Xavier Pi i Pau Fonseca: “Calen professionals capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l’inrevés”

Xavier Pi i Pau Fonseca són els directors acadèmics del nou màster en Indústria 4.0: Modelització, Materialització i Simulació de la UPC School, un programa pioner que prepararà els futurs líders de la indústria 4.0. Professionals preparats per entendre la complexitat d’aquest nou escenari i dissenyar i implementar les solucions que revolucionaran la nova manera d’organitzar els mitjans de producció i logístics. En aquesta entrevista, ens conviden a conèixer aquest nou context professional i quines seran les oportunitats laborals que hi sorgiran.

DirectorsIndustria40A tot arreu sentim parlar de transformació digital, smart, escenaris 4.0… Però quines implicacions tindrà tot això en el mercat laboral?

La primera implicació és que una bona part del mercat laboral patirà una profunda transformació en els propers anys. Aquelles professions relacionades amb activitats que estan patint una forta automatització deixaran de ser competitives i els professionals afectats hauran de reformular-se i reinventar-se a través de la formació. Aquesta transformació és transversal i, probablement, no hi haurà cap sector que estigui exclòs. El més probable és que veiem com, a partir dels propers anys, la formació contínua sigui una necessitat que provingui del propi mercat laboral.

Com afectarà la revolució de les TIC a la indústria i als sistemes de producció? Com seran aquestes smart factories?

La progressiva generalització dels sistemes de simulació en forma de Digital Twins permetrà el desenvolupament de sistemes industrials amb una velocitat i agilitat sense precedents. Això farà que cada cop més tasques es facin al costat digital, aplicant-se les metodologies de desenvolupament i testing inspirades en món de la informàtica. A més a més, s’afegeix que el nivell de connectivitat de tot plegat farà un salt qualitatiu per la lògica de la Internet de les Coses (IoT). Això provocarà una major presència del software i hardware en tots els àmbits en general. Disposar d’un cert nivell de background en IT serà imprescindible.

Aposteu per la convergència Operation Technologies/Information Technologies com un dels grans reptes de la indústria 4.0. Expliqueu-nos què implica.

Totalment. La convergència IT/OT es produeix en dues dimensions. Per una part, està la dimensió tecnològica, en la qual actualment les xarxes amb capacitats de temps real, denominades TSN, estan cridades a tenir gran protagonisme al permetre sistemes productius OT distribuïts i integrables amb IT. D’una altra banda, està la convergència en la dimensió humana, que té a veure amb les persones, els seus llenguatges i amb les mentalitats. Tot i que cada cop hi haurà més pes en la creació de valor al costat digital, sempre arriba un moment en el qual cal passar al món físic. Per fer això serà imprescindible un cert nivell de background d’OT.

Industria 4.0Quins nous perfils sorgiran d’aquesta 4ta revolució industrial? Parleu del CDO (Chief Digital Officer), també conegut com Responsable de la Transformació Digital.

Cal tenir professionals que siguin capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l’inrevés. I això no és una tasca fàcil, ja que els esquemes culturals són diferents des de fa dècades. Les percepcions del risc i del temps no són les mateixes. Si parlem de desenvolupament, al món IT la filosofia és anar molt de pressa i tenir una alta taxa d’eliminació d’errors. Al món OT la filosofia és anar pas a pas i no equivocar-se, ja que un error pot portar a una destrossa material o danys personals. Els Chief Digital Officers (CDO) han de tenir un coneixement de les dues mentalitats, independentment de quina sigui la seva cultura d’origen, i ser capaços d’identificar quan toca prioritzar un mode o l’altre. També han de ser capaços de comunicar-se i liderar equips tant d’IT com d’OT, perquè el que probablement es trobarà és que haurà de liderar equips híbrids.

Està el teixit industrial preparat per assumir aquests canvis tan profunds?

Hi ha estudis que indiquen que la Indústria 4.0 encara no és del tot coneguda, tot i que hi ha bones iniciatives per part d’empreses i organitzacions del nostre teixit industrial en la direcció correcta. De moment l’adopció de la Indústria 4.0 es fa majoritàriament per la via de la compra o contractació de béns i serveis considerats suficientment madurs, i són poques les empreses que fan proves pilot de cara a una transformació profunda de la seva organització. Això ens indica que hi ha força feina a fer.

Smart FactoryQuins canvis culturals i de mentalitat implica la indústria 4.0?

El més important és el de la transversalitat, que s’afegeix a l’actualització contínua de coneixements que ja hem comentat, per estar al dia de la tecnologia. Qui vingui de la cultura OT ha d’actualitzar-se i, a més a més, incorporar un background mínim d’IT, la qual cosa implica una certa fluïdesa en algorismes, software i comunicacions. Qui vingui d’IT ha d’actualitzar-se i, a més a més, incorporar un background d’OT, i conèixer el processos físics, operacionals i productius. Més enllà dels llenguatges utilitzats per les persones, també cal incorporar la capacitat de pensar en clau IT o de pensar en clau OT. Cal conèixer les dues mentalitats.

Quins riscos corren les organitzacions que no s’hi adaptin?

La convergència IT/OT obligarà a molta gent a aprendre un altre llenguatge, un fet que requereix un cert temps. Qui el deixi passar i vulgui esperar a fer el salt a la indústria 4.0 de la nit al dia pot tenir un problema de comprensió, que si es combina amb un clima d’urgència, pot generar un context complicat. Cal tenir present que més enllà dels llenguatges hi ha les mentalitats, que també caldrà conèixer.

Per especialitzar-nos en aquest nou escenari ple d’oportunitats laborals, per què triar el màster en Indústria 4.0 de la UPC School?

El món acadèmic també requereix els canvis culturals i de mentalitat que implica la indústria 4.0. Per assegurar que les noves generacions siguin bilingües IT/OT hi ha feina a fer en els plans d’estudi, més enllà de les dobles titulacions. Pel que fa a la preparació de professionals en actiu, la resposta són els estudis de postgrau professionalitzadors com el Màster en Indústria 4.0 de la UPC School, que té per objectiu dotar a nivell professional d’un background dual IT/OT i de gestió que permeti liderar projectes d’indústria 4.0.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.