Tres ajuts del 25% per cursar el màster en Internet of Things (IoT)

La UPC School ofereix tres ajuts del 25% de l’import de la matrícula del màster en Internet of Things (IoT), la pròxima edició del qual començarà el dia 9 de novembre de 2020. Els destinataris d’aquest ajut són titulats i professionals dels àmbits de telecomunicacions, informàtica i electrònica.

Internet of Things (IOT)Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivacions, exposant les raons per cursar el màster i incorporant informació de les seves condicions socioeconòmiques, si s’escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 30 d’octubre de 2020.

Es realitzarà una valoració de l’expedient acadèmic dels sol·licitants i del seu currículum vitae, experiència professional, interès i experiència en l’àmbit de l’IoT i nivell d’ocupabilitat en el sector una vegada finalitzats els estudis.

El màster en Internet of Things (IoT) té per objectiu capacitar els professionals per al mercat actual de la IoT i la seva evolució futura, així com atorgar-los les competències necessàries per dissenyar, implementar i dirigir projectes en l’àmbit de la IoT, i donar una visió sobre aspectes de negoci i emprenedoria en aquest àmbit.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb la tècnica del programa a través del telèfon 93 114 68 05 o el formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.