2a edició del postgrau subvencionat en Big Data: Generació, Anàlisi i Protecció de Dades

La rellevància de les dades en la societat actual és inqüestionable. Les empreses fonamenten cada vegada més el seu model de negoci en la recol·lecció, emmagatzematge i anàlisi de qualsevol dada que els hi pugui ser d’interès per prendre decisions i garantir la competitivitat de l’organització. Amb aquest objectiu es presenta la 2a edició del postgrau en Big Data: Generació, Anàlisi i Protecció de Dades, que s’iniciarà el pròxim dilluns 29 de juny. La formació està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i s’adreça, preferentment, a treballadors en actiu.

Read more