Els nous postgraus i cursos per al curs 2022-2023

Mobilitat urbana, transformació del cànnabis, IT business agility, innovació a l’administració pública i cloud computing són els eixos de les noves propostes formatives que la UPC School presenta per aquest curs acadèmic 2022-2023. Programes formatius de nova creació dissenyats especialment per cobrir les necessitats professionals més emergents.

El catàleg de màsters, postgraus i cursos de la UPC School està avalat per la qualitat en la recerca i transferència de coneixement que fa la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a les necessitats del sector productiu. L’objectiu de la formació és, per tant, avançar-se a les noves demandes del mercat, gràcies a la innovació que la UPC desenvolupa en els seus centres docents i de recerca i a la vinculació de les més de 350 empreses i institucions que hi col·laboren. El vincle entre docència teoricopràctica i entorn productiu és el tret distintiu de l’oferta de la UPC School.

Entre l’oferta formativa d’aquest curs 2022-2023, destaquem aquests 5 programes de nova creació:

POSTGRAUS

Postgrau en Cloud Computing Architecture. En només 10 anys, l’àmbit de les infraestructures en informàtica ha evolucionat des de la instal·lació de routers i l’administració de sistemes operatius, cap a la creació dels actuals datacenters virtuals que anomenem cloud. Aquest canvi disruptiu ha convertit els serveis en el núvol en una eina imprescindible per a qualsevol organització, que permet més seguretat i més productivitat. Aquest postgrau aprofundeix en l’arquitectura de sistemes i l’aprovisionament d’infraestructura al núvol, utilitzant els serveis oferts per dos dels proveïdors més importants, com són AWS i Google Cloud Platform.

IncubationPostgrau en Innovació a l’Administració Pública. Organitzat en col·laboració amb el Centre Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics de la Diputació de Barcelona (CIISP), aquest programa neix amb la voluntat de contribuir a crear una generació de professionals públics que entenguin la innovació com una obvietat corporativa, que a llarg termini ha d’implicar un canvi cultural i de creació de valor a l’administració pública.

Postgrau en IT & Business Agility. L’agilitat organitzativa és una de les característiques bàsiques de qualsevol empresa que estigui en un procés de transformació digital. Permet una major eficiència, capacitat d’innovació i time-to-market. Aquest postgrau aborda, des de la pràctica, la gestió àgil de les iniciatives tecnològiques per aplicar-los directament en casos i exemples pràctics. Els rols més habituals entre els assistents són: enginyers de software, caps de projecte, scrum masters o product owners i responsables TIC o d’innovació.

Postgrau en Tecnologies de Producció i Transformació del Cànnabis. Desenvolupat conjuntament amb el Cannabis Hub, aquesta aposta formativa busca explorar l’enorme potencial agrotecnològic i de transformació social i econòmica del cànnabis sativa L, l’ús del qual per a diferents indústries, des de la salut, el sector tèxtil, l’alimentació o la construcció, s’expandeix de forma imparable. Els estudiants faran un complet viatge des dels diferents usos i tècniques de cultiu de la planta del cànnabis sativa L, passant pels diferents processos de transformació fins a la posterior comercialització de productes derivats, amb un èmfasi especial en els aspectes legals, tècnics i de qualitat.

CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Curs de formació contínua en New Trends on Urban Mobility. A Europa, el sector de la mobilitat és un component crucial d’estabilitat i de creixement econòmics.  Aquest curs, impulsat per l’EIT Urban Mobility, té com a objectiu ensenyar als professionals els components clau de la transformació de la mobilitat, ajudar les institucions a adaptar-se a aquest mercat canviant, impulsar la competitivitat de la UE i brindar als ciutadans els beneficis del progrés tecnològic. S’ofereix en doble modalitat: semipresencial i en línia.

SEMINARIS

Seminari: “El Desplegament de les ZBE als Municipis. Etapes i Reptes”. Des del 2021, el marc normatiu espanyol obliga a desenvolupar Zones de Baixes Emissions (ZBE o LEZ, per les sigles en anglès) per millorar la qualitat de l’aire als municipis. El seminari està dirigit al personal tècnic dels ajuntaments dels municipis afectats per la implantació imminent o futura de la zona de baixes emissions, així com qualsevol tècnic amb inquietuds a la matèria. Aquest seminari està finançat per l’EIT Urban Mobility, per la qual cosa no tindrà cap cost en la matrícula per als seus participants.

La UPC School es compromet en oferir facilitats econòmiques en la matrícula de la seva oferta formativa per al nou curs acadèmic 22-23. Actualment, té actives les següents promocions i programes d’ajuts:

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.