Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en IT & Business Agility
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

Presentació

Edició
4a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.500€ 3.150€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 08/02/2022
Data de fi: 30/06/2022
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?

L’interès per l’agilitat de negoci a les organitzacions s'ha consolidat de manera generalitzada, tant dins els departaments TIC com en l'estratègia empresarial. En són indicadors la gran demanda d'especialistes i de certificacions en Scrum, Kanban, Lean o DevOps, així com les recurrents converses sobre el tema a les xarxes socials i dins de les mateixes empreses.

L'agilitat organitzativa és una de les característiques bàsiques de qualsevol empresa que estigui en un procés de transformació digital. Permet una major eficiència, capacitat d'innovació i time-to-market. Podem observar també que la major part d'empreses en processos de transformació digital han incorporat Agile o tenen la intenció de fer-ho (l'increment ha estat del 100% en els darrers quatre anys). Així mateix, el 87% de les empreses que han utilitzat metodologies àgils constaten una millora en el benefici dels seus projectes.

Fins ara, les iniciatives d'agilitat s'han introduït generalment als departaments TIC de manera aïllada i seguint iniciatives personals. Alguns han agilitzat la gestió dels projectes amb Scrum o les operacions amb Kanban o Lean IT amb un èxit desigual. Aquest programa ofereix una visió completa de les diverses opcions d'aplicació de l'agilitat en el desenvolupament de software, en la gestió de la infraestructura o en els serveis TIC per als usuaris.

La pràctica i l'aplicabilitat dels coneixements són elements centrals en aquest programa. La gran majoria de les classes tenen un component aplicat, sigui parcial o total com a taller.

Aquest postgrau s'adreça a professionals que vulguin treballar en organitzacions amb una cultura més àgil i moderna, així com aquells que volen contribuir a transformar la seva organització. Els rols més habituals entre els assistents són: enginyers de software, caps de projecte, scrum masters o product owners, responsables TIC o tècnics IT en general.

El postgrau en IT & Business Agility aborda, des de la pràctica, la gestió àgil dels departaments i projectes TIC, incloent-hi continguts integrats de les tres disciplines - Scrum, Lean IT i DevOps - per aplicar-los directament en casos i exemples pràctics.

Es prepararà també als estudiants per a l'examen de la Certificació PSM 1 de Scrum.org.

PSM1 Scrum.org

Objectius
 • Aplicar agilitat a les organitzacions, tant les digitals com les grans empreses i consultores, de la mà de grans professionals amb experiència real en el treball amb equips, managers i alts executius.
 • Comprendre, avaluar i millorar el funcionament d'una organització àgil a efectes de planificació i gestió de la demanda, dels projectes i de les operacions.
 • Conèixer a fons i utilitzar el framework Scrum, principalment per gestionar projectes i productes digitals, però també per a altres iniciatives de les empreses.
 • Conèixer a fons i utilitzar el mètode Kanban, amb l'objectiu de dissenyar i millorar sistemes amb el mètode STATIK (Systems Thinking Approach To Introducing Kanban).
 • Conèixer Lean IT, la millora contínua i la pràctica d'eines Lean com són el Lego Game, el Value Stream Mapping i el Diagrama A3.
 • Conèixer altres models àgils potents com ara Management 3.0, Flight Levels, Agile HR o Agile Leadership.
 • Aprofundir en pràctiques àgils com ara Story Mapping, Impact Mapping, Lean UX Canvas, Design Sprint, estimacions o retrospectives d’alt rendiment, entre d'altres.
 • Conèixer els processos DevOps, i les pràctiques de treball associades com són el testing automatitzat, la integració contínua, les arquitectures modernes, el cloud o l'enginyeria DevOps.
A qui va dirigit?
 • Graduats en Enginyeria Informàtica, graduats en Telecomunicacions o altres enginyeries.
 • Desenvolupadors de software, administradors de sistemes i tècnics de service desk.
 • Responsables de serveis d'informació de perfil tècnic.
En la pràctica professional de les TIC hi ha perfils diversos, tant universitaris com de formació professional i d'altres. Per tant, el perfil professional d'ingrés es valorarà en funció del curriculum vitae.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 30h
Business Agility
 • Introducció a la Business Agility.
 • Model d'agilitat empresarial.
 • Casos d'estudi d'agilitat empresarial.
2 ECTS 15h
Lean IT
 • Lean
  • Presentació i introducció a Lean.
  • Sistemes de producció.
  • Els principis Lean i tipus de residus.
  • Comprenent i millorant el flow.
  • Transformació Lean.
  • Estadística bàsica per al control de processos.
 • Kanban
  • Kanban I i II.
  • Flight Levels.
5 ECTS 54h
Agile Product Development
 • Scrum
  • Scrum framework.
  • Mites d'Scrum.
  • Entenent Done i els esdeveniments d'Scrum.
  • Taller de retrospectives.
  • Scrum escalat.
  • Aplicant Scrum fora d'IT.
 • Agile pràctic a l'empresa
  • Agile human resources (HR).
  • Agile leadership.
  • Desplegant Scrum en equips.
  • Casos pràctics d'Scrum en IT.
  • Suport a executius en adopcions d'Agile.
 • Disseny i product management
  • Descobriment i planificació de producte.
  • Taller de definició i planificació de producte.
  • Product management i PO.
 • Coaching i creixement d'equips
  • Management 3.0: gestió àgil d'equips.
  • El rol de l'agile coach.
  • Facilitació de conflictes.
  • Equips d'alt rendiment al món real.
  • Liberating structures.
 • Disseny d'experiència d'usuari (UX)
  • Lean, Agile i UX
  • Design Sprint I i II.
2 ECTS 18h
DevOps: Development & Operations
 • Processos DevOps: deployment pipeline
 • Lab DevOps
  • Agile testing.
  • Automatització de proves.
  • Integració contínua.
  • Arquitectures modernes i cloud.
  • Equips DevOps en acció.
  • Arquitectura de contenidors.
2 ECTS 3h
Projecte Final
El projecte final ha de sintetitzar i integrar les competències adquirides durant el postgrau. Ha de donar resposta a un dels següents objectius:

 • Desenvolupar un producte basat en software fent ús de pràctiques àgils (definició, planificació, seguiment, proves i automatització).
 • Aplicar la millora de processos o fer un redisseny organitzatiu seguint la filosofia Lean o Agile en una organització.
 • Aplicar les pràctiques o la tecnologia DevOps per automatitzar un procés i la seva infraestructura de desenvolupament de software.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Ballarín Latre, Àlex
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic en Informàtica per la Universitat Politència de Catalunya. És soci fundador d'ITNOVE.com, des d'on ajuda a incorporar l'agilitat a les organitzacions. Professional Scrum Master Trainer a Scrum.org i coordinador del Barcelona Scrum Meetup.
Professorat
 • Albareda Conejo, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB), llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la UB i màster en Marketing Online. Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a Senior Product Owner a Lidl SCRM International Hub i responsable de Transformació Digital a WOUF amb una experiència de més de deu anys. Ha impartit docència de Mobile Marketing a l'Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP - UB) en el grau de Publicitat i Relacions Públiques durant quatre anys.
 • Ballarín Latre, Àlex
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic en Informàtica per la Universitat Politència de Catalunya. És soci fundador d'ITNOVE.com, des d'on ajuda a incorporar l'agilitat a les organitzacions. Professional Scrum Master Trainer a Scrum.org i coordinador del Barcelona Scrum Meetup.
 • Bisello, Sergio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Computació per la Universitat Simón Bolivar. Acumula més de vint anys d'experiència en empreses multinacionals com Diebold Nixdorf, Indra, DMI Computer, Skyscanner, Thoughtworks i N26.
 • Coloma Guerrero, David
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Executive MBA per Esade. Accredited Kanban Trainer por Kanban University i agile coach a Itnove. Va ser responsable de planificació a la Direcció General de Seguretat Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i consultor sènior en estratègia i innovació a Cynertia Consulting.
 • Dominguez Espinoza, Luis Miguel
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat de Lima. MBA per la Universitat del Pacífic. Màster en Comunicació Digital per la Universitat Ramon Llull. Actualment és design research lead for product strategy a Telefónica I+D i director del programa Design Doing de l'Imagine Creativity Center. Acumula una experiència de més de quinze anys en conceptualització de productes digitals i els últims nou anys ha treballat per a diferents productes com Firefox US i Firefox Hello, Movistar Vídeo (Llatinoamèrica) i projectes de salut electrònica.
 • Escudero Sabadell, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politènica de Catalunya. Certificat en Testing Advanced Manager pel Comitè Internacional de Qualificació en Proves de Programari (ISTQB), Agile Testing per l'International Software Quality Institute (ISQI) i Professional Scrum Master I (PSM I) per Scrum.org. Expert en la implantació de metodologies, qualitat del programari i testing.
 • Fairén Terrafeta, Víctor

  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa com a freelance, ajudant a millorar el món, acompanyant i guiant a les empreses en el seu camí de transformació digital. Professional Scrum Master (PSM), instructor acreditat de SAFe (SPC 4.5), certificat com a Kanban Management Professional, formador de management 3.0 i Lean IT Foundation.
 • Falguera Portís, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer informàtic per la UPC i Màster en Lean Six Sigma Blackbelt. Actualment estic treballant com a Director de la Pràctica de Business Transformation a la multinacional UST Global, participant molt activament en transformacions de grans empreses i col·laborant amb diversos equips de transformació a diferents països.
 • Freixas Vidal, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en IT Project Management per la UPC i postgraduat en Web 2.0 per la UPC. Senior digital project manager al FC Barcelona (FCB), acumulant experiència de més de deu anys en la publicació de diversos projectes digitals del FCB. Gestió de projectes informàtics per a entitats polítiques de rellevància. Head of digital al despatx d'advocats AG Abogados.
 • Hernández Solà, Guillem
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es dedica activament al desenvolupament regular com a desenvolupador de sistemes focalitzat en l'automatització, fomentant una mentalitat de DevOps mentre continua avançant cap al lliurament continu. També és formador professional de la certificació Professional Scrum Master (PSM) a Scrum.org, instructor autoritzat per ICAgile i defensor de DevOps especialitzat en desenvolupament de programari àgil, codi net, lliurament continu i Scrum.
 • Martínez Caldwell, Pol
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Enginyeria Mecànica per la Universitat d'Aarhus (Dinamarca). Recerca i desenvolupament d'un dels millors cabalímetres del món per ultrasò (ultrimis), dut a terme dins el marc de treball Scrum. Evangelista en Scrum per a desenvolupament de Hardware. Formador en metodologies Àgils i Scrum Master amb més de 6 anys d'experiència en entorns Àgils.
 • Miquel Becker, Susanna

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Instructora certificada en Strengths-Based Education per Gallup. Cofundadora del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. Consultora i instructora en l'aplicació i gestió de les fortaleses individuals i en equips, per ajudar les organitzacions a col·locar a la persona en el centre de les metodologies àgils i innovadores, impulsant el camí cap a la Cultura Transformacional. Coautora del llibre "Diversitat invisible i Cultura Transformacional".
 • Mumenthaler, Andres
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Informàtica per la Universitat de Palermo (UP). Actualment treballa de manera independent com a enterprise agile coach & trainer. És un experimentat agent de canvi amb més vint-i-cinc anys d'experiència. Ha treballat en múltiples transicions àgils a gran escala a quatre continents diferents, col·laborant amb directius i equips en empreses de diferents indústries i dimensions. El 2010 va començar a impartir Administració de Projectes a la UP, on més endavant va crear la matèria Mètodes Àgils. Coach de Sistemes Organitzacionals i Relacionals (ORSC).
 • Mundo Ferrus, Martí
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Fotografia (especialitat en Multimèdia) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Postgraduat en Sistemes i Tecnologies de la Informació Corporatius per la Universitat Oberta de Catalunya. Certificat en Scrum Master (CSM) per Scumalliance.org i Google Analytics IQ per Google. Actualment és manager de l'equip d'UX&Design en Atrápalo. Compta amb més de quinze anys d'experiència en productes i serveis digitals, liderant projectes tant en consultoria per a sectors (Administració pública, educació, assegurances, utilities, etc.), com en client final (banca i e-commerce).
 • Pozo Guerrero, Santiago
  Veure perfil a Linkedin
  Agile coach amb experiència en startups i multinacionals. El seu propòsit és ajudar a les empreses a generar un coneixement col·lectiu que permeti respondre a les necessitats de mercat amb la major brevetat possible. Compta amb les certificacions Professional Scrum Master I i II (PSM I i II) i Professional Agile Leadership (PAL) d'Scrum.org i és organitzador del primer Meetup a Espanya sobre Flight Levels.
 • Puig Soler, Pio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer electrònic per la Universitat Politècnica de Catalunya. MBA per la Universitat Rovira i Virgili. Gallup-Certified Strengths Coach. Fundador i impulsor de TalentUp!, per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. La seva formació i experiència integren tres peces clau, tecnologia, metodologia i persones, per transformar les organitzacions, fent realitat la Cultura Transformacional. Coautor del llibre "Diversitat invisible i Cultura Transformacional"
 • Reig Armero, Xavier

  Enginyer superior en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Project Management i Software Development per la Carnegie Mellon al campus de Silicon Valley. Project manager a Microsoft USA i Londres. Project manager a Softonic. Chief information officer (CIO) a Beezy, una startup amb seu a Barcelona.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Facultat d'Informàtica de Barcelona. FIB (UPC)
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
 • Itnove SL
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Agile manager.
 • Agile coach.
 • Scrum manager.
 • Team leader.
 • Product owner.
 • Product manager.

Notícies

Altres notícies
ITNOVE: Business Agility i el Sostre de Vidre d'Agile
01-03-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 83
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar