Els nous postgraus i cursos per al curs 2022-2023

Mobilitat urbana, transformació del cànnabis, IT business agility, innovació a l’administració pública i cloud computing són els eixos de les noves propostes formatives que la UPC School presenta per aquest curs acadèmic 2022-2023. Programes formatius de nova creació dissenyats especialment per cobrir les necessitats professionals més emergents.

El catàleg de màsters, postgraus i cursos de la UPC School està avalat per la qualitat en la recerca i transferència de coneixement que fa la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a les necessitats del sector productiu. L’objectiu de la formació és, per tant, avançar-se a les noves demandes del mercat, gràcies a la innovació que la UPC desenvolupa en els seus centres docents i de recerca i a la vinculació de les més de 350 empreses i institucions que hi col·laboren. El vincle entre docència teoricopràctica i entorn productiu és el tret distintiu de l’oferta de la UPC School.

Entre l’oferta formativa d’aquest curs 2022-2023, destaquem aquests 5 programes de nova creació:

POSTGRAUS

Postgrau en Cloud Computing Architecture. En només 10 anys, l’àmbit de les infraestructures en informàtica ha evolucionat des de la instal·lació de routers i l’administració de sistemes operatius, cap a la creació dels actuals datacenters virtuals que anomenem cloud. Aquest canvi disruptiu ha convertit els serveis en el núvol en una eina imprescindible per a qualsevol organització, que permet més seguretat i més productivitat. Aquest postgrau aprofundeix en l’arquitectura de sistemes i l’aprovisionament d’infraestructura al núvol, utilitzant els serveis oferts per dos dels proveïdors més importants, com són AWS i Google Cloud Platform.

IncubationPostgrau en Innovació a l’Administració Pública. Organitzat en col·laboració amb el Centre Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics de la Diputació de Barcelona (CIISP), aquest programa neix amb la voluntat de contribuir a crear una generació de professionals públics que entenguin la innovació com una obvietat corporativa, que a llarg termini ha d’implicar un canvi cultural i de creació de valor a l’administració pública.

Postgrau en IT & Business Agility. L’agilitat organitzativa és una de les característiques bàsiques de qualsevol empresa que estigui en un procés de transformació digital. Permet una major eficiència, capacitat d’innovació i time-to-market. Aquest postgrau aborda, des de la pràctica, la gestió àgil de les iniciatives tecnològiques per aplicar-los directament en casos i exemples pràctics. Els rols més habituals entre els assistents són: enginyers de software, caps de projecte, scrum masters o product owners i responsables TIC o d’innovació.

Postgrau en Tecnologies de Producció i Transformació del Cànnabis. Desenvolupat conjuntament amb el Cannabis Hub, aquesta aposta formativa busca explorar l’enorme potencial agrotecnològic i de transformació social i econòmica del cànnabis sativa L, l’ús del qual per a diferents indústries, des de la salut, el sector tèxtil, l’alimentació o la construcció, s’expandeix de forma imparable. Els estudiants faran un complet viatge des dels diferents usos i tècniques de cultiu de la planta del cànnabis sativa L, passant pels diferents processos de transformació fins a la posterior comercialització de productes derivats, amb un èmfasi especial en els aspectes legals, tècnics i de qualitat.

CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Curs de formació contínua en New Trends on Urban Mobility. A Europa, el sector de la mobilitat és un component crucial d’estabilitat i de creixement econòmics.  Aquest curs, impulsat per l’EIT Urban Mobility, té com a objectiu ensenyar als professionals els components clau de la transformació de la mobilitat, ajudar les institucions a adaptar-se a aquest mercat canviant, impulsar la competitivitat de la UE i brindar als ciutadans els beneficis del progrés tecnològic. S’ofereix en doble modalitat: semipresencial i en línia.

La UPC School es compromet en oferir facilitats econòmiques en la matrícula de la seva oferta formativa per al nou curs acadèmic 22-23. Actualment, té actives les següents promocions i programes d’ajuts:

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.