Eva Villegas: “Conèixer l’entorn i l’usuari és essencial per a l’èxit de qualsevol producte o servei”

Eva Villegas Portero és Doctora en Experiència d’Usuari i Gamificació per la Universitat Ramon Llull (URL), màster en Creació Multimèdia i Serious Games per La Salle (URL) i màster en Tecnologies Accessibles per als Serveis de la Societat de la Informació per la UOC. Professora i coordinadora del grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia del CITM-UPC. Aquest bagatge acadèmic i una experiència professional de més de 20 anys desenvolupant projectes vinculats a l’experiència d’usuari per a empreses l’ha portat a dirigir el nou postgrau en Advanced UX: Design, Research and Emerging Technologies que la UPC School posarà en marxa al novembre de 2024. En aquesta entrevista ens dona més detalls.

  • Segons el Digital Talent Overview de 2022, els dissenyadors d’Interface (UI) i d’experiència d’usuari (UX) han experimentat un creixement del 53% respecte al 2020. A quins factors atribueixes aquest bon moment de la professió?

Durant anys, diversos projectes han demostrat que conèixer les motivacions, requisits i necessitats de les persones durant el procés de desenvolupament és un factor clau que permet obtenir més acceptació dels productes un cop surten al mercat. Aquestes evidències han fet possible que un perfil com el de consultor en user experience formi part dels equips de creació, desenvolupament, avaluació i innovació de productes i serveis.

  • Quines consideres que són les habilitats clau que un professional UX ha de tenir?

Les habilitats clau per portar amb èxit un projecte es basen en la formació, tenir una bona base tant teòrica com pràctica, un aspecte que et permet tenir criteri per prendre decisions encertades pel que fa a les metodologies i les tècniques aplicables segons el tipus de projecte, d’usuari i de context. A més a més, disposar de coneixements en disseny inclusiu i accessibilitat et dona un alt valor afegit respecte als coneixements més generalistes de la disciplina.

  • Quines tendències futures preveus en el camp de la UX i com creus que impactaran en la professió?

La principal tendència de l’experiència d’usuari és clara: s’ha convertit en una necessitat en diferents àmbits. Per tant, és un perfil que ha d’evolucionar a mesura que evolucionen aquests àmbits d’aplicació. Els perfils de professionals de l’experiència d’usuari han d’estar preparats per adaptar-se de forma efectiva als canvis. Entendre com funciona la psicologia humana, què significa el context, què implica seguir unes normatives i quin és el seu abast, quines problemàtiques i avantatges hi poden haver o com es poden utilitzar diferents tecnologies en el nostre benefici seran factors clau que tot professional haurà de saber entendre. Les empreses tendeixen a contractar perfils amb anys d’experiència per poder ser eficients des del primer dia, ja que és un perfil que pot impactar en els processos, així que tenir coneixements de diversos sectors i entendre com podem adaptar-nos a d’altres és una competència clau per a les futures incorporacions laborals.

  • Al novembre posareu en marxa la 1a edició del postgrau en Advanced UX: Design, Research and Emerging Technologies. Per què un professional que desitgi desenvolupar la seva carrera en l’especialitat de l’user experience hauria de triar aquesta formació? Quin valor diferencial li aportarà?

Abans de proposar el postgrau, hem analitzat què està succeint en l’àmbit docent de graus actuals i què demanda l’empresa. La conclusió ha estat clara, tot i haver-hi moltes formacions en UX, i depenent del tipus de formació realitzada amb anterioritat, hi ha coneixements que els alumnes només poden obtenir un cop accedeixen al sector. Una bona base de coneixement de factors humans, bon coneixement específic de l’entorn, bon criteri en la presa de decisions de metodologies i tècniques són aspectes que requereixen preparació i rodatge professional. El postgrau està enfocat tant a perfils que tenen pocs coneixements de la disciplina com a perfils que tenen amplis coneixements, per això la metodologia docent es basa a realitzar dinàmiques en grup per potenciar l’aprenentatge i en entregues individuals per oferir una formació equitativa segons les necessitats dels perfils dels alumnes. Tot el programa inclou informació respecte al disseny inclusiu, accessibilitat i perspectiva de gènere com a part del contingut.

  • Quins aspectes específics dels processos psicològics i de recerca es tracten a l’hora d’entendre les necessitats dels usuaris en els diferents entorns, com ara l’automoció, la salut o la moda?

Al llarg del postgrau els estudiants adquiriran els coneixements necessaris per comprendre els processos psicològics, i la seva avaluació en diversos entorns. Per exemple, l’ús d’entorns virtuals pot millorar funcions cognitives com la memòria i l’atenció, funcions cognitives que es poden veure afectades en diferents malalties. Per tal d’avaluar l’experiència en aquests entorns, els estudiants aprendran a elaborar perfils psicològics i cognitius adequats a cada entorn i cas. Per exemple, en l’entorn de la moda, aplicaran els coneixements sobre percepció (visual, tàctil, auditiva, etc.) en el procés de recerca. Així mateix, aprendran sobre els últims avanços tecnològics en la recerca dels processos psicològics com l’Eye-Tracking (ET) per mesurar l’atenció del subjecte, l’Electroencefalografia (EEG) per comprendre la càrrega mental (“Work Lloeu”) de la tasca o el Brain Computer Interface (BCI) per avaluar l’experiència emocional de l’usuari.

  • Amb quines eines tecnològiques i metodologies treballareu al postgrau, i de la mà de quins professionals com a docents?

En el sector de l’experiència d’usuari el més rellevant és saber adaptar-nos als requisits del projecte, prendre una bona decisió de la metodologia i de la tècnica és essencial per tal d’obtenir resultats eficaços. Les eines que s’utilitzen normalment són de fàcil ús, i canvien constantment, així que l’aprenentatge es basa principalment a entendre què volem recollir, el perquè, i quina eina ens pot ajudar. Per ajudar els alumnes a entendre el context de les eines tecnològiques en UX, s’imparteix durant el programa un taller presencial de 4 hores enfocat a l’ús de la intel·ligència artificial per entendre diverses eines aplicables al sector. El claustre de professors és molt important en un programa tan específic com aquest, per tant, hi ha un professional per cada tipus de coneixement. En els 5 mesos que dura el programa hi ha 16 professors, 5 dels quals són doctors, amb un ampli coneixement acadèmic i professional; una professora que és doctoranda en psicologia especialitzada en entorns virtuals i tecnologies emergents; i la resta tenen amplis coneixements i càrrecs de responsabilitat en els sectors que s’aborden a la formació.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.