2a edició del postgrau subvencionat en Big Data: Generació, Anàlisi i Protecció de Dades

La rellevància de les dades en la societat actual és inqüestionable. Les empreses fonamenten cada vegada més el seu model de negoci en la recol·lecció, emmagatzematge i anàlisi de qualsevol dada que els hi pugui ser d’interès per prendre decisions i garantir la competitivitat de l’organització. Amb aquest objectiu es presenta la 2a edició del postgrau en Big Data: Generació, Anàlisi i Protecció de Dades, que s’iniciarà el pròxim dilluns 29 de juny. La formació està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i s’adreça, preferentment, a treballadors en actiu.

Postgrau_BigDataAmb aquest postgrau s’adquirirà una visió global de l’ecosistema Big Data, en ambdós aspectes: l’explotació de les dades (Big Data Analytics) i la gestió (Big Data Management), tot aportant aplicabilitat i visió de negoci. La formació oferirà eines per especialitzar-se en la captació, gestió, explotació de dades i seguretat de la informació. També s’introduiran les plataformes de dades IoT i les tecnologies blockchain. 

Les classes del postgrau s’iniciaran el dilluns 29 de juny i s’impartiran en línia, en horari de 18 h a 21 h els dilluns, dimecres i dijous.  

La formació s’adreça a persones que disposin d’una titulació universitària de grau, diplomatura o llicenciatura en àmbits científics, com ara: matemàtiques, física, estadística, etc. També es dirigiran a enginyers d’àmbits com ara l’enginyeria industrial, civil o química, amb experiència professional en àmbits tecnològics o científics i que vulguin obrir noves possibilitats laborals o reorientar el seu perfil laboral.

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en el marc del conveni de col·laboració per promoure la integració dels nivells superiors de qualificació entre l’àmbit universitari i el de la formació contínua en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria.

logos

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.