multidisciplinari que demana treballar de forma coordinada i col·laborativa, un fet que posa de manifest la necessitat d'adquirir noves competències professionals en aquest sentit. Per aquesta raó, el màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci ofereix un entorn d'aprenentatge multidisciplinari. Així doncs, els alumnes poden triar i aprofundir en aquells coneixements que més els interessin a mesura que avança el curs.

El nostre programa ofereix una formació integral que cobreix tant els aspectes instrumentals com els de gestió, un bagatge que és molt apreciat pel mercat professional. L'ocupabilitat de l'alumnat és tan alta que tots els que busquen feina en començar el programa la troben, fins i tot abans d'acabar-lo.

El màster ha rebut el reconeixement per part de l'Agència de Certificació Professional (ACP) per complir els requisits de formació per a l'acreditació com a BIM Manager.


Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Redactar projectes d'arquitectura, instal·lacions, estructures o obra civil.
 • Desenvolupar projectes constructius durant la fase d'execució del projecte.
 • Emprar BIM durant la fase d'operacions i manteniment.
 • Calcular el cost d'execució del projecte i planificar la seva construcció.
 • Gestionar projectes a través del BIM verificant l'acompliment dels requisits d'un projecte, analitzant el contingut dels models que el representen i organitzant processos de treball que permetin la coordinació multidisciplinària.
 • Interpretar els plecs de licitació amb clàusules relatives al BIM per tal de dimensionar correctament els recursos necessaris per donar-los resposta.
 • Entendre la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la interioritzant els seus principis metodològics i ideològics.
 • Accedir a nous nínxols de mercat exclusius.

A qui va dirigit?

Aquest programa està dirigit a persones que ja treballin en empreses que operen en el sector de la construcció o que pretenguin fer-ho i també a aquells professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial. Com ara:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics
 • Contractistes i Promotors
 • Project Managers
 • Facility Managers

El ventall és ampli, perquè la nostra innovadora metodologia d'aprenentatge permet que diferents perfils professionals puguin desenvolupar-se en el mateix programa, aprenent els uns de l'altres i establint relació de networking que els seran molt útils en un futur.

Sortides professionals

Les sortides professionals d'aquest programa són diverses.

 • Mantenir el perfil professional actual incorporant-hi les competències necessàries per a desenvolupar-lo amb BIM. Aquesta sortida és la més immediata, perquè actualment hi ha una gran demanda de professionals que puguin aplicar BIM en la seva disciplina professional.
 • Treballar en un rol especialitzat en BIM, com ara BIM Director, BIM Manager, BIM Coordinator, Information Manager, BIM Analyst, IFC Specialist, BIM Modeler, etc.
 • Esdevenir el responsable de la implantació del BIM en una empresa. Molts dels nostres alumnes són reclutats per empreses perquè els ajudin a desenvolupar una estratègia per a implementar el BIM en la seva organització. De fet, alguns d'ells fan el seu treball final de màster en aquesta direcció.
 • Crear una Start-Up relacionada amb el BIM. En l'últim tram del programa els alumnes aprenen a convertir el que han après en un nou model de negoci que els permeti diferenciar-se de la competència oferint noves propostes de valor as seus clients. Molts ho apliquen a les seves pròpies empreses, però d'altres acaben creant noves empreses de serveis a l'acabar al màster.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Modelatge i Anàlisi BIM per Obra Civil

Postgrau presencial. Data d'inici: 25/01/2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'estructura al voltant de diferents matèries que s'interrelacionen entre elles a través de la realització d'un projecte multidisciplinari i col·laboratiu.

El màster s'inicia desenvolupant una primera fase, on l'alumne pot accedir a diversos continguts sobre modelatge d'Arquitectura, Instal·lacions, Estructures i Obra civil. Els continguts permeten treballar les estratègies de modelatge, coordinació, càlcul i automatització dels àmbits escollits amb l'acompanyament de docents experts en el seu ús professional.

Posteriorment, comença una segona fase on es treballarà en grups multidisciplinaris. En aquesta part, l'alumne pot aprofundir en els coneixements necessaris per a desenvolupar Projectes d'Arquitectura, Instal·lacions, Estructures o Obra Civil mitjançant BIM. També pot aprendre a gestionar l'obra i l'equipament un cop construït. Els alumnes aprenen plegats en el context d'un encàrrec multidisciplinari mentre es focalitzen en els seus centres d'interès a través de més de 150 hores lectives de formació instrumental especialitzada.

El programa ofereix diferents itineraris d¿aprenentatge on els alumnes poden aprofundir en els coneixements que més els interessa a mesura que avança el curs. Demana informació dels possibles itineraris, i decideix quin és el que s¿adequa més al teu perfil o als teus interessos.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
60 ECTS
(324 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:25/01/2019 Fi classes:11/01/2020Fi programa: 30/04/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs