Beca Fundación Talgo per cursar el màster en Sistemes Ferroviaris

La Fundación Talgo ofereix un any més la beca Railway Systems per cursar la 15a edició del màster de formació permanent en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica de la UPC School. Aquesta beca completa cobreix el cost total de la matrícula del màster i la realització d’una pràctica professional remunerada a Talgo durant el pròxim curs acadèmic 2024-2025.

Read more

2 ajuts del 25% per al màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica

El màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica presenta un programa de 2 ajuts per matricular-se a la pròxima edició del màster, que començarà el 18 d’octubre de 2024. Els ajuts, per valor de 2.250 € cadascun, cobriran el 25% de l’import de la matrícula i estan destinats a fomentar el desenvolupament professional en l’àmbit ferroviari.

Read more