Josep Muntañola i Ana Cocho: “La hibridació IA-Arquitectura portarà enormes oportunitats”

Josep Muntañola, catedràtic i doctor en Arquitectura per la UPC, i Ana Cocho, doctora en Tecnologia de l’Arquitectura i experta en noves metodologies computacionals de disseny arquitectònic, dirigeixen el nou màster en Artificial Intelligence for Architectural Design que la UPC School posarà en marxa el pròxim mes d’octubre. En aquesta entrevista ens apropen als reptes tecnològics del sector arquitectònic i ens contextualitzen la necessitat de formar els futurs especialistes en aquesta àrea.

  • L’arquitectura, com tants altres sectors, sembla que no restarà aliena a l’impacte decisiu de la tecnologia. Fins a quin punt la computació impactarà en el disseny arquitectònic?

La tecnologia afectarà de ple al procés de disseny arquitectònic hibridant-lo amb ella i fent que l’arquitecte hagi de treballar en un equip multidisciplinari. El concepte d’arquitecte tal com el coneixíem fins ara quedarà qüestionat. Els efectes de la tecnologia en l’arquitectura estan per explorar i portaran amb ella enormes oportunitats.

  • En aquest sentit, quines competències necessitaran els professionals de l’arquitectura per liderar aquest escenari no tan llunyà?

Hem de pensar que no es tracta que tots els arquitectes i dissenyadors es tornin enginyers computacionals. El que cal és que tinguin el coneixement general suficient d’aquests nous processos tecnològics perquè entenguin com poden beneficiar-se d’això per al seu procés de projectació. La implementació l’ha de dur a terme un enginyer computacional expert que l’arquitecte ha de saber adreçar cap als interessos del projecte en particular.

  • Una de les tecnologies emergents més potents i amb major impacte és la intel·ligència artificial. Quins avantatges aportarà la seva aplicació en la pràctica arquitectònica?

La simulació intel·ligent de l’espai humà serveix per comprovar les condicions humanes d’aquest espai i les diferències respecte a un lloc humà real. Aquesta seria la seva principal contribució, però els avantatges són múltiples, des de simulacions de comportament dels usuaris en projectes encara no construïts per comprovar l’eficàcia del seu disseny, a edificis d’adaptabilitat dinàmica al clima o la variació d’usos al seu interior. També ajudarà a l’anàlisi durant la vida funcional de l’edifici per millorar el seu funcionament, la variabilitat i adaptabilitat energètica o el lligam estètic i formal a la seva performance, entre d’altres.

  • En un sentit més pràctic, com influirà en el treball dels arquitectes?

Tota cosa computacionalment dissenyada es basa en una variabilitat i continuïtat, així doncs, és probable que la revolució digital generi no només una nova estètica, sinó que probablement hi haurà un canvi de paradigma en l’arquitectura i es redefiniran les seves bases amb les noves possibilitats que la hibridació amb la intel·ligència artificial ens obre. La tecnologia augmenta la possibilitat d’imaginar formes noves, estructures i infraestructures amb prestacions funcionals noves, però, com en tot, cultures i arts automàtiques no donen per a molt sense cervells que les analitzin en profunditat.

  • Com valoreu el grau de maduresa de la IA en el sector arquitectònic actual? En aquest sentit, podeu enumerar ja algun exemple de projecte en el qual s’estigui utilitzant aquesta tecnologia?

Més enllà de certs lliurepensadors i filòsofs, la praxi de la IA en l’arquitectura encara no està molt desenvolupada. Hem de pensar que, tot i que alguns pocs ja fa temps que estan parlant del tema, com a molt és des de fa uns 5-10 anys que el debat ha saltat al cercle general del debat de la disciplina arquitectònica. Fins llavors sols un comptat grup de dues o tres escoles d’arquitectura afrontaven el tema. Ha sorgit tota una cultura de creació de petits pavellons en els quals es proven, a petita escala, diferents tècniques. A escala real, únicament s’ha provat en algunes façanes, com la d’Aedas Tower a Abu Dhabi.

  • El mes d’octubre, posareu en marxa la 1a edició del màster Artificial Intelligence for Architectural Design, en modalitat semipresencial i 100% en anglès. Quins objectius perseguiu amb aquesta aposta formativa?

L’objectiu fonamental, a més d’un coneixement general de les tècniques IA i el que amb elles en el disseny arquitectònic podem aconseguir, és inculcar la idea que els arquitectes hem de parlar d’IA. És veritablement inevitable que alguna cosa que està afectant a totes les capes de l’humà i la seva societat afecti la manera de desenvolupar el seu entorn construït. Els arquitectes arriben tard al debat sobre com la IA i l’arquitectura caminaran juntes. Busquem reeducar el cervell del dissenyador i ensenyar-li a utilitzar el potencial de la tecnologia al servei del lloc arquitectònic i urbanístic dissenyat, construït i usat, de manera que augmenti així el control estètic, científic i èticpolític del dissenyador sobre el seu treball, en paral·lel al que la societat es proposa fer a nivell mundial i local.

  • Per a quin tipus de perfil està pensat aquest màster?

Està pensat per a qualsevol dissenyador: des del que dissenya lletres alfabètiques a aquell que dissenya ciutats, sobretot perquè la seva convivència en el màster serà la seva millor escola.

  • El component aplicat és una de les característiques en què es fa més èmfasi. Quin tipus de projectes elaboraran els alumnes i amb quins softwares?

Cada alumne desenvoluparà la suficient capacitat crítica per decidir, segons els seus objectius i amb el seu tutor, el camí tecnològic a seguir. Pot ser programació visual amb Grasshoper, escriure codi amb Python, analitzar dades del projecte amb Mathlab, Space Syntax o programació d’agents, entre d’altres.

  • Quines són les sortides professionals d’aquest màster?

El perfil serà el d’un arquitecte format en noves tecnologies capaç de treballar en grups multidisciplinaris i amb coneixement en IA suficient per prendre decisions sobre la seva implementació. De fet, cal que qualsevol empresa o institució que imagina formes, productes i processos vulgui millorar-los, dins del que avui s’anomena com quadre creatiu d’una empresa o institució, pel que fa a la seva concepció, fabricació, ús o lectura, i tant en el vessant industrial com artístic.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.