Francisco López Almansa, coordinador de la investigació sobre la caiguda del Pont Chirajara (Colòmbia)

El director del postgrau en Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d’Edificis i Ponts de la UPC School, Francisco López Almansa, ha coordinat l’equip internacional que, per encàrrec de la Fiscalia General de la Nació (Colòmbia), ha elaborat l’informe sobre les causes de l’ensorrament del Pont atirantat de Chirajara, un succés en què van morir 9 persones el passat 15 de gener.

El grup d’investigadors està format 21 professionals, tres d’ells encarregats de la presa d’imatges en tercera dimensió, quatre més capacitats en el maneig de drons, dos fotògrafs, dos pèrits de georadar, dos especialistes en seguretat i salut en la feina, un enginyer perit informàtic, cinc enginyers civils i tres investigadors de suport.

Chirajara

La informació i els resultats dels estudis recol·lectats en les diferents inspeccions, així com les valoracions en els materials, van ser traslladats al Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIMNE). Aquesta és l’entitat de referència designada per realitzar les anàlisis científiques que permetin entendre el comportament estructural del pont i analitzar les raons de la caiguda.

L’equip d’investigació del CIMNE, sota la coordinació general de Francisco López Almansa, ha comptat amb la participació de:

  • Joan Ramon Casas Rius (UPC). Expert en ponts i, en particular, en ponts atirantats.
  • Jorge Cabanillas Rodríguez (DISEPRO). Experiència en ponts atirantats i maneig de SAP i CSI-Bridge. Professor del postgrau en Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d’Edificis i Ponts de la UPC School.
  • Ramón Ribó Rodríguez (COMPASSIS). Expert en mètodes numèrics (RamSeries)
  • Albert Ledesma Villalba (UPC). Expert en cimentacions i mecànica del sòl. Professor del postgrau en Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d’Edificis i Ponts de la UPC School.
  • Cristian de Santos Rodríguez (SAALG Geomechanics). Expert en geotècnia i en PLAXIS.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.