UP

Programa d'Ajuts per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis Existents (PAREER-CRECE)

Programa d\'Ajuts per a la Rehabilitació Energètica d\'Edificis Existents (PAREER-CRECE)
El Govern reforça la seva campanya de promoció de la rehabilitació energètica del parc edificatori a través del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, que acaba de presentar el programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents (PAREER-CRECE), amb un pressupost global de 200 milions d'euros.

I és que el sector de l'edificació és responsable de més del 30% del consum d'energia final a Espanya. "Espanya compta amb 25 milions d'habitatges i un dels majors parcs d'edificis obsolets energèticament. Es calcula que hi ha uns dos milions d'habitatges en mal estat de conservació. En matèria d'eficiència energètica el dèficit és molt important: el 90% dels edificis són anteriors a l'aplicació del Codi tècnic de l'edificació i el 60% dels habitatges espanyols es van construir sense cap normativa d'eficiència energètica", segons apunten dades oficials.

Els ajuts s'adrecen a promoure la realització d'actuacions integrals (envoltant i instal·lacions) d'edificis existents -construïts abans de 2014-, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, així com contribuir a assolir els objectius establerts en la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica i en el Pla d'Acció 2014-2020. Aquest pla de finançament ajudarà a millorar l'habitabilitat (i, per tant, el valor dels edificis) i impulsar l'estalvi de propietaris i llogaters.

El pla recull 4 línies d'actuació:

  • Tipologia 1: Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica.
  • Tipologia 2: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.
  • Tipologia 3: Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
  • Tipologia 4: Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Més informació:

Programa d'Ajuts per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis Existents (PAREER-CRECE)

INFORMACIÓ GENERAL

Data:
01/11/2015 - 31/12/2015